Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Göran Åstebro
Text: Roger Häggström och Olof Blomqvist

Mikrogeophagus ramirezi
Fjärilsciklid


Släkte: Mikrogeophagus
Art: ramirezi
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Myers & Harry
År: 1948
Tidigare vetenskapligt namn: Papiliochromis ramirezi
Populärnamn: Fjärilsciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Orinoco systemet, Venezuela.
Utbredning: Los Llanos området i Colombia och Venezuela.

Temperatur
24-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
4,5 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Arten förekommer i vatten på savannerna nordväst om Orinoco floden i Venezuela och i flodsystemen Rio Meta och Rio Apure i Venezuela och Colombia. De hittas ofta i klara, trögflytande och grunda bäckar med varmt vatten. Temperaturer upp till 36 grader har noterats. Botten består vanligtvis av lera eller sand, ibland täcks botten av en tät växtlighet. Vattnet i dessa bäckar är mycket mjukt och surt med ett pH på ca 5.5.

Könsskillnad

Båda könen har en liknande färgteckning, honan har dock en större violett fläck på buken.

Akvariemiljö

Arten är känslig för vatten av dålig kvalitet och snabba skiftningar i vattenvärden. Därför bör man göra mindre delvattenbyten i jämna och täta intervall. Fiskarna trivs bäst i surt, mjukt och varmt vatten; en temperatur på 28-30 grader är lämplig. Akvariet bör inredas med finkornigt grus och en lämplig sten eller trädrot som kan användas som lekplats. Akvariet skall inte vara mindre än 100 l.

Beteende & lek

I akvariet är det en tillbakadragen fisk som gärna håller till bland växter och andra gömställen. Den är inte aggressiv mot andra fiskar och gräver bara i liten omfattning i samband med lek. Arten är substratlekare och är lättlekt. En flat sten i skuggan av vattenväxter är ett underlag som gärna väljs ut som lekplats. Minst problem med leken får man om man har mjukt vatten, men man kan även få framgångsrika lekar i normalhårt vatten. Upp till 500 yngel kan kläckas i en och samma kull.

Allmänt

Det här är en av de mest populära cikliderna i sällskapsakvariet. De vackra färgerna och den fredliga läggningen är några av orsakerna till detta. Trots att den är så vanlig i våra akvarieaffärer är det inte en lättskött ciklid. Arten ställer tvärtom stora krav på både vattenkvalitet och temperatur för att komma till sin rätt. Få ciklider kan tävla med denna art i vackra färger. Men eftersom den kan vara en problemfisk bör den inte vara den första ciklid man provar på.

Litteratur

Myers, George S. 1948. "The Ramirezi dwarf cichlid identified". The Aquarium (Philadelphia). 17 (4).

Reis, R. E., S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds), 2003 - EDIPUCRS, Porto Alegre: i-xi + 1-729 Check list of the freshwater fishes of South and Central America.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Bjarne Sætrang

Hona

Foto: Bjarne Sætrang

,Vuxet par

Yngel ,Vuxet par

Foto: Mona Berggren

M_ramirezi01-bjarne_saetrang.jpg

Foto: Bjarne Sætrang

M_ramirezi_05_fight-Andreas_Lindholm.jpg

Styrkemätning

Foto: Andreas Lindholm

M_ramirezi05_flooded_area_Ivan_Mikolji.jpg

översvämmat område i Morichal Venezuela

Foto: Ivan Mikolji

Hur man odlar fjärilsciklider Film av: Aquarium Co-Op
I sin naturliga miljö Film av: Ivan Mikolji

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mikrogeophagus ramirezi


Río Cusiana

Urbano-Bonilla, A., Ballen, G.A., Herrera-R, G.A., Zamudio, J., Herrera-Collazos, E.E., DoNascimiento, C., Prada-Pedreros, S. & Maldonado-Ocampo, J.A. (2018), "Fishes of the Cusiana River (Meta River basin, Colombia), with an identification key to its species", ZooKeys 733: 65-97 (26 Jan 2018)


Skicka in bild på Mikrogeophagus ramirezi , Río Cusiana
Rio Purus

Hona
Foto: Enrico Richter


Odlingsformer för Mikrogeophagus ramirezi

Gold

Okänt kön
Foto: © Hristo Hristov
Hane
Foto: Jenny Öst
Hona
Foto: Ricardo Britzker
Okänt kön
Foto: Mathilda Lidebrandt
Hane
Foto: Niklas Olsson"

Electric Blue - Electric Blue Ram, EB Ram

En odlad form av den vilda varianten där vissa genetiska egenskaper förstärkts genom odling på just de egenskaperna. Electric Blue Fjärilsciklider är ännu lite känsligare för dåligt vatten än de vanliga man ser i butikerna. Får man dem att trivas och leka komemr två blå föräldrar generera blå avkommor, dvs det skiljer sig mot electric blue jack dempsey som kräver kombinationer av naturligt färgade och electric blue. Enligt rapporter från användare kan det vara så att denna variant är känsligare mot sjukdomar än övriga varianter.

Okänt kön
Foto: Anton Dahlberg
Hane
Foto: Jonas Elofsson
Hane
Foto: Claes Persson
Hona
Foto: Claes Persson
Par med rom
Foto: Sanyow Su"
Hane
Foto: Enrico Richter
Hona Foto: Esben Solfjell

Slöjfenad

Okänt kön
Foto: © Hristo Hristov
Okänt kön
Foto: Ronald Marcos
Okänt kön
Foto: Ronald Marcos
Okänt kön
Foto: Ronald Marcos

Black

Linjeodlad form med svart pigment, framtagen på Danziger farm Israel.

Okänt kön
Foto: Aqua Pex
Grupp
Foto: Aqua Pex
Hane
Foto: Erik Brännstrom
Hane
Foto: Erik BrännstromBalloon

En avart med kraftigt förvrängd ryggrad vilket ger en ballongformad kropp.

Par
Foto: Sanyow Su