Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Leif Erik Johansen
Text: David Rejdemyhr & Hans Appelskog

Apistogramma cacatuoides
Kakaduaciklid, A200, A201, A202, A203, Großmaul, Cockatoo Dwarf


Släkte: Apistogramma
Art: cacatuoides
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Hoedeman
År: 1951
Populärnamn: Kakaduaciklid, A200, A201, A202, A203, Großmaul, Cockatoo Dwarf
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: "Paramaribo, Suriname" (förmodligen Rio Amazonas, mellan 69°W och 71°W).
Utbredning: I bifloder till Rio Ucayali, Rio Amazonas och Rio Solimôes från Rio Pachitea till Tabatinga.

Temperatur
24-26°C
Volym
60 cm & 60 l
Längd
8 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Man finner denna ciklid över ett vidsträckt område med varierande biotoptyper. Den förekommer i både mer långsamtflytande flodarmar och i grunda stillastående laguner eller vattensamlingar. Bottenvegetationen består av löv och grenverk som bildar ett virrvarr av skydd för fiskarna.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte

Könsskillnad

Hanen omkring 8 cm, honorna ca. 5 cm. Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar mer utdragna än honans. Hos vissa geografiska raser har hanarna svartröda fläckar i rygg och stjärtfena.

Akvariemiljö

En mycket trevlig liten ciklid som definitivt passar om man vill pröva på att hålla fiskar ur Apistogramma-släktet. Viktigt är att sörja för att akvariet inte blir för hårt belastat, t.ex. på grund av överutfodring, så att nitritvärdena stiger. Bra filtrering med ett bakteriefilter typ droppfilter borgar för nedbrytningen av avfallsprodukter och ger en god syresättning av akvariet. A. cacatuoides trivs bäst med en inredning som ger dem bra möjligheter till skydd och avgränsningar gentemot artfränders revir. I sin naturliga miljö söker de gärna gömställen och lekrevir kring de löv och rotsystem som täcker bottenvegetationen. Växter och sten är inte vanligt i den biotop som de bebor.

Beteende & lek

Man kan med fördel hålla flera honor till en hane, hanen kommer efterhand att leka av alla som är könsmogna. En hona i lekdräkt antar en klargul färg med svarta markeringar, denna lekdräkt är ämnad att fungera som signalfärg till de frisimmande ynglen. Äggen som vanligvis är mellan 60 och 90 st kläcks efter ca. 48 timmar, honan flyttar de nykläckta till en i grop i bottenunderlaget där hon vaktar dem med stor noggrannhet. Inte ens hanen tillåts komma för nära. Om flera honor har lekt samtidigt är det viktigt att fodret, Artemianauplier) sprids över hela akvariet. Allteftersom de växer varieras fodret till att t.ex. omfatta även finfördelad vuxen Artemia, Cyklops m.m.

Allmänt

Har fått sitt namn efter dess karakteristiska ryggfena som är kraftigt förlängt hos hanen och bildar en tuppkam, det är inte ovanligt hos Apistogramma, men just denna art har fått ären att bära namnet. A. cacatuoides är en av de arter i släktet som tillsammans med A. agassizii det skapats flest odlingvarianter av, vilka är listade nedan.

Litteratur

Hoedeman, J.J.. 1951. "Notes on the fishes of the cichlid family I. Apistogramma cacatuoides sp. n.". Beaufortia. pp. 1-4

Kullander, S. O. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. 1986 - Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.

Kullander, S. O. Checklist of the Freshwater Fishes of South and Central America. 2003 - Porto Alegre: EDIPUCRS, Brasil Cichlidae (Cichlids). In R.E. Reis, S.O. Kullander and C.J. Ferraris, Jr. (eds.)

Römer, U. Cichlid Atlas Volume 2. 2006 - Mergus Verlag GmBH, Melle, Germany. 1320 p.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane som visar upp sig

Hane Hane som visar upp sig

Foto: Łukasz Brzeziński

Hona

Foto: Fredric Stockling

Yngel

Foto: Steve Chester

a_cacatuoides_leticia-05extra-erik_ahlander.jpg

Leticia F1, våren 1979

Foto: Erik Åhlander

a_cacatuoides02-tuncay_ozdemir.jpg

Hane

Foto: Tuncay Özdemir

a_cacatuoides02-1-tuncay_ozdemir.jpg

Hane

Foto: Tuncay Özdemir


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma cacatuoides

Rio Juruá - A201

Rio Juruá, Brasilien
Hane
Foto: Kokonago
Hane närbild
Foto: Kokonago
Hona
Foto: Kokonago
Hane
Foto: Kokonago

