Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Radek Bednarczuk
Text: Björn Ander och Olof Blomqvist

'Geophagus' steindachneri
Tuppkamciklid


Släkte: Geophagus
Art: steindachneri
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Eigenmann & Hildebrand
År: 1910
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus hondae, Geophagus magdalenae, Geophagis hendai
Populärnamn: Tuppkamciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Magdalena området.
Utbredning: Floderna Magdalena, Cauca och Sinú i nordvästra Colombia samt Limón floden (Maracaibo området) i nordvästra Venezuela.

Temperatur
25°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
20 cm
pH
7

Naturlig biotop

Nordvästra Sydamerika; Colombia i floderna Rio Sinú, Rio Cauca, Rio Magdalena och Rio Limón.

Föda

Tuppkamcikliderna äter det mesta som bjuds, dock inte för mycket grönt bara.

Könsskillnad

Hanarna får med tiden en imponerande rödfärgad pannpuckel, samt mer glänsande fjäll på kroppssidan.

Akvariemiljö

Akvariet bör inte var under 250 liter (bottenyta 100 x 50 cm). Bottenmaterialet bör bestå av fint grus, t.ex. minsta kornstorleken av engelskt grus, eller sand. Om man har växterna planterade i krukor räcker det med tre till fyra cm tjockt lager. Eftersom tuppkamcikliderna ständigt söker igenom gruset efter mat, bör man ha ett bra filter som håller vattnet klart. Några gömställen i form av rötter är bra liksom en temperatur av ca 25° C och ett pH-värde på ca 7°.

Beteende & lek

Tuppkamcikliden är en ganska snäll företrädare av cikliderna. Den är polygam, dvs en hane leker med flera honor. Leken äger i akvarium ofta rum på en flat sten som putsats i förväg. Leken, som kan resultera i upp till 80 ägg, går till så att honan lägger några ägg som hon genast tar upp i munnen. Därefter befruktas de av hanen. Han har en äggliknan-de fläck i varje mungipa, men om de har något att göra med befrukt-ningen är oklart. Efter befruktningen skiljs paret åt och hanen deltar inte i yngelvården. Honan ruvar äggen i ca 20 dagar och därefter vårdar hon sina yngel i unge-fär två veckor till. Vid fara och under natten tar hon in ynglen i munnen igen.

Allmänt

Det finns flera färgvarianter, bl.a. en som är mer grön i grundfärgen. "G." hondae och "G." magdalenae. "G." pellegrini är en närbesläktad art som har ett sydligare utbredningsområde. Tuppkamcikliden hör till de s.k. "jordätarna". Detta innebär att de i sitt födosökande tar in en mängd bottensubstrat i munnen och silar detta genom gälarna för att hitta något ätbart. Följaktligen skall eventuella växter planteras i kruka eller om-gärdas med stenar så att de inte tappar rotfästet. Då arten är polygam är det lämpligt att ha fler honor än hanar, gärna en till två hanar med fyra till sex honor.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Radek Bednarczuk

Hona

Foto: Radek Bednarczuk

Yngel

Foto: Radek Bednarczuk

g_steindachneri05_hona_med_yngel-radek_bednarzuk.jpg

hona med yngel

Foto: Radek Bednarczuk

g_steindachneri05_ungdjur-radek_bednarzuk.jpg

ungdjur

Foto: Radek Bednarczuk

mc_69.jpg

månadens ciklid i Ciklidbladet

Foto: Roger Häggström

I Colombia Film av: SAMBAFISCH Aquaristik&Reisen

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem