Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Rio Guaporé - Nordiska Ciklidsällskapet

Rio Guaporé

Ingen beskrivning än


Fiskar på platsen Rio Guaporé

Acaronia nassa

...
Temperatur 26-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Aequidens viridis

...
Temperatur 24-30°C
Volym
100 cm & 250 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Apistogramma inconspicua

...
Temperatur 22-31°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
6-7,6

Apistogramma sororcula

Liknar mest Apistogramma staecki, men skiljer sig från denna bland annatgenom att arten har 12 jämfört med 10 ...
Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Apistogramma staecki

...
Temperatur 21-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3 cm
pH
5,5-7

Apistogramma trifasciata

Är väldigt lika A. erythrura, men skiljer sig från denne bland annat genom att A. trifasciata har ett j...
Temperatur 10-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
6-7,5

Apistogramma trifasciata

Är väldigt lika A. erythrura, men skiljer sig från denne bland annat genom att A. trifasciata har ett j...
Temperatur 10-30°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
6-7,5

Astronotus crassipinnis

Artnamnet crassipinnis kommer från Grekiskans crassus som betyder fet medan ordet pinna betyder fisk. Den skiljer ...
Temperatur 23-29°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
5-7

Biotodoma cupido

Skiljer sig från övriga i släktet genom att den har en högre och kraftigare kropp samt att sidofl&a...
Temperatur 20-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
4,5-7

'Chaetobranchopsis' orbicularis

Släktesnamnet kommer av att den liknar sin syster art; Chaetobranchopsis betyder Chaetobranchus-liknande. Snabbaste sä...
Temperatur 23-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Cichlasoma boliviense

Är en ciklid med lugnt temprament förutom vid lek då den blir aggresiv i sitt revir. Bör inte hålla denna fisk i et...
Temperatur 25-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Crenicichla johanna

...
Temperatur 24-29°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
40 cm
pH
5-7

Geophagus megasema

G. megasema har en mycket stor rund sidofläck som är karakteristiskt för arten. De är inte lämpliga att hål...
Temperatur 24-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
22 cm
pH
6-7

Heros spurius

Som unga är de svåra att könsbestämma, bäst är att starta med en grupp och därefter ...
Temperatur 23-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
16 cm
pH
4-7

Laetacara dorsigera

Arten är i naturen känd för att ofta hoppa upp i flytvegetation om den blir attackerad i vattnet. Detta gör att den ...
Temperatur 20-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
9 cm
pH
5-7,5

Mesonauta festivus

Kännetecken: Rand 5 till 7 separerade, rand 3 och 4 förenade, rand 5 inte horisontellt delad....
Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Mikrogeophagus altispinosus

Det finns några olika varianter av denna art - bl.a. så har den variant som återfinns i Rio Pindaituba...
Temperatur 20-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7,5

Tillbaka till artregistret