Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Mikrogeophagus altispinosus - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Carl Olszewski Text: Kjell Fohrman

Mikrogeophagus altispinosus

Boliviansk fjärilsciklid, Bolivian Ram (USA), Ruby Clown Cichlid (Kanada)


Släkte: Mikrogeophagus
Art: altispinosus
Grupp: Dvrgciklider
Beskrivning: Haseman
År: 1911
Tidigare vetenskapligt namn: Papiliochromis altispinosus, Crenicara altispinosa
Populärnamn: Boliviansk fjärilsciklid, Bolivian Ram (USA), Ruby Clown Cichlid (Kanada)
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Mamoré, nedanför mynningen av Rio Guaporé, San Joaquin, Bolivia.
Utbredning: I Rio Guaporés avrinningsområde i Brasilien och Bolivia, och i Rio Mamorés avrinningsområde i Bolivia.

Temperatur
20-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7,5

Naturlig biotop

Den återfinns oftast i relativt grunda biotoper i mindre vattensamlingar.

Föda

Köttätare (små ryggradslösa djur) och allätare. Äter i akvarium levande och fryst foder, men även torrfoder.

Könsskillnad

Det är mycket svårt att se skillnaden på könen, men äldre honar har en något rundare kroppsform. Hanarna är något större och har starkare färger. Hanens främre ryggfenstråle samt stjärtfenans översta och nedersta röda fenstråle är mer utdragna.

Akvariemiljö

Akvariet skall innehålla flera gömställen i form av rötter, stenar och växter. Akvariet skall vara ganska tätt planterat, även om det också skall ha en fri simyta. Bottenmaterialet skall vara fin sand. Vattencirkulationen får inte vara för stark. Belysningen dämpad.

Den kan hållas ihop med andra fiskar i ett sällskapsakvarium.

Beteende & lek

Den bolivianska fjärilscikliden är en parbildande substratruvare som leker öppet. Den lägger upp till 200 ägg på en sten. Larverna kläcks efter ca. 3 dygn och flyttas sedan till en grävd grop, efter 7-9 dygn är de helt frisimmande och har förbrukat gulesäcken. Ynglen vaktas sedan av bägge föräldrarna.

Denna art är visserligen revirhävdande, men ända relativt fredlig. det är bäst att skaffa en mindre grupp och låtadem växa upp tillsammans och para ut sig.

Allmänt

Det finns några olika varianter av denna art - bl.a. så har den variant som återfinns i Rio Pindaituba i Brasilien en stor svart fläck vid stjärtspolen. Denna art odlas också i stor omfattning i Asien och det finns en del odlingsformer. Naturformerna blir sällan större än 8 cm.

Litteratur

Haseman, J. D., 1911, An annotated catalog of the cichlid fishes collected by the expedition of the Carnegie Museum to central South America, 1907-10, Annals of the Carnegie Museum v. 7 (nos 3-4) (18): 329-373

Chernoff, B., A. Machado-Allison, P. Willink, J. Sarmiento, S. Barrera, N. Menezes and H. Ortega, 2000, Fishes of three Bolivian rivers: diversity, distribution and conservation, Interciencia 25(6): 273-283

Kullander, S. O., 2011, Nomenclatural availability of putative scientific generic names applied to the South American cichlid fish Apistogramma ramirezi Myers & Harry, 1948 (Teleostei: Cichlidae), Zootaxa 3131: 35-51

Morgenstern, R., 2012, Microgeophagus, Papiliochromis oder Mikrogeophagus ? endlich Klarheit?, DCG-Informationen 43(4): 74-82

Reis, R. E., S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds), 2003, Check list of the freshwater fishes of South and Central America. CLOFFSCA, EDIPUCRS, Porto Alegre: i-xi + 1-729

Robins, C. R. and R. M. Bailey, 1982, The status of the generic names Microgeophagus, Pseudoapistogramma, Pseudogeophagus and Papiliochromis (Pisces: Cichlidae), Copeia 1982(1): 208-210

Newman, Lee. 1994. "Keeping and breeding the Bolivian Ram, Microgeophagus altispinosa (Haseman, 1911)". Buntbarsche Bulletin. (n. 168); pp. 1-6.

Hela artregistret sponsras av


Filmer


BilderFångstplatser


Lago El Bufeo, Bolivia

Lago Tumichucua, Bolivia

Laguna San Jos, Bolivia

Rio Guapor, BrasilienOdlingsformer