Akvariekungen
Annons

Inspiration från den Svenska naturen
Av: Carl Westholm

50 Ciklidbladet 4/2011 - Årgång 44 www.ciklid.org Abborrar. Foto: David Lundvall Abborrar. Foto: David Lundvall Ett stim med elritsa. Foto: David Lundvall Inspiration från den Svenska naturen Carl brukar oftast bjuda oss på bilder från Tanganyikasjön, men även den svenska naturen kan inspirera oss i våra inredningsprojekt. Foto: Carl Westholm där ej annat anges www.ciklid.org Ciklidbladet 4/2011 - Årgång 44 51 Två gäddor. Liten gädda ovanför kransalger. Gädda i vassen ...