Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Mark Breeze
Text: David Rejdemyhr

Apistogramma sp. tigre


Släkte: Apistogramma
Art: sp. "tigre"
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2016
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma sp. "tigre one", Apistogramma sp. "tigre two"
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning: Rio Tigre

Temperatur
24-30°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
6 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Hanen blir mörkare och färggrannare och får mer utdragna fenor än honorna som också blir något mindre.

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En nyfiken och vacker ciklid som lugnt utforskar även det större akvariet till från hörn till hörn. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till skador, men arten är i allmänhet förhållandevis mild mot artfränder. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Tom Christoffersen, den kände Norske Apistogramma-enthusiasten, fångade och hämtade 2014 hem två möjliga arter som han kallade Apistogramma sp. "tigre 1" & Apistogramma sp. "tigre 2". De fångades i huvudfåran av Rio Tigre. Mark Breeze har efter detta slagit fast att det ändå måste röra sig om en och samma art och den kallas därför bara A. "tigre" i artregistret. De är troligen nära besläktade med Apistogramma paulmuelleri.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma sp. tigre