Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Australoheros acaroides - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Morevy Cheffe Text:

Australoheros acaroides


Släkte: Australoheros
Art: acaroides
Grupp: vriga
Beskrivning: Hensel
År: 1870
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: rio Jacu utloppet
Utbredning: Brasilien i rio Jacu utloppet, lago Guaba och its tributaries and Patos-Mirim systemet vid kusten

Temperatur
20-27°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer