Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Temperaturen på vattnet påverkar könsfördelningen hos Apistogramma
Av: David Rejdemyhr

30 | Ciklidbladet nr 3/2017 – Årgång 50 SYDAMERIKA | Apistogramma Temperaturen på vattnet påverkar könsfördelningen hos Apistogramma-släktet I samband med att jag sålde av lite yngel jag hade fått av Apistogramma agassizii, Tucuruí visade det sig att jag nästan bara hade hanar, vilket köparen Ulla von Lochow upplyste mig om. Hon berättade samtidigt att vid högre temperaturer blir nästan alla yngel hanar. Jag hade helt glömt detta, dock väcktes kunskapen av hennes beskrivning. Denna s ...