Akvariekungen
Annons

Sydamerika - Nordiska Ciklidsällskapet

Sydamerika

Ytvattentemperaturer: 8-32 ºC
pH: 3,5-7 (i vissa fall upp till 8,5)
Konduktivitet: 10-120 µS (I vissa fall upp till 300 µS)
Yta: 17 840 000 km²
Största djup: 836 m (San Martin Lake i Chile)
Största sjö: Titicacasjön mellan Peru och Bolivia 8 288 km²
Fler än 20 floder längre än 1000 km vardera
Sponsrad av

Fakta

Sydamerika, Består av ett antal olika lokationer längs med floden Amazonas, men även sjöar och separata flodsystem.

Amazonfloden, eller Rio Amazonas, världens vattenrikaste och största flod.

Floden börjar i Anderna på över 3 700 meters höjd, ungefär 150 km från Stilla havet. Från Perus gräns flyter den lugnt österut 3 000 km genom regnskogen och sedan fram till Atlanten. Mellan Anderna och mynningen rinner flera hundra bifloder samman med Amazonfloden, bl.a. Rio Negro och Rio Madeira från norr, och Rio Tapajós och Rio Xingu från söder. Amazonfloden är ungefär 7 000 km lång.

Amazonas vatten är inte av samma typ i hela vattensystemet utan kan indelas i tre olika typer; svartvatten, vitvatten och klarvatten. Dessa har sitt ursprung i de olika bergarter och växtslag som finns runt floden.

De norra floderna Negro, Branco, Tromberias och Jari är stora svartvattens floder. Alla dessa floder har sitt ursprung i Guiana- skölden. Guianaskölden består av geologiskt gamla och hårda bergarter som gör att vattnet som rinner genom här blir mycket mjukt.
<?php$data[">
På sin färd nedåt mot Amazonfloden passerar floderna skogar och olika träsk som fortsätter att sätta sin prägel på vattnet. Grenar, blad och andra organiska material faller ned i vattnet och börjar förruttna. Eftersom svartvatten floderna innehåller mycket lite syre och få bakterier så förruttnar bara växtdelarna delvis. I bifloderna till dessa vattendrag är vattnet inte är riktigt så surt.

Om man förflyttar sig västerut kommer man till bergskedjan Anderna. Floderna som har sitt ursprung här brukar kallas för vitvattenfloder.

Geologiskt sett är Anderna en ung bergskedja med mjukare bergarter som lätt vittrar sönder och följer med floden på sin färd ned mot Atlanten.

Vitvatten innehåller små leraktiga partiklar (0,002 till 0,00002 millimeter stora) som gör att detta vatten blir vitaktigt i färgen. I områden med tropisk röd lera blir vattnet mera rött. Vitvattenfloder kan innehålla upp till 1.5 kg mineralpartiklar per kubikmeter vatten.

Den stora mängden mineraler gör att detta vatten får ett högre pH, mellan 6-7. Några typiska vittvatten floder är Japura, Jurua, Purus, Madeira och Amazonfloden innan Manaus. Den sista vattentypen är de så kallade klarvattenfloderna. Dessa floder har sitt ursprung i södra delarna av Amazonas på brasilianska högplatån. Floderna rinner genom ett höglandsområde, bestående av hård granit och gnejs. Vattnet blir därför väldigt klart och mjukt. Växtligheten här påverkar heller inte vattnet på samma sätt som i de norra floderna, pH värdet kan därför variera mellan 5 till 7.

Uruguay, Uruguay innefattar många bifloder ursprungna ur floden Uruguay, som är längre än 1600 km. Bifloderna är Rio Cuareim, Rio Arapey, Rio Dayman, Queguay och Rio Negro. Rio Negro startar i Brasilien och delar landet i två delar.

Rio Orinoco

Rio Paraguay

Ciklider från Sydamerika brukar oftast delas upp i undergrupperna:

Utbredning

Sydamerika
Dvärgciklider Jordätare Mellanstora Övriga


Film

Expedition i Colombia


Film av: Fluval aquatics

Venezuela


Film av: Ivan Mikolji

Naturens akvarium, det växtrika Igarape, Amazonas


Film av:

Gäddciklid försvarar yngel i rio Sucuri, Mato Grosso.


Film av:

Ciklider i Uruguay.


Film av: AquaNetTV

Igarape Cajari, biflod till Rio Caurés, Amazonas, Brasilien


Film av: Maratecoara

Natures aquarium : Rio Ariraha 1


Film av: maratecoara

Natures aquarium : Rio Ariraha 2


Film av: maratecoara

Arter inom området

Acaronia nassa

Storögonciklid, Basketmouth acara, Bigeye cichlid

Temperatur 26-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Acaronia vultuosa

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Aequidens chimantanus

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Aequidens diadema

Diademaciklid

Temperatur 22-30°C
Volym
160 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
4,9-7,5

