Sandby Ciklidhobby

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Biotodoma cupido

Cupidociklid, Grönstrimming jordätare, Bujurqui (lokalt namn), Green-streaked eartheater


Foto: Enrico Richter
Släkte: Biotodoma
Art: cupido
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Tidigare vetenskapligt namn: Geophagus cupido, Mesops cupido
Populärnamn: Cupidociklid, Grönstrimming jordätare, Bujurqui (lokalt namn), Green-streaked eartheater
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Negro och Rio Guaporé, delstaten Matto Grosso, Brasilien.
Utbredning: Amazonassystemet i Peru, Bolivia och Brasilien, Essequibofloden i Guyana.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-08-16

Temperatur
20-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
4,5-7

Naturlig biotop

Då arten finns spridd i stora delar av Amazonfloden existerar den också i en stor spännvidd av biotoper, men har många anpassningar till mer turbulenta vattendrag. Många av dess habitat genomgår stora säsongvariationer. Allt från stillastående översvämmade områden till rena forsar. Ett exempel på biotop som studerades under ett års tid är igarapé Belmont, biflod till Rio Madeira, där floden bestod av klarvatten med pH som i snitt låg på 6,1 med variation mellan 5 till 7. Vattenflödet varierade under perioden från nära stillastående till kraftigt strömmande.

Föda

Äter i naturen små bottenlevande organismer såsom kräftdjur, vattenloppor, mygglarver. I akvarium äter arter de flesta torfoder, men då den är förhållandevis en långsam ätare och föredrar att plocka mat från botten är det lämpligt med långsamt sjunkande pellet av den lite mindre storleken med högt vegetabiliskt innehåll. Viktigt är också att mata med en stor del animalisk föda i form av Artemia, Tubifex, mygglarver och motsvarande.

Könsskillnad

Normalt inga färgmässiga könsskillnader, vuxna hanar är större och har något utdragna spetsar på rygg- och analfenorna. Vuxna hanar har blåaktiga linjer under ögonen som ofta bryts upp till prickar hos honorna. Vid lek kan man se skillnad på könen genom att se på genitalpapillerna, där honans är mer avrundad. När honan förbereder sig på lek och vaktar rom eller yngel har hon en tydligt mörkare skyddsfärg på ryggen och sidorna.

Akvariemiljö

För att lyckas med dem är det lämpligt att hålla dem med andra lugna arter samt ge dem lämpliga gömställen i form av grenar och större stenar. Arten är social och föredrar att hålla till i en liten grupp på 4-8 individer. Biotodoma är känsliga för dåligt vatten och därmed är rigorös vattenskötsel viktigt med täta eller ännu hellre kontinuerliga vattenbyten.

Beteende & lek

Arten är skygg och tillbakadragen. Det är lämpligt att hålla den med arter som är lugna och mindre än den själv såsom Apistogramma och andra dvärgciklider. De visar ingen större aggressivitet mot artfränder eller andra fiskar. Arten växer förhållandevis långsamt och blir könsmogna först vid en ålder på 2-3 år.

B. cupido är svårt att få att leka i akvarium, men lek har rapporterats runt om i världen. Lek kan gynnas om säsongsförhållanden simuleras med variation i vattentemperatur, vattenbyte med mjukt vatten såsom regnvatten och eventuellt ökat vattenflöde. Arten är en biparental substratlekare och föredrar att leka på släta ytor halvt synliga i bottensubstratet. Leken initieras av honan och aggression sker initialt mellan honor medan hanen observerar striderna från tryggt avstånd. Lekbeteenden kan innehålla grävning av honan som anses vara sökande efter släta ytor i botten. Romkornen är vitbeige och små, 1-2 mm och fäster vid underlaget med en kort tråd, vilket antyder att de är anpassade till lek i strömmande vatten. Honan vaktar rommen och ynglen väldigt noga, medan hanen höll sig på avstånd och jagar bort övriga fiskar. Ynglen är frisimmande ungefär fem dagar efter kläckning och tar då gärna nykläckt Artemia.

Allmänt

Skiljer sig från övriga i släktet genom att den har en högre och kraftigare kropp samt att sidofläcken är placerat högre, ovan den laterala linjen rakt under bakre delen av ryggfenan. B. wavrini har sidofläcken längre ner, mellan sidolinjerna och placerad längre fram på flanken av fiskens sida. Släktet brukar hänföras till jordätarna även om dess beteende inte innefattar silande av sand som är så typiskt hos Geophagus, men står genetiskt nära det släktet. Arten finns över stor del av hela Rio Amazonas flodområde och det har spekulerats i om det kanske är fråga om flera arter då mönster och färger varierar från område till område. De flesta i handelns kommer från området kring Santarém i Pará, Brasilien.

Litteratur

Heckel, Johann Jakob (1840) "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte.

Gosse, Jean-Pierre (1976) "Révision du genre Geophagus (Pisces Cichlidae)". Académie royale des Sciences dOutre-mer - Classe des Sciences naturelