Akvarieleasing
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Cyprichromis Del 1 eller En fågelholks betraktelser
Av: Anders Larsson

12 Ciklidbladet 1/2014 − Årgång 47 www.ciklid.org Cyprichromis Del 1 eller En fågelholks betraktelser Text och foto: Anders Larsson ”Anders i Askim” Ciklider från Tanganyikasjön Ett fisksläkte som jag inte kan vara utan är Cyprichromis. Efter att jag konverterade från Sydamerika till Tanganyikasjön för en del år sedan har det alltid gått någon av arterna i fiskrummet. Vad är det som gör dessa fiskar så speciella har jag funderat på många gånger men det ...