Aequidens epae

Temperatur 23-27°C
Volym
cm & 150 l
Längd
14 cm
pH
6-8

Aequidens gerciliae

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
16 cm
pH
6-7

Aequidens mauesanus

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
17 cm
pH
6-7

Aequidens metae

Gul Acara, Metaciklid, Yellow acara

Temperatur 25-30°C
Volym
140 cm & 300 l
Längd
18 cm
pH
4,8-7,5

Aequidens michaeli

Temperatur 23-27°C
Volym
cm cm & 150 l l
Längd
20 cm
pH
6-8

Aequidens pallidus

Tvåfläcksacara

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
6-7

Aequidens paloemeuensis

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Aequidens patricki

Temperatur 24-29°C
Volym
150 cm & 375 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Aequidens plagiozonatus

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Aequidens rondoni

Temperatur 24-29°C
Volym
cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Aequidens sp. jenaro herrera

Temperatur 22-27°C
Volym
cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
6,5-7

Aequidens superomaculatus

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
18 cm
pH
6-7

Aequidens tetramerus

Sadelciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
25 cm
pH
6-8

Aequidens tubicen

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7

Aequidens viridis

Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Andinoacara biseriatus

San Juan-ciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 240 l
Längd
16 cm
pH
5,5-7,5

Andinoacara blombergi

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Andinoacara latifrons

Platinaciklid

Temperatur
Volym
100 cm & 160 l
Längd
17 cm
pH

Andinoacara pulcher

Blåciklid

Temperatur 26-28°C
Volym
100 cm & 160 l
Längd
17 cm
pH
6-8

Andinoacara rivulatus

Guldsömciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14-20 cm
pH
6-8

Andinoacara sapayensis

Sapayociklid

Temperatur
Volym
120 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
ca 7

Andinoacara sp. choco

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Andinoacara sp. maracaibo

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Andinoacara stalsbergi

Silversömciklid

Temperatur 22-25°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
22 cm
pH
7-8,5

Apistogramma acrensis

A63

Temperatur 23-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma agassizii

Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242

Temperatur 25-29°C
Volym
80 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma aguarico

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7

Apistogramma alacrina

A106, A107, A108

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7

Apistogramma allpahuayo

A198, A199, Svartkindad/Pucallpa/Tvåkönad Apistogramma

Temperatur 25-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
4,5-6,5

Apistogramma amoena

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7

Apistogramma angayuara

A145

Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 60 l
Längd
3 cm
pH
5,5-7

Apistogramma arua

A170

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma atahualpa

Sunset Apistogramma, A175, A176

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
3,5-7

Apistogramma baenschi

Inkadvärgciklid, Inka-apistogramma, A188

Temperatur 22-26°C
Volym
45 cm & 40 l
Längd
6,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma barlowi

Munruvarapistogramma, A174

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
4,5-7

Apistogramma bitaeniata

Tvåbandad dvärgciklid, A211, A212, A213, A214, A215, A216

Temperatur 26-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4-6 cm
pH
5.2-6

Apistogramma borellii

Gul dvärgciklid, A101, A102, A103, A104, A105

Temperatur 20-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7,8

Apistogramma brevis

A168

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4.8 cm
pH
5,5-7

Apistogramma cacatuoides

Kakaduaciklid, A200, A201, A202, A203, Großmaul, Cockatoo Dwarf

Temperatur 24-26°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
5,5-7

Apistogramma caetei

Rio Caete/Caete-Apistogramma, A26, A27, A27, A28, A29, A30, A31

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4,5 cm
pH
6,5-7

Apistogramma caudomaculata

Temperatur 23-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma cinilabra

Apistogramma sp. "rote", Apistogramma sp. "roterpunkt", Apistogramma sp. "rotter", Apistogramma sp. "Schwarzbrust"

Temperatur 26-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5,5 cm
pH
4-7

Apistogramma commbrae

Corumba ciklid, A93, A94

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5-7

Apistogramma cruzi

A83

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma diplotaenia

A128, A129

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma eleutheria

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Apistogramma elizabethae

A208

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,5-6

Apistogramma eremnopyge

A218, Jons apisto

Temperatur 20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma erythrura

A207

Temperatur 25-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5.2-7

Apistogramma eunotus

A73, A74, A75, A76, A77

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6.5 cm
pH
6,2-7

Apistogramma feconat

A181

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
4-6

Apistogramma flabellicauda

A156

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma flavipedunculata

Teles Pires

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Apistogramma geisleri

A58, A59, A60, A61

Temperatur 20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3,5 cm
pH
5,8-7

Apistogramma gephyra

A231, A232, A233

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5,5-7

Apistogramma gibbiceps

A209

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma gossei

A50, A51

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5.4 cm
pH
5,5-7

Apistogramma guttata

A126

Temperatur 22-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4.4 cm
pH
6-7,4

