Sandby Ciklidhobby
Sydamerika - Nordiska Ciklidsällskapet

Sydamerika

Ytvattentemperaturer: 8-32 ºC pH: 3,5-7 (i vissa fall upp till 8,5) Konduktivitet: 10-120 µS (I vissa fall upp till 300 µS) Yta: 17 840 000 km² Största djup: 836 m (San Martin Lake i Chile) Största sjö: Titicacasjön mellan Peru och Bolivia 8 288 km² Fler än 20 floder längre än 1000 km vardera

Fakta

Sydamerika, Består av ett antal olika lokationer längs med floden Amazonas, men även sjöar och separata flodsystem. Amazonfloden, eller Rio Amazonas, världens vattenrikaste och största flod. Floden börjar i Anderna på över 3 700 meters höjd, ungefär 150 km från Stilla havet. Från Perus gräns flyter den lugnt österut 3 000 km genom regnskogen och sedan fram till Atlanten. Mellan Anderna och mynningen rinner flera hundra bifloder samman med Amazonfloden, bl.a. Rio Negro och Rio Madeira från norr, och Rio Tapajós och Rio Xingu från söder. Amazonfloden är ungefär 7 000 km lång. Amazonas vatten är inte av samma typ i hela vattensystemet utan kan indelas i tre olika typer; svartvatten, vitvatten och klarvatten. Dessa har sitt ursprung i de olika bergarter och växtslag som finns runt floden. De norra floderna Negro, Branco, Tromberias och Jari är stora svartvattens floder. Alla dessa floder har sitt ursprung i Guiana- skölden. Guianaskölden består av geologiskt gamla och hårda bergarter som gör att vattnet som rinner genom här blir mycket mjukt.
Sponsrad av
v49.jpg
På sin färd nedåt mot Amazonfloden passerar floderna skogar och olika träsk som fortsätter att sätta sin prägel på vattnet. Grenar, blad och andra organiska material faller ned i vattnet och börjar förruttna. Eftersom svartvatten floderna innehåller mycket lite syre och få bakterier så förruttnar bara växtdelarna delvis. I bifloderna till dessa vattendrag är vattnet inte är riktigt så surt. Om man förflyttar sig västerut kommer man till bergskedjan Anderna. Floderna som har sitt ursprung här brukar kallas för vitvattenfloder. Geologiskt sett är Anderna en ung bergskedja med mjukare bergarter som lätt vittrar sönder och följer med floden på sin färd ned mot Atlanten. Vitvatten innehåller små leraktiga partiklar (0,002 till 0,00002 millimeter stora) som gör att detta vatten blir vitaktigt i färgen. I områden med tropisk röd lera blir vattnet mera rött. Vitvattenfloder kan innehålla upp till 1.5 kg mineralpartiklar per kubikmeter vatten. Den stora mängden mineraler gör att detta vatten får ett högre pH, mellan 6-7. Några typiska vittvatten floder är Japura, Jurua, Purus, Madeira och Amazonfloden innan Manaus.Den sista vattentypen är de så kallade klarvattenfloderna. Dessa floder har sitt ursprung i södra delarna av Amazonas på brasilianska högplatån. Floderna rinner genom ett höglandsområde, bestående av hård granit och gnejs. Vattnet blir därför väldigt klart och mjukt. Växtligheten här påverkar heller inte vattnet på samma sätt som i de norra floderna, pH värdet kan därför variera mellan 5 till 7. Uruguay, Uruguay innefattar många bifloder ursprungna ur floden Uruguay, som är längre än 1600 km. Bifloderna är Rio Cuareim, Rio Arapey, Rio Dayman, Queguay och Rio Negro. Rio Negro startar i Brasilien och delar landet i två delar. Rio Orinoco Rio Paraguay Ciklider från Sydamerika brukar oftast delas upp i undergrupperna:

Utbredning

Sydamerika
Dvärgciklider Jordätare Mellanstora Övriga

Fångstplatser


Film

Expedition i Colombia


Film av: Fluval aquatics

Venezuela


Film av: Ivan Mikolji

Naturens akvarium, det växtrika Igarape, Amazonas


Film av:

Gäddciklid försvarar yngel i rio Sucuri, Mato Grosso.


Film av:

Ciklider i Uruguay.


Film av: AquaNetTV

Igarape Cajari, biflod till Rio Caurés, Amazonas, Brasilien


Film av: Maratecoara

Natures aquarium : Rio Ariraha 1


Film av: maratecoara

Natures aquarium : Rio Ariraha 2


Film av: maratecoara

Arter inom området

Image
© Mattias Allroth
Acarichthys heckelii
Trådfensacara, Threadfin Acara
Temperatur 23-30°C
Volym 150 cm & 375 l
Längd 20 cm
pH 5,7-7,5
Image
© Mikael Andersson
Acaronia nassa
Storögonciklid, Basketmouth acara, Bigeye cichlid
Temperatur 26-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6-7
Image
© Ivan Mikolji
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Ivan Mikolji
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 22-30°C
Volym 160 cm & 400 l
Längd 20 cm
pH 4,9-7,5
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 23-27°C
Volym cm & 150 l
Längd 14 cm
pH 6-8
Image
© Johan Lindgren
Aequidens metae
Gul Acara, Metaciklid, Yellow acara
Temperatur 25-30°C
Volym 140 cm & 300 l
Längd 18 cm
pH 4,8-7,5
Image
© Jan Bukkems
Temperatur 23-27°C
Volym cm cm & 150 l l
Längd 20 cm
pH 6-8
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 18 cm
pH 6-7
Image
© Carl Westholm
Temperatur 24-29°C
Volym 150 cm & 375 l
Längd 20 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 18 cm
pH 6-7
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-28°C
Volym 120 cm & 250 l
Längd 25 cm
pH 6-8
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 14 cm
pH 6-7
Image
© Felix Brun
Temperatur 24-30°C
Volym 100 cm & 250 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Erik Paul
Temperatur 24-30°C
Volym 120 cm & 240 l
Längd 16 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur
Volym 100 cm & 160 l
Längd 17 cm
pH
Image
© Nicklas Wijkmark
Temperatur 26-28°C
Volym 100 cm & 160 l
Längd 17 cm
pH 6-8
Image
© Johan Lindgren
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 14-20 cm
pH 6-8
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur
Volym 120 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH ca 7
Image
© Gregory Brown
Temperatur 22-25°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 22 cm
pH 7-8,5
Image
© Andrew Wood
Apistogramma agassizii
Regnbågsciklid, Agassizis Ciklid, A234, A235, A236, A237, A238, A239, A240, A241, A242
Temperatur 25-29°C
Volym 80 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6,5 cm
pH 5-7
Image
© Yohei Tsonuda
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5,5-7
Image
© Ryan ODonnell
Apistogramma allpahuayo
A198, A199, Svartkindad/Pucallpa/Tvåkönad Apistogramma
Temperatur 25-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4 cm
pH 4,5-6,5
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6,5 cm
pH 5-7
Image
© Mark Breeze
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© David Rejdemyhr
Apistogramma atahualpa
Sunset Apistogramma, A175, A176
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 3,5-7
Image
© Robin Hedström
Apistogramma baenschi
Inkadvärgciklid, Inka-apistogramma, A188
Temperatur 22-26°C
Volym 45 cm & 40 l
Längd 6,5 cm
pH 5,5-7
Image
© David Rejdemyhr
Apistogramma barlowi
Munruvarapistogramma, A174
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 4,5-7
Image
© Radek Bednarczuk
Apistogramma bitaeniata
Tvåbandad dvärgciklid, A211, A212, A213, A214, A215, A216
Temperatur 26-27°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4-6 cm
pH 5.2-6
Image
© Kaj Persson
Apistogramma borellii
Gul dvärgciklid, A101, A102, A103, A104, A105
Temperatur 20-28°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 5,5-7,8
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4.8 cm
pH 5,5-7
Image
© Leif Erik Johansen
Apistogramma cacatuoides
Kakaduaciklid, A200, A201, A202, A203, Großmaul, Cockatoo Dwarf
Temperatur 24-26°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 8 cm
pH 5,5-7
Image
© Enrico Richter
Apistogramma caetei
Rio Caete/Caete-Apistogramma, A26, A27, A27, A28, A29, A30, A31
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4,5 cm
pH 6,5-7
Image
© Johnny Dean
Apistogramma cinilabra
Apistogramma sp. "rote", Apistogramma sp. "roterpunkt", Apistogramma sp. "rotter", Apistogramma sp. "Schwarzbrust"
Temperatur 26-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5,5 cm
pH 4-7
Image
© Yakov Oksman - israquarium.co.il
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4 cm
pH 5-7
Image
© Marcos del Rio
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 4-6
Image
© Alexandre Jan
Temperatur 20-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 4,5 cm
pH 5,5-7
Image
© Yakov Oksman - israquarium.co.il
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6.5 cm
pH 6,2-7
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 4-6
Image
Temperatur 20-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 3,5 cm
pH 5,8-7
Image
© F. Ingemann Hansen
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4 cm
pH 5,5-7
Image
© Nicolas Blondeau
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5.4 cm
pH 5,5-7
Image
© Alexandre Jan
Temperatur 22-31°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 4.4 cm
pH 6-7,4
Image
© Hudson Ensz
Apistogramma hippolytae
Apistogramma sp. "Zweipunkt", A133, A134, A135
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4,5 cm
pH 4,5-6
Image
© Nicole Kriyonas
Temperatur 22-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7.5 cm
pH 6-7,6
Image
© Kaj Persson
Apistogramma hongsloi
Röd dvärgciklid, Torbjörns apisto, A110, A111, A112, A113, A114, A115
Temperatur 21-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4,5 cm
pH 5,5-7
Image
© Andrew Wood
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4,5 cm
pH 4,5-6
Image
© Enrico Richter
Temperatur 22-31°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 4,5 cm
pH 6-7,6
Image
© Leighton Lum
Apistogramma iniridae
Trådfensapistogramma, A159, A160
Temperatur 26-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 4,5 cm
pH 3,5-6
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-27°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 3 cm
pH 5,5-7
Image
© Kokonago
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
© Nicole Kriyonas
Temperatur 24-26°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 6,5-7
Image
© Florian Cano
Temperatur 22-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4 cm
pH 5-7,2
Image
© Pia Johansson
Apistogramma macmasteri
Macmasters dvärgciklid, rödstjärtad dvärgciklid, A120, A121, A122
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5-7,2
Image
Temperatur 23-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5-7,5
Image
© Ricardo Britzker
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 4,2-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
© Mark Breeze
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 3,9-7
Image
© Kaj Persson
Temperatur 22-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Alexandre Jan
Apistogramma ortegai
A87, A88, A89, A90, A91, A92
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 8 cm
pH 4-6
Image
© Ray Quennelle
Temperatur 20-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5,8-7
Image
© Peter Samsson
Apistogramma panduro
Panduro apisto, A183, A184, A185
Temperatur 24-28°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 9 cm
pH 6-7.5
Image
© Ted Judy
Temperatur 20-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7,2
Image
© Jason Wong
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5,5-7
Image
© Hudson Ensz
Apistogramma pertensis
A146, A147, A148, A149, A150, A151, A152
Temperatur 23-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 3.5 cm
pH 5,5-7
Image
© Wasawat Junjaroen
Apistogramma psammophila
Dubbelbandad Apistogramma, A129
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Peter Fredriksson
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 4 cm
pH 5-7
Image
© Nicolas Blondeau
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Enrico Richter
Temperatur 22-31°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 3,5 cm
pH 5,5-7
Image
© Ricardo Britzker
Temperatur 21-31°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 5 cm
pH 5,5-7
Image
© Erik Paul
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
© David Karel
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© 吳晉宏‎
Apistogramma sp. "cruzeiro"
A191, Jurua Emerald, Goias Redtail
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 4-6
Image
© Nicolas Blondeau
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Andrew Wood
Temperatur 23-30°C
Volym 100 cm & 80 l
Längd 9 cm
pH 4-6
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7
Image
© Leif Johansen
Temperatur 24-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 4-6
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Bill Rossi
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 21-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 20-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 8 cm
pH 6,2-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 4-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 22-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 4-7,6
Image
Temperatur 23-20°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 22-31°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Andrew Wood
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
© Enrico Richter
Temperatur 22-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 10 cm
pH 4-7,6
Image
© Haakon Haagensen
Apistogramma taeniata
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10
Temperatur 21-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5.2 cm
pH 6-7,2
Image
© Enrico Richter
Apistogramma trifasciata
Trebandad Apistogramma, A204, A205, A206
Temperatur 10-30°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 6-7,5
Image
© Erik Paul
Temperatur 22-31°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 6 cm
pH 5,5-7
Image
© Roland Kipper
Apistogramma viejita
Viejita´s dvärgciklid, A123
Temperatur 24-27°C
Volym 60 cm & 60 l
Längd 8 cm
pH 5.5-6
Image
© Tom Cooper
Temperatur 23-29°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 30 cm
pH 5-7
Image
© Enrico Richter
Astronotus ocellatus
Påfågelciklid, Oscar
Temperatur 25-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 45 cm
pH 5,5-8
Image
© Lisa Schwarze
Temperatur 20-27°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 8 cm
pH 6-7
Image
© Johanna Dahlström
Australoheros facetus
Chanchito, kameleontciklid
Temperatur 15-25°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 23 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 140 cm & 350 l
Längd 20 cm
pH 6-7
Image
© Per Eliasson
Australoheros sp. "red ceibal"
Ceibal-ciklid, Ceibal chanchito
Temperatur 15-25°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 17 cm
pH 6-7
Image
© Felipe Cantera
Temperatur 15-25°C
Volym 110 cm & 300 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6-7
Image
© Ariel Puentes
Temperatur 10-27°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 16 cm
pH 7-8,5
Image
© Enrico Richter
Biotodoma cupido
Cupidociklid, Grönstrimming jordätare, Bujurqui (lokalt namn), Green-streaked eartheater
Temperatur 20-30°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 4,5-7
Image
© Ivan Mikolji
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 5,0-7
Image
Temperatur 24-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 5 cm
pH 4-6
Image
© Robin Hedström
Temperatur 25-30°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 5 cm
pH 4-7
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 5-7
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 10,5 cm
pH
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 9 cm
pH
Image
© Daniel Blom
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
© David Rejdemyhr
Bujurquina oenolaemus
Vithalsad ciklid, Chiquitano-Ciklid
Temperatur 24-41°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 14 cm
pH
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Jeff Rapps
Temperatur 24-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 11 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
© Mattias Allroth
Bujurquina vittata
Randig ciklid, Bandad acara, Golden Acara, Acará-pirambocaia
Temperatur 23-30°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 4,5-7
Image
© Stefan Zelinka
Temperatur 25-30°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 35 cm
pH 6-7
Image
© Rickard Håkansson
Temperatur 25-30°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6-7
Image
© Florent de Gasperis
'Chaetobranchopsis' orbicularis
Tvåbandsciklid, Filtrerarciklid, Filter-feeding cichlid
Temperatur 23-28°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Wolfgang Staeck
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 66 cm
pH 6-7
Image
© Adam Rosalski
Temperatur 24-30°C
Volym 300 cm & 1500 l
Längd 68 cm
pH 6-7
Image
© Sven O. Kullander
Temperatur 24-30°C
Volym 200 cm & 1200 l
Längd 40 cm
pH 6-7
Image
© Chonh Lee
Temperatur 24-28°C
Volym 200 cm & 1000 l
Längd 40 cm
pH 6-7
Image
© Enrico Richter
Cichla melaniae
Melanie´s/nedre Xingus/Xingus påfågelciklid, XINGU peacock bass
Temperatur 26-32°C
Volym 250 cm & 1000 l
Längd 45 cm
pH 6-7
Image
© Leighton Lum
Cichla mirianae
Cichla Fogo, Vermelho
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1600 l
Längd 55 cm
pH 6-7
Image
© Michael Persson
Cichla monoculus
Monoculus/Tucunares påfågelciklid
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 86 cm
pH 6-7
Image
© Shawn Traviss
Temperatur 24-30°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 30 cm
pH 6-7
Image
© Gerry Verrier
Cichla ocellaris
påfågelsabborre, butterfly peacock bass
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 60 cm
pH 6-7
Image
© Enrico Richter
Temperatur 24-30°C
Volym 200 cm & 960 l
Längd 76 cm
pH 6-7
Image
© Leighton Lum
Cichla pinima
Pinimas påfågelsabborre
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 52 cm
pH 6-7
Image
© Chonh Lee
Temperatur 24-29°C
Volym 200 cm & 1000 l
Längd 43 cm
pH 6-7
Image
© Julian Gonzalez
Temperatur 26-30°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 35 cm
pH 6-7
Image
© Leighton Lum
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1000 l
Längd 50 cm
pH 6-7
Image
© Gerry Verrier
Cichla temensis
Fläckig påfågelciklid, Speckled Peacock Bass
Temperatur 24-30°C
Volym 250 cm & 1500 l
Längd 100 cm
pH 6-7
Image
© Sven O. Kullander
Temperatur 24-30°C
Volym 200 cm & 1000 l
Längd 50 cm
pH 6-7
Image
© Sven O. Kullander
Temperatur 24-30°C
Volym 240 cm & 1200 l
Längd 45 cm
pH 6-7
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 25-30°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Alan Bridges
Temperatur 24-29°C
Volym 110 cm & 250 l
Längd 14 cm
pH 5,5-8
Image
© Sergio Lima
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 200 l
Längd 17 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Olof Blomqvist
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 6-7
Image
© Jan Jidestig
Temperatur 23-26°C
Volym 100 cm & 80 l
Längd 15 cm
pH 6-8
Image
© F. Ingemann Hansen
Temperatur 24-29°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 20 cm
pH 5,5-7
Image
© Jeff Rapps
Temperatur 24-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6-7
Image
© Marcelo Krause
Temperatur 24-30°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 15 cm
pH 5,5-7
Image
© Choo Kit Lim
Temperatur 24-27°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 24 cm
pH 6-7
Image
© Nabil Bases
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 7 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 25-30°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 5,5-7
Image
© Jeff Rapps
Temperatur 26-30°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 30 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 250 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Image
© Ariel Puentes
Temperatur 19-27°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 16 cm
pH 5-7
Image
© Ivan Mikolji
Crenicichla geayi
halvbandad gäddciklid
Temperatur 24-28°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 16 cm
pH 6-7
Image
© Walter Gill Morlis
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 300 l
Längd 19 cm
pH 5,5-7
Image
© Ariel Puentes
Temperatur 21-27°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 16 cm
pH 5,5-7
Image
Temperatur 23-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 6-7
Image
© Vin Kutty
Temperatur 24-29°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 40 cm
pH 5-7
Image
© Peter Walin
Temperatur 23-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 22 cm
pH 7-7,5
Image
Temperatur 23-29°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 5-7
Image
© Jeff Dubosc
Temperatur 24-29°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 22 cm
pH 6-7
Image
© Gerry Verrier
Temperatur 26-30°C
Volym 200 cm & 540 l
Längd 30 cm
pH 5,5-7