Rio Putumayo - A202

Rio Putumayo, Peru, Colombia, Brasilien, Rio Algodon, Peru

Foto: Andrew Wood

Foto: Andrew Wood
hane
Foto: Apistos Miguel
hane
Foto: Apistos Miguel
hane
Foto: Ted Judy

Rio Manacapuru - A203

Rio Manacapuru, Brasilien

Foto: Kaj Persson

Leticia


Foto: Kaj Persson

Foto: Erik Åhlander

Foto: Erik Åhlander

Rio Javari


Foto: Steven Chester

Rio Pachitea


Foto: Ted Judy

Foto: Apistos Miguel

Foto: Apistos Miguel
hane
Foto: Apistos Miguel

Rio Itaya

hane
Foto: Apistos Miguel

Foto: Apistos Miguel

Foto: Apistos Miguel

Foto: Apistos Miguel
närbild hane
Foto: Apistos Miguel
hane
Foto: Apistos Miguel

Rio Ucayali - A200

Rio Ucayali & Amazonasfloden, Peru, Rio Solimões, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma cacatuoides , Rio Ucayali

Rio Amazonas - A200

Rio Ucayali & Amazonasfloden, Peru, Rio Solimões, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma cacatuoides , Rio Amazonas

Rio Solimões - A200

Rio Ucayali & Amazonasfloden, Peru, Rio Solimões, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma cacatuoides , Rio Solimões

Rio Neshuya

Pucallpa-area
hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel

Peru

Hane
Foto: Tuncay Özdemir
Hane
Foto: Tuncay Özdemir
Hane
Foto: Trần Gia Huy
Hane
Foto: Trần Gia Huy

Rio Nanay

hane
Foto: Leif Johansen

Foto: Leif Johansen
hane
Foto: Leif Johansen

Pucallpa - Superorbital

Apistogramma sp. "superorbital" Skiljer sig från övriga A. cacatuoides genom att det har en svart fläck strax ovan-bakom ögat.
Hane
Foto: Frank Hättich
Hane
Foto: Frank Hättich
Hona
Foto: Frank Hättich
Närbild hane
Foto: Frank Hättich
Hane
Foto: Mark Breeze
Hane
Foto: Mark Breeze

Rio Marañón

Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona med yngel
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Film av: Apistos Miguel

Yarina Cocha

Par
Foto: Bill
Hane
Foto: Bill
Hane visar upp sig för spegelbilden
Foto: Bill
Hane
Foto: Bill
Hane i krafttag mot egen spegelbild
Foto: Bill
Hona
Foto: Bill

Rio Aguaytia

Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hane
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Vildfångat par i akvarium Film av: Apistos Miguel

Rio Momón

Hane
Foto: Apistos Miguel
a_cacatuoides04honamedyngel_vf-apistos_miguel.jpg
Foto: Apistos Miguel
a_cacatuoides04honamedyngel_vf-apistos_miguel.jpg
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel
Hona med rom
Foto: Apistos Miguel
Hona med yngel
Foto: Apistos Miguel
Hona
Foto: Apistos Miguel

Odlingsformer för Apistogramma cacatuoides

Double red

Odlad form, med två röda fenpar.
hane, månadens Ciklid i Ciklidbladet 10 / 1994
Foto: NCS Arkiv
Hane närbild
Foto: Robin Junesäter
Hane
Foto: William Garden Peragine
Hane
Foto: William Garden Peragine
Hona
Foto: Robin Junesäter"
Hane
Foto: Goran Kljutic
Hane
Foto: Goran Kljutic
Lek, där honan lockar in hanen i kokosnöt Film av: Dávid Frank
Hona med yngel Film av: Carghaez
Nyinköpta i växtakvarium Film av: Paul Soliven
Par som leker och tar hand om yngel Film av: Pitinalex

Triple red

Odlad form, med tre röda fenpar.
Hane
Foto: Christian Alfredsson
Hane
Foto: Enrico Richter
Hane
Foto: Christian Alfredsson
Hane
Foto: Joakim Asterhed
Hane
Foto: Vijendra Suryawanshi"
Film av: Maths Donnerfalk
Hanne visar upp sig Film av: Nasser Hamedi

Gold

Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hane
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hona med yngel
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hona med yngel
Foto: Trakarn Karn Satuphap
Hanar
Foto: SanYow Hu
Hane visar upp sig för hona Film av: Matt Lister

Quadruple Red

Odlad form, med fyra röda fenpar.
Vann första pris i National Ornamental Fish Day 17-25 Oct, 2015
Foto: Trakarn Karn Satuphap

Foto: Michael Persson
hane
Foto: Peter Clark"

Orange Flash

hane
Foto: Vijendra Suryawanshi
Hane
Foto: Yannick Cardeynaels
Hona
Foto: Yannick Cardeynaels"
Hona
Foto: Yannick Cardeynaels
Hane Foto: Åsa Söderlund