Apistogramma helkeri

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
4-7

Apistogramma hippolytae

Apistogramma sp. "Zweipunkt", A133, A134, A135

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4,5 cm
pH
4,5-6

Apistogramma hoignei

A116, A117, A118

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7.5 cm
pH
6-7,6

Apistogramma hongsloi

Röd dvärgciklid, Torbjörns apisto, A110, A111, A112, A113, A114, A115

Temperatur 21-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma huascar

A177

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4,5 cm
pH
4,5-6

Apistogramma inconspicua

A96, A97

Temperatur 22-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
6-7,6

Apistogramma iniridae

Trådfensapistogramma, A159, A160

Temperatur 26-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
3,5-6

Apistogramma inornata

A142, A143

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma intermedia

Temperatur 23-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma juruensis

A197

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
3 cm
pH
5,5-7

Apistogramma kullanderi

Temperatur 26-32°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
5-7

Apistogramma lineata

Rödrandig Apistogramma

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma linkei

A98, A99

Temperatur 24-26°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
6,5-7

Apistogramma luelingi

A195, A196

Temperatur 22-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5-7,2

Apistogramma macmasteri

Macmasters dvärgciklid, rödstjärtad dvärgciklid, A120, A121, A122

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7,2

Apistogramma martini

A187

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma megaptera

A166

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma megastoma

Temperatur 23-30°C
Volym
100 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
4-6

Apistogramma meinkeni

A144

Temperatur 23-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5-7,5

Apistogramma mendezi

A220, A221, A222

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
4,2-7

Apistogramma minima

A141

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma moae

A72

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
3,9-7

Apistogramma nijsseni

Nijssenis apisto, A180

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma norberti

A190

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-6

Apistogramma nororientalis

Temperatur 23-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma odl.

Temperatur 24-29°C
Volym
cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma ortegai

A87, A88, A89, A90, A91, A92

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
8 cm
pH
4-6

Apistogramma ortmanni

A46, A47, A48, A49

Temperatur 20-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,8-7

Apistogramma panduro

Panduro apisto, A183, A184, A185

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
6-7.5

Apistogramma pantalone

A186

Temperatur 22-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Apistogramma paucisquamis

A219

Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma paulmuelleri

A52

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
4,5-7

Apistogramma payaminonis

A178, A179

Temperatur 20-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7,2

Apistogramma pedunculata

A119

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma personata

A171, A172

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7

Apistogramma pertensis

A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma piaroa

A151

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma piauiensis

A21

Temperatur 20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3 cm
pH
5,5-6

Apistogramma playayacu

A84

Temperatur 23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma pleurotaenia

A33

Temperatur 23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3.5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma psammophila

Dubbelbandad Apistogramma, A129

Temperatur 23-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma pulchra

A224, A225, A225a

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
5-7

Apistogramma regani

A55, A56

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma resticulosa

A12, A13, A14, A15, A16, A17

Temperatur 22-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma rositae

A189

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4 cm
pH
4-6,5

Apistogramma rubrolineata

A18, A19

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma rupununi

A130, A131, A132

Temperatur 21-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma salpinction

A173

Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4.3 cm
pH
5,5-7

Apistogramma similis

A95

Temperatur 21-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3,5 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sororcula

A193

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Apistogramma sp. abacaxis

A227, A228

Temperatur 25-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
3,8-6

Apistogramma sp. achuar

Temperatur 20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6,5 cm
pH
6,2-7

Apistogramma sp. alto tapiche

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
4,5-6

Apistogramma sp. Alto Vaupes II

Unibrow Apistogramma

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. amapa

A67, A68, A69, A70, A71

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. araguaia

A22. A23, A24

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. barcelos

A57

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. blauspiegel

A230

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. blutkehl

A157

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
3,8-5,5

Apistogramma sp. branco

A226

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. chao

A42

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. cruzeiro

A191, Jurua Emerald, Goias Redtail

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. D10

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. doppelfleck

A192

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. erdfresser

A154, A155

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. galaxis

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. gelbwangen

A62, Gulkindad Apistgramma

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. icana

A161

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. Itaparaná

A43

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. jabuti

A36

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. kelleri

Diamond Face

Temperatur 23-30°C
Volym
100 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. kuiari

Temperatur 24-29°C
Volym
50 cm & 60 l
Längd
5 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. macapa

A32

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. mariae

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. matses

Matses, Nijsseni-New

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. mitu

A109

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. miua

A223

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-6

Apistogramma sp. mosaik

A34

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. nadelstreifen

A78

Temperatur 23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. nanay

Melgar, A82

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. napo 1

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. napo 3

Temperatur 21-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. orangeflossen

A217

Temperatur 20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
6,2-7

Apistogramma sp. oregon

A182

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4,5-6

Apistogramma sp. parati

A40, A41

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. peixoto

A39

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. putumayo

A85, A86

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. putzer

A162

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
3-6

Apistogramma sp. rio candeias

A64

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. rio jaru

A65

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. rio preto

A136

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. roca eterna

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. roca fuerte

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. rotflecken

Rotflecken, A125

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
4-7

Apistogramma sp. rotporen

A54

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. rupununi-savanne

A137

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
4-7,6

Apistogramma sp. sao gabriel

A53

Temperatur 23-20°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. schwanzzipfel

A153

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. schwarzkehl

A124

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. segelflossen

A158

Temperatur 22-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. tahuayo

A79

Temperatur 23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. tefe

A243

Temperatur 23-30°C
Volym
cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. tigre

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. vielfleck

A38

Temperatur 23-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. vitória do xingu

A229

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. wangenflecken

A11

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. winkelfleck

A44, A45

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Apistogramma sp. xingu

A37, A37a

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. xipamanu

A66

Temperatur 23-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma sp. zickzack

A127

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogramma staecki

A194

Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3 cm
pH
5,5-7

Apistogramma steindachneri

A138, A139

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
4-7,6

Apistogramma taeniata

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10

Temperatur 21-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5.2 cm
pH
6-7,2

Apistogramma trifasciata

Trebandad Apistogramma, A204, A205, A206

Temperatur 10-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
6-7,5

Apistogramma tucurui

A20

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
5,5-7

Apistogramma uaupesi

A156

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
4-5

Apistogramma urteagai

A35

Temperatur 22-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
5 cm
pH
5-7,6

Apistogramma velifera

A163

Temperatur 22-31°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7,5 cm
pH
4-7

Apistogramma viejita

Viejita´s dvärgciklid, A123

Temperatur 24-27°C
Volym
60 cm & 60 l
Längd
8 cm
pH
5.5-6

Apistogramma wapisana

A140

Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3 cm
pH
5,5-6

Apistogramma wolli

Temperatur 20-24°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Apistogrammoides pucallpaensis

T-bar ciklid, A100

Temperatur 25-30°C
Volym
50 cm & 50 l
Längd
3 cm
pH
6-7

Astronotus crassipinnis

Apaiari

Temperatur 23-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5-7

Astronotus ocellatus

Påfågelciklid, Oscar

Temperatur 25-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
45 cm
pH
5,5-8

Australoheros acaroides

Temperatur 20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7

Australoheros angiru

Jacutingaciklid

Temperatur 20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7,5Australoheros capixaba

Temperatur 20-27°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
8 cm
pH
6-7


Australoheros facetus

Chanchito, kameleontciklid

Temperatur 15-25°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
23 cm
pH
6-7
Australoheros kaaygua

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5,5-7Australoheros mattosi

Temperatur 22-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
6-7Australoheros montanus

Temperatur 22-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7Australoheros perdi

Temperatur 20-27°C
Volym
140 cm & 350 l
Längd
20 cm
pH
6-7
Australoheros sanguineus

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
5-7


Australoheros scitulus

Temperatur 12-25°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
11 cm
pH
6-7

Australoheros sp. red ceibal

Ceibal-ciklid, Ceibal chanchito

Temperatur 15-25°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
17 cm
pH
6-7

Australoheros sp. red cuaro

Rödbukad Chanchito

Temperatur 15-25°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Australoheros taura

Temperatur 20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Australoheros tavaresi

Temperatur 22-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Australoheros tembe

Temperatur 10-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
16 cm
pH
7-8,5

Australoheros ykeregua

Temperatur 20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Biotodoma cupido

Cupidociklid, Grönstrimming jordätare, Bujurqui (lokalt namn), Green-streaked eartheater

Temperatur 20-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
4,5-7

Biotodoma wavrini

Orinocojordätare

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
5,0-7

Biotoecus dicentrarchus

Temperatur 24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
4-6

Biotoecus opercularis

Grön dvärgciklid

Temperatur 25-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
4-7

Biotoecus sp. tapajos

Temperatur 26-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
5,5-7

Bujurquina apoparuana

Temperatur 25°C
Volym
Längd
9,5 cm
pH

Bujurquina cordemadi

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
5-7


Bujurquina hophrys

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
10,5 cm
pH
Bujurquina megalospilus

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
9 cm
pH

Bujurquina moriorum

Temperatur 23-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina oenolaemus

Vithalsad ciklid, Chiquitano-Ciklid

Temperatur 24-41°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
6-7,5

Bujurquina ortegai

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
14 cm
pH

Bujurquina pardus

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina peregrinabunda

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Bujurquina robusta

Temperatur 24-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
11 cm
pH
6-7

Bujurquina sp. bolivia

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Bujurquina sp. peregrinabunda

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Bujurquina syspilus

Temperatur 24-29°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina tambopatae

Temperatur 23-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
5-7

Bujurquina vittata

Randig ciklid, Bandad acara, Golden Acara, Acará-pirambocaia

Temperatur 23-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
4,5-7

Bujurquina zamorensis

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Caquetaia kraussii

Temperatur 25-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
35 cm
pH
6-7

Caquetaia myersi

Temperatur 25-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Caquetaia spectabilis

Temperatur 24-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Chaetobranchopsis australis

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
15 cm
pH

Chaetobranchopsis orbicularis

Tvåbandsciklid, Filtrerarciklid, Filter-feeding cichlid

Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Chaetobranchus flavescens

Temperatur 24-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
27 cm
pH
6-7

Chaetobranchus semifasciatus

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 960 l
Längd
30 cm
pH
6-7

Cichla cataractae

Falls Lukunani

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
66 cm
pH
6-7

Cichla intermedia

Temperatur 24-30°C
Volym
300 cm & 1500 l
Längd
68 cm
pH
6-7

Cichla jariina

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 1200 l
Längd
40 cm
pH
6-7

Cichla kelberi

Temperatur 24-28°C
Volym
200 cm & 1000 l
Längd
40 cm
pH
6-7

Cichla melaniae

Melanie´s/nedre Xingus/Xingus påfågelciklid, XINGU peacock bass

Temperatur 26-32°C
Volym
250 cm & 1000 l
Längd
45 cm
pH
6-7

Cichla mirianae

Cichla Fogo, Vermelho

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1600 l
Längd
55 cm
pH
6-7

Cichla monoculus

Monoculus/Tucunares påfågelciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
86 cm
pH
6-7

