Sandby Ciklidhobby
Mikrogeophagus - Nordiska Ciklidsällskapet

Mikrogeophagus

Mikrogeophagus är ett släkte av små ciklider från Sydamerika, kända för sina ljusa färger och intressanta beteenden. Mikrogeophagus trivs bäst i växttäta akvarier med mjukt vatten och en diet bestående av små ryggradslösa djur.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Mikrogeophagus

Image
© Carl Olszewski
Mikrogeophagus altispinosus
Boliviansk fjärilsciklid, Bolivian Ram (USA), Ruby Clown Cichlid (Kanada)
Temperatur 20-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 6-7,5
Image
© Göran Åstebro
Temperatur 24-29°C
Volym 60 cm & 80 l
Längd 4,5 cm
pH 6-7
Tillbaka till artregistret