Akvariekungen

Ciklider från Väst- och Centralafrika del 6 – Pelmatochromina ciklider
Av: Anton Lamboj

Omslag

Översättning: Mikael Westerlund Pterochromis congicus (Boulenger, 1897) och arterna inom släktet Pelmatochromis Steindachner, 1894, är relativt okända och de har knappast ännu hållits i akvarium. Alla dessa arter hänförs enligt Greenwood (1987) till gruppen pelmatochromina ciklider. Visserligen är denna grupp enligt Greenwood relativt dåligt definierad, men att hänföra dessa ciklider till gruppen tilapiiner, såsom några få andra författare hypotetiskt ...