Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Australoheros forquilha - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Australoheros forquilha


Släkte: Australoheros
Art: forquilha
Grupp: vriga
Beskrivning: Rican & Kullander
År: 2008
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Forquilha, Rio Uruguais avrinningsomrde, delstaten Rio Grande do Sul, Brasilien
Utbredning: Bifloder till vre Ro Uruguai i Brasilien och i bifloden Ro Soberbio i Argentina.

Temperatur
Volym
Längd
pH
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer