Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Acaronia - Nordiska Ciklidsällskapet

Acaronia

Text: Erik Åhlander

Bakgrund - Om släktet

Släktet identifierades ursprungligen av österrikaren Franz Steindachner 1875 som ett undersläkte till Acara (=ungefär Aequidens + närstående släkten) under namnet Acaropsis. Namnet Acaropsis var emellertid redan upptaget som kvalster-släkte. Först 1940 fick fisksläktet sitt ersättningsnamn, Acaronia av amerikanen George Sprague Myers. Två olika djur får inte ha samma släktnamn (men ett djur och en växt får!), men före datorernas tid var det ganska vanligt att det blev oavsiktliga dubbleringar och det tog tid innan det upptäcktes. Släktet Acaronia omfattade länge en enda art, men 1989 delades arten i två delar och populationer i Orinoco och övre rio Negro beskrevs som en egen art.

Utbredning - Biotop

Förekommer över stora delar av låglandet i flodsystenen Amazonas, Orinoco, Oyapock och Essequibo. Floder, sjöar och bäckar i både klart och grumligt vatten. Vanligen påträffade i stillastående och långsamflytande vatten, men även i anslutning till forsar och vattenfall.

Fylogeni - Släktskap

Uppfattningen om Acaronias släktskap med andra ciklider har förändrats åtskilliga gånger sedan 1900-talets början. Sven Kullander skapar 1998 en ny underfamilj, Cichlasomatinae för alla heroiner, cichlasomatiner och Acaronia. Acaronia för ett eget tribus, Acaroniini. Acaronia uppfattas som systergrupp till alla övriga heroiner och cichlasomatiner.
Senare molekylära studier (smith et al 2008) har flyttat in Acaronia i Cichlasomatini som systergrupp till Bujurquina+Tahuantinsuyoa+Andinoacara, eller (López-Fernández et al 2010) som systergrupp till Laetacara. Sista ordet är säkert inte sagt.

Övrigt

Sällsynta gäster i akvarium, speciellt A. vultuosa. Det finns två mycket utförliga artiklar om släktet inklusive odlingsrapporter av A. nassa, en på engelska av W. Leibel och en på tyska av K Arendt. A. vultuosa verkar inte vara odlad. Könen är mycket lika. Jag hade en grupp på 4 A. nassa under några år, men fick dem inte ens att para ut. Min erfarenhet är att de blir skygga, nästan apatiska, utan sällskap av andra fiskar. I naturen lever Acaronia på insekter, räkor och fisk. Munnen är utstjälpbar och fungerar som en dammsugare ungefär som hos Petenia eller Ctenopoma. Bör alltså inte hållas med mindre fiskar, dom blir mat.

Referenser Arendt, K, 2002. Reusenmäuler Geheimnisvolle Buntbarsche der Gattung Acaronia Myers, 1940. Aquaristik fachmagazin & Aquarium heute 34(2), No 164, 55-61.
Kullander, SO 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 431 pp.
Kullander, SO, 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS.
Leibel, W, 1997. The Basketmouth Cichlid: Acaronia nassa (Heckel 1840) (reviderad nätversion - ursprungligen i Freshwater and Marine Aquarium Magazine, Nov 1985; pp. 52-63)
López-Fernández, H, KO Winemiller & RL Honeycutt, 2010. Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes. Molecular Phylogenetics and Evolution 55: 1070–1086
Smith, L, P Chakrabarty & JS Sparks, 2008. Phylogeny, taxonomy, and evolution of Neotropical cichlids (Teleostei: Cichlidae: Cichlinae). Cladistics 24: 625–641.

Referens

Kai Arendts Acaronia-artikel (nätversionen) - http://www.aqua-terra-net.de/Hydro/Sonder/cichliden/acaronia2.htm
W Leo Smith & al, pdf - http://fishphylogeny.com/resources/Publications/20_SmithetalCichlinae.pdf
http://aquaticecology.tamu.edu/files/2012/07/Lopez-Fernandez-et-al.-2010-MPE.pdf - Hernán López-Fernández & al, pdf


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Acaronia

Acaronia nassa

Storögonciklid, Basketmouth acara, Bigeye cichlid

Temperatur 26-28°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6-7

Acaronia vultuosa

Temperatur 24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Tillbaka till artregistret