Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Webbnytt
Av: Tony Englund

Nytt sedan senaste webbnytt är att vi återigen satt igång med det mödosamma arbetet att överföra gamla Cikidbladsartiklar från pappersformat till digitalt format. Dessa publiceras på www.ciklid.se under ”Artikelarkiv”. Meningen är att alla nummer genom Nordiska Ciklidsällskapets 40-åriga historia skall finnas upplagda, och någon gång under 2007 kommer detta arbete vara slutfört. Ciklidbladets artikelarkiv kommer alltid att ha en eftersläpning med två år, så i d ...