Cichla nigromoculata

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 960 l
Längd
30 cm
pH
6-7

Cichla ocellaris

påfågelsabborre, butterfly peacock bass

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
60 cm
pH
6-7

Cichla orinocensis

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 960 l
Längd
76 cm
pH
6-7

Cichla pinima

Pinimas påfågelsabborre

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
52 cm
pH
6-7

Cichla piquiti

Cichla Azul

Temperatur 24-29°C
Volym
200 cm & 1000 l
Längd
43 cm
pH
6-7

Cichla pleiozona

Temperatur 26-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
35 cm
pH
6-7

Cichla sp. salvador

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1000 l
Längd
50 cm
pH
6-7

Cichla temensis

Fläckig påfågelciklid, Speckled Peacock Bass

Temperatur 24-30°C
Volym
250 cm & 1500 l
Längd
100 cm
pH
6-7

Cichla thyrorus

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 1000 l
Längd
50 cm
pH
6-7

Cichla vazzoleri

Temperatur 24-30°C
Volym
240 cm & 1200 l
Längd
45 cm
pH
6-7

Cichlasoma amazonarum

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7


Cichlasoma bimaculatum

Svart acara

Temperatur 25-30°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Cichlasoma boliviense

Temperatur 25-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Cichlasoma dimerus

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
14 cm
pH
5,5-8


Cichlasoma orientale

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
17 cm
pH
6-7,5

Cichlasoma orinocense

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7


Cichlasoma portalegrense

Bandciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7


Cichlasoma sanctifranciscense

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Cichlasoma zarskei

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Cleithracara maronii

Nyckelhålsciklid

Temperatur 23-26°C
Volym
100 cm & 80 l
Längd
15 cm
pH
6-8

Crenicara latruncularium

Temperatur 25-28°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
11 cm
pH
5-7

Crenicara punctulata

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
5-7

Crenicichla acutirostris

Temperatur 26-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
35 cm
pH
6-7Crenicichla alta

Millet

Temperatur 24-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
20 cm
pH
5,5-7

Crenicichla anamiri

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Crenicichla anthurus

Temperatur 23-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
23 cm
pH
5-7Crenicichla cametana

Temperatur 24-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Crenicichla celidochilus

Temperatur 15-22°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
22 cm
pH
5,5-7

Crenicichla chicha

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
5,5-7

Crenicichla cincta

Temperatur 24-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
24 cm
pH
6-7

Crenicichla compressiceps

Randig dvärggäddciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Crenicichla coppenamensis

Temperatur 25-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
5,5-7


Crenicichla cyclostoma

Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7,5

Crenicichla dandara

Temperatur 26-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
5,5-7


Crenicichla empheres

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Crenicichla frenata

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
6-7

Crenicichla gaucho

Temperatur 19-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
5-7

Crenicichla geayi

halvbandad gäddciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
6-7

Crenicichla gillmorlisi

Walters gäddcichlid

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
19 cm
pH
5,5-7

Crenicichla hadrostigma

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
12 cm
pH
6-7
Crenicichla hu

Temperatur 21-27°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
16 cm
pH
5,5-7
Crenicichla iguassuensis

Temperatur 23-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7Crenicichla jaguarensis

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
18 cm
pH
5-7

Crenicichla jegui

Temperatur 23-27°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Crenicichla johanna

Temperatur 24-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
40 cm
pH
5-7

Crenicichla lenticulata

Temperatur 25-28°C
Volym
200 cm & 540 l
Längd
40 cm
pH
6-7

Crenicichla lepidota

Gäddciklid

Temperatur 23-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
22 cm
pH
7-7,5

Crenicichla lucenai

Temperatur 23-29°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
5-7

Crenicichla lucius

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
22 cm
pH
6-7

Crenicichla lugubris

Temperatur 26-30°C
Volym
200 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5,5-7

Crenicichla macrophthalma

Temperatur 24-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7Crenicichla marmorata

Temperatur 26-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
28 cm
pH
6-7

Crenicichla menezesi

Menzesis gäddciklid

Temperatur
Volym
Längd
18 cm
pHCrenicichla monicae

Wallace gäddciklid, Wallace’s Pike Cichlid

Temperatur 24-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
35 cm
pH
5-7Crenicichla nickeriensis

Temperatur 23-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
23 cm
pH
5-7
Crenicichla percna

Jiboia-ciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
27 cm
pH
6-7


Crenicichla ploegi

Temperatur 24-29°C
Volym
Längd
pH
5-7


Crenicichla proteus

Proteus gäddciklid

Temperatur 24-27°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
4,5-8,2Crenicichla regani

Regans gäddciklid

Temperatur 26-29°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
5,5-7
Crenicichla saxatilis

Temperatur 25-30°C
Volym
200 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5,5.7


Crenicichla sedentaria

Temperatur 24-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
27 cm
pH
6-7


Crenicichla semifasciata

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
17 cm
pH
6-7


Crenicichla sp. atabapo red

Crenicichla sp. atabapo red

Temperatur
Volym
200 cm & 700 l
Längd
35 cm
pH
6-7


Crenicichla sp. xingu 1

Orange gäddciklid, Crenicichla sp.

