CARES
Australoheros - Nordiska Ciklidsällskapet

Australoheros

Australoheros är ett släkte av ciklider från Sydamerika, kända för sina vackra färger och relativt fredliga natur. Australoheros trivs bäst i växttäta akvarier med mjukt vatten och en varierad diet.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Australoheros

Image
© Lisa Schwarze
Temperatur 20-27°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 8 cm
pH 6-7
Image
© Johanna Dahlström
Australoheros facetus
Chanchito, kameleontciklid
Temperatur 15-25°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 23 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 12 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 140 cm & 350 l
Längd 20 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 20-27°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 22-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 10 cm
pH 6-7
Image
© Ariel Puentes
Temperatur 10-27°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 16 cm
pH 7-8,5
Image
© Per Eliasson
Australoheros sp. "red ceibal"
Ceibal-ciklid, Ceibal chanchito
Temperatur 15-25°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 17 cm
pH 6-7
Image
© Felipe Cantera
Temperatur 15-25°C
Volym 110 cm & 300 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Tillbaka till artregistret