Akvariekungen
Annons

Nyheter från fiskvärlden
Av: Ola Svensson

Den största nyheten sedan förra ciklidbladet skickades till tryck torde vara att Heiko Bleher och fotografen Natasha Khardina blev arresterade i Brasilien i slutet av augusti med stöd av den så kallade ”biopiracylagen”. Att akvarister blivit arresterade för att ha försökt smuggla fiskar utan tillstånd har hänt förut, men Heiko hävdar att han är oskyldig. Heiko och Natasha släpptes efter några dagar men myndigheterna behöll fiskproverna och deras utrustning. I nuläg...