Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Ciklidfronten
Av: Ola Svensson

Miljöministrarna från 193 länder enades under ett FNmöte i Nagoya i Japan i oktober om ett avtal som går ut på att bromsa förlusten av den biologiska mångfalden fram till 2020. Avtalet har beskrivits som historiskt. EU-länderna fick backa från sitt krav att tjugo procent av landytan och femton procent av havsytan ska bevaras. Istället landade kompromissen på sjutton och tio procent. Håller länderna detta finns det åtminstone ett hopp och kanske var det inte meningslöst at ...