Temperatur 27-32°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
40 cm
pH
6-7,5


Crenicichla strigata

Temperatur 24-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
40 cm
pH
5,5-7

Crenicichla sveni

Svens gäddciklid

Temperatur 26-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5,5-7

Crenicichla taikyra

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
14 cm
pH
5-7,5

Crenicichla tapii

Temperatur 23-28°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
6-7Crenicichla tesay

Temperatur 24-29°C
Volym
Längd
pH
6-7

Crenicichla tigrina

Tigergäddciklid

Temperatur
Volym
Längd
35 cm
pH


Crenicichla tuca

Iguazu big lips

Temperatur 23-28°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
6-7
Crenicichla vittata

Temperatur 24-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
35 cm
pH
6-7


Crenicichla yaha

Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
5-7

Crenicichla yjhui

Temperatur 19-24°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
5-7,5

Crenicichla ypo

Temperatur 19-24°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
14 cm
pH
5-7,5

Crenicichla zebrina

Temperatur 26-32°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
5-7

Dicrossus filamentosus

Lyrstjärtsschackbräde, schackbrädesciklid

Temperatur 23-25°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Dicrossus foirni

Dubbelfläckig schackbrädesciklid, Foirnis schackbrädesciklid, Rio Negros schackbrädesciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 60 l
Längd
7 cm
pH
4,5-6

Dicrossus gladicauda

Temperatur 24-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Dicrossus maculatus

Schackbrädesciklid

Temperatur 26-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6,5 cm
pH
5-7

Dicrossus warzeli

Tapajos schackbrädesciklid

Temperatur 26-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
3-6

Geophagus abalios

Temperatur 26-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus altifrons

Temperatur 26-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5,5-7

Geophagus argyrostictus

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
22 cm
pH
6-7

Geophagus brachybranchus

Svarthalsad jordätare

Temperatur 25-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
18 cm
pH
5,5-7

Geophagus brasiliensis

Brasiliansk jordätare, pärlciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
140 cm & 400 l
Längd
30 cm
pH
6-7

Geophagus brokopondo

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
15 cm
pH
5-7

Geophagus camopiensis

Temperatur 24-30°C
Volym
140 cm & 400 l
Längd
15 cm
pH
5,5-7

Geophagus crocatus

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
4-7

Geophagus diamantinensis

Temperatur 24-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
6-7

Geophagus dicrozoster

Temperatur 24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
24 cm
pH
6-7,5

Geophagus gottwaldi

Geophagus sp. sipapo

Temperatur 26-31°C
Volym
Längd
25 cm
pH
4-5.5

Geophagus grammepareius

Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 350 l
Längd
13 cm
pH
5,2-7

Geophagus harreri

Maronijordätare

Temperatur 25-30°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
23 cm
pH
6-7

Geophagus iporangensis

Temperatur 24-28°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Geophagus itapicuruensis

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
17 cm
pH
6-7

Geophagus megasema

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
22 cm
pH
6-7

Geophagus mirabilis

Temperatur 24-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Geophagus multiocellus

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7,5

Geophagus neambi

Geophagus sp. aff. altifrons "Tocantins", Geophagus sp. "tocantins"

Temperatur 25-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
20 cm
pH
5,8-7

Geophagus obscurus

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Geophagus parnaibae

Geophagus sp. "parnaiba"

Temperatur 24-31°C
Volym
100 cm & 350 l
Längd
16 cm
pH
6.5-7

Geophagus pellegrini

Gul tuppkamciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
6-7,5

Geophagus proximus

Temperatur 25-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Geophagus pyrineusi

Temperatur 24-28°C
Volym
Längd
pH
5-7

Geophagus pyrocephalus

Tapajós red head, orange head

Temperatur 26-31°C
Volym
120 cm & 310 l
Längd
20 cm
pH
6,2-7

Geophagus rufomarginatus

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7,5

Geophagus santosi

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7,5

Geophagus sp. areoes

Areoes-jordätare

Temperatur 26-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
23 cm
pH
5-7

Geophagus sp. bahia red

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus sp. caetei

Temperatur 26-32°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Geophagus sp. Columbia/Venezuela

Temperatur 26-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus sp. gurupi

Temperatur 26-32°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Geophagus sp. pindaré

Temperatur 26-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Geophagus sp. porto franco

Tocantins orange heads

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
18 cm
pH
5-7

Geophagus sp. rio branco

Temperatur 26-32°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus sp. rio são francisco

Blue Flash Geophagus

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus sp. sao paulo

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Geophagus sp. teles pires

Temperatur 24-28°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
16 cm
pH
5,5-7

Geophagus steindachneri

Tuppkamciklid

Temperatur 25°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
7

Geophagus surinamensis

Surinamjordätare

Temperatur 22-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Geophagus sveni

Temperatur 24-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Geophagus taeniopareius

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 350 l
Längd
18 cm
pH
6-7,4

Geophagus winemilleri

Temperatur 26-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
4,5-7

Guianacara cuyunii

Temperatur 26-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
9 cm
pH
6-7

Guianacara dacrya

Dacrya jordätare

Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7.5

Guianacara geayi

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
6-7


Guianacara owroewefi

Owroewefi Ciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Guianacara sp. jatapu

