Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ariel Puentes
Text: David Rejdemyhr

Australoheros tembe


Släkte: Australoheros
Art: tembe
Grupp: Övriga
Beskrivning: Casciotta, Gomez &Toresani
År: 1995
Tidigare vetenskapligt namn: Cichlasoma tembe, Nandopsis tembe
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Arroyo Uruguay, ovanför Salto del Uruguay, vid industriområdet Alto Parana, Argentina.
Utbredning: Endast känd från Arroyo Uruguay, ovanför Salto del Uruguay, Misiones, Argentina.

Temperatur
10-27°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
16 cm
pH
7-8,5

Naturlig biotop

Arten är endemisk till Arroyo Uruguay-í och hindras från att sprida sig vidare på grund av en serie av vattenfall och en smal canyon där vattenströmmen är för hög för att arten ska kunna passera. De lever tillsammans med arter som; Hypostomus myersi, H. derbyi, Glanidium riberoi och Corydoras carlae. Floden är moderat strömmande med botten bestående av lera, sand och stenar upp till hela stenblock nedsänkta i bottensubstratet. Vuxna fångades i huvudsak på ett djup av 0,5-1 meter med svag ström och stenig botten med omgivande sand. Medan yngel var vanligare på 0,2-0,3 meters djup i strandområdena där botten bestod av främst sand och växter i form av makrofyter såsom vattenhyacinter och flytväxter vilka ger skydd till ynglen. Växter som Echinodorus urguayensis och Potamogeton pseudopolygonus finns det också gott om i floden. Floder i Uruguay har i allmänhet ett högre pH (7,3-8,5) och förhållandevis hög konduktivitet (80-270 µS/cm).

Föda

Den besläktade A. facetus har undersöks och har en specialiserad diet bestående av små sniglar. det är sannolikt att alla Australoheros hållerr denna diet, men med komplement av andra vattenlevande insekter och även växtdelar. I akvarium tar de de flesta pellets både sjunkande och flytande. Varva gärna med levande och fryst foder i form av mygglarver, mysis, artemia eller motsvarande.

Könsskillnad

Det finns ingen tydlig synbart skillnad mellan könen annat än vid lek (se nedan). Dock som hos många ciklider blir hanen något större och får lite längre fenstrålar än honorna.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Inred med några släta stenar eller släta rötter på en avskilt skyddad plats där de kan leka och lägga sin rom. Inred gärna med några växter. I deras naturliga miljö finns växter och dessa ger bra skydd till yngel och skapar också viss skugga, de äter inte växter i någon större omfattning. God vattenkvalitet genom bra filtrering och täta vattenbyten rekommenderas.

Beteende & lek

Arten är lugn och mild mot andra fiskar i akvariet. Även under lek nöjer den sig med att hålla andra fiskar på avstånd utan att fullt ut attackera dem. De får en gul-vit grundton under lek och som alla andra Australoheros tydligt markerade vertikala ränder över flanken. Den skiljer sig från alla övriga arter inom släktet genom att de inte får avbrutna vertikala ränder över ryggfenan. Hos honor blir nedre delen av huvudet och buken mörkt under lek. Arten är parbildande substratlekare och rengör i förväg noga en slät yta på ensten eller rot i ett undanskymt läge. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och är frisimmande efter ytterligare ungefär 5 dagar. Båda föräldrarna skyddar de frisimmande ynglen och hanen utvecklar då också svarta markeringar på nedre delen magen och buken.

Allmänt

Tembe betyder läppar på Guarani och syftar till de förtjockade läppar arten har. I naturen utvecklar denna art en vacker grön färgton över hela kroppen vilket den tyvärr inte visat sig göra i akvarium (Casciotta et. al. 2003). A. tembe är den enda av alla Australoheros som får denna gröna färg. Den är också något slankare, har spetsigare nos och har ett längre "fäste" till stjärtfenan än andra Australoheros. Arten ingår i gruppen:
Forquilha (Říčan et al, 2008)

Litteratur

Casciotta, Jorge & S.E. Gómez & N.I. Toresanni. 1995. "Cichlasoma tembe, a new cichlid species from the río Paraná, Argentina (Osteichthyes: Labroidei). ". Ichthyological Explorations of Freshwaters

Burgess, Warren. 2000. "The Cichlasoma story. Herichthys, the break-up". Tropical Fish Hobbyist Magazine. v. 48(n. 11)

Casciotta, Koerber & Stawikowski (2003) Cichlasoma tembe - ein aquaristisch neuer Chanchito aus Misiones

Říčan, Oldřich & S. Kullander. 2008. "The Australoheros (Teleostei: Cichlidae) species of the Uruguay and Paraná River drainages". Zootaxa. 1724: pp. 1–51 (2008)

O Říčan , L Piálek, A Almirón & J Casciotta. 2011. Two new species of Australoheros (Teleostei: Cichlidae), with notes on diversity of the genus and biogeography of the Río de la Plata basin.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

A_tembe05-Lek-Alf_Stalsberg.jpg

hona med rom

Foto: Alf Stalsberg


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Australoheros tembe

Arroyo Urugua-í

Hane
Foto: Ariel Puentes
Hona
Foto: Ariel Puentes