Temperatur 24-30°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Guianacara sphenozona

Sipaliwini jordätare

Temperatur 25-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
11 cm
pH
6-7

Guianacara stergiosi

Temperatur 25-30°C
Volym
80 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6,5-7

Gymnogeophagus australis

Temperatur 15-22°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
16 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus balzanii

Puckelhuvudciklid

Temperatur 15-25°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus caaguazuensis

Temperatur 22-26°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
7,5-8


Gymnogeophagus constellatus

Temperatur 15-25°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus gymnogenys

Temperatur 17-24°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus jaryi

Temperatur 15-26°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
6-7,5

Gymnogeophagus labiatus

Temperatur 15-23°C
Volym
120 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
6-7


Gymnogeophagus lipokarenos

Temperatur 15-25°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus mekinos

Temperatur 12-25°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-8

Gymnogeophagus meridionalis

Meridionalis

Temperatur 15-25°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
11 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus missioneiro

Temperatur 15-25°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus peliochelynion

Temperatur 12-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-8

Gymnogeophagus pseudolabiatus

Temperatur 15-25°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus rhabdotus

Temperatur 15-22°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
15 cm
pH
6-7


Gymnogeophagus sp. blue neon

Blue neon Gymnogephagus

Temperatur 15-25°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Gymnogeophagus taroba

Temperatur 18-26°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6-8

Gymnogeophagus terrapurpura

Temperatur 10-25°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-8

Gymnogeophagus tiraparae

Temperatur 20-26°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Heroina isonycterina

Temperatur 25-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12.5 cm
pH
6-7

Heros efasciatus

Rödbukad hantelciklid, Grön hantelciklid, Green Severum, Turkos hantelciklid, Turquois Severum

Temperatur 24-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Heros liberifer

Munruvande hantelciklid

Temperatur 23-29°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
25 cm
pH
4-6,5

Heros notatus

Prickig hantelciklid, Black Spotted Severum

Temperatur 22-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5,6-7,2

Heros severus

Hantelciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
4-6

Heros sp. red shoulder

Rödskuldrad hantelciklid, Rotkeil

Temperatur 24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6.5-7

Heros sp. tapajos

Temperatur 24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Heros spurius

Acara Preto

Temperatur 23-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
16 cm
pH
4-7

Hoplarchus psittacus

Papegojciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
150 cm & 500 l
Längd
35 cm
pH
5,5-7

Hypselecara coryphaenoides

Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Hypselecara temporalis

Chokladciklid

Temperatur 25-27°C
Volym
130 cm & 325 l
Längd
30 cm
pH
5,5-7

Ivanacara adoketa

Zebraacara, Rio Negros dvärgciklid

Temperatur 26-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Ivanacara bimaculata

Temperatur 24-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
4-7

Krobia guianensis

Krobiaciklid

Temperatur 23-29°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
10-16 cm
pH
6-8

Krobia itanyi

Delfinciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
16 cm
pH
6-7

Krobia petitella

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
13 cm
pH
4,2-7

Krobia potaroensis

Potaroensis ciklid

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Krobia xinguensis

Rödkindad Krobia, Xingu-krobia

Temperatur 25-27°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Kronoheros umbriferus

Turquiose cichlid

Temperatur 19-28°C
Volym
cm & 1200 l
Längd
60 cm
pH
6-8

Laetacara araguaiae

Puckelhuvad ciklid, Buckelkopf-ciklid, Araguaiaciklid

Temperatur 25-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
4.5 cm
pH
6,5-7

Laetacara curviceps

Kurvciklid

Temperatur 26-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
6,5-7

Laetacara dorsigera

Dorsigerus, Rödbröstacara, Redbreast Acara

Temperatur 20-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
5-7,5

Laetacara flamannellus

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Laetacara flavilabris

Gulläppad Laetacara

Temperatur 25-26°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Laetacara fulvipinnis

Orangefenad flaggciklid, Orangeflossen

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
5-7

Laetacara thayeri

Rödbukad flaggciklid, Gulläppad ciklid

Temperatur 24-26°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
12 cm
pH
6,5-7

Mazarunia charadrica

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Mazarunia mazarunii

Temperatur 22-28°C
Volym
Längd
6,5 cm
pH
6-7

Mazarunia pala

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Mesoheros atromaculatus

Temperatur 24-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Mesoheros festae

Festae-ciklid, Röd terrorciklid, Red Terror

Temperatur 23-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
35 cm
pH
5-7

Mesoheros gephyrus

Temperatur 24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7,5

Mesoheros ornatus

Temperatur
Volym
160 cm & 540 l
Längd
32 cm
pH
6-7

Mesonauta acora

Marmorerad Flaggciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
5,5-7

Mesonauta egregius

Orinocoflaggciklid

Temperatur 25-29°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Mesonauta festivus

Flaggciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Mesonauta guyanae

Nätmönstrad flaggciklid, Fisknätsflaggciklid, Netback flag cichlid

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Mesonauta insignis

Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid

Temperatur 23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Mesonauta mirificus

Peruansk Flaggciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Mesonauta sp. manapiare

Temperatur 23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Mikrogeophagus altispinosus

Boliviansk fjärilsciklid, Bolivian Ram (USA), Ruby Clown Cichlid (Kanada)

Temperatur 20-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7,5

Mikrogeophagus maculicauda

Temperatur 20-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7,5

Mikrogeophagus ramirezi

Fjärilsciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
6-7

Nannacara anomala

Grön bågfenciklid, Goldeneye cichlid

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Nannacara aureocephalus

Temperatur 23-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
8 cm
pH
4-7

Nannacara quadrispinae

Temperatur 22-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4 cm
pH
5-7

Nannacara sp. soumourou

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
9 cm
pH
4-7

Nannacara taenia

Brun bågfensciklid

Temperatur 22-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Pterophyllum altum

Altumskalar, Altum Angel, Altumscalare

Temperatur 26-30°C
Volym
cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
4,2-7

Pterophyllum leopoldi

Spetsnosskalar, långnosskalar, dvärgskalar

Temperatur 24-27°C
Volym
70 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7.5

Pterophyllum scalare

Skalar, scalare, rödryggad skalar

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 275 l
Längd
16 cm
pH
6-7,5

Pterophyllum scalare x altum

Dantumskalar, Dantum, Pterophyllum "dantum"

Temperatur 23-28°C
Volym
80 cm & 200 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Retroculus acherontos

Temperatur 19-24°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Retroculus lapidifer

Stenflyttarciklid

Temperatur 22-32°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
6-8


Retroculus xinguensis

Temperatur 27-30°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
31 cm
pH
6,5-7

Rondonacara hoehnei

Temperatur 24-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Satanoperca acuticeps

Spetshuvad jordätare, Pärljordätare, Sharphead Eartheater

Temperatur 20-28°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
22 cm
pH
5,5-7,5

Satanoperca curupira

Temperatur 24-29°C
Volym
Längd
pH
5,5-7

Satanoperca daemon

Trefläcksjordätare, Threespot Eartheater

Temperatur 24-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
3,5-7

Satanoperca jurupari

Vattendjävul, Demon Eartheater, Jurupari-jordätare

Temperatur 20-28°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
24 cm
pH
5,5-7,5

Satanoperca leucosticta

Vitprickig Jordätare, Guyana Jordätare, Whitespotted Eartheater

Temperatur 20-28°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5,5-7,5

Satanoperca lilith

Enfläcks-jordätare, Lilith-jordätare

Temperatur 20-28°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
30 cm
pH
5-7,5

Satanoperca mapiritensis

Blue Pearl Geophagus, Mapiritensis Jordätare

Temperatur 22-32°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
5,5-7,5

Satanoperca pappaterra

Pantanal Eartheater

Temperatur 20-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
22 cm
pH
5,5-7,5

Satanoperca rhynchitis

Rödläppad Jordätare, Redlip Eartheater

Temperatur 25-30°C
Volym
120 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
4-7

Satanoperca setepele

Temperatur 24-31°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
5,9-7,5

Satanoperca sp. tapajos

Temperatur 25-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
18 cm
pH
5,5-7,5


Symphysodon aequifasciatus

Brun och blå diskus, vanlig diskus, brun diskusfisk, blå diskusfisk, Brown Discus, Blue Discus

Temperatur 25-30°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
17 cm
pH
5-8

Symphysodon aequifasciatus x discus

Heckelkross

Temperatur 26-32°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon discus

Heckel, Äkta diskus, Heckeldiskus

Temperatur 28-30°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Symphysodon odl.

Klass 5

Temperatur 26-32°C
Volym
cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon odl.

Klass 3

Temperatur 26-32°C
Volym
cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon odl.

Klass 1

Temperatur 26-32°C
Volym
cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon odl.

Klass 4

Temperatur 26-32°C
Volym
cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon odl.

Klass 2

Temperatur 26-32°C
Volym
cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Symphysodon tarzoo

Grön diskus, Grön diskusfisk, Green Discus

Temperatur 23-32°C
Volym
130 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
4-7

Taeniacara candidi

Temperatur 25-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5,5-7

Tahuantinsuyoa chipi

Temperatur 23-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Tahuantinsuyoa macantzatza

Inkastenfisk

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 160 l l
Längd
12 cm
pH
5,8-7

Teleocichla centrarchus

Temperatur 27-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
5,5-7Teleocichla monogramma

Temperatur 26-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6,3 cm
pH
6-7

Teleocichla preta

Svart Teleocichla, Black Teleocichla

Temperatur 22-28°C
Volym
100 cm & 120 l
Längd
14 cm
pH
4-6


Teleocichla proselytus

Temperatur 24-30°C
Volym
50 cm & 60 l
Längd
7 cm
pH
5-7

Teleocichla sp. xingu III

Teleocichla sp. "III"

Temperatur 21-27°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
7 cm
pH
3,5-5

Teleocichla wajapi

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
9 cm
pH
5,5-7

Uaru amphiacanthoides

Triangelciklid, kilfläcksciklid, Uaru

Temperatur 28-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5-7,2

Uaru fernandezyepezi

Panda Uaru

Temperatur 28-32°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Uaru sp. orange

Temperatur 28-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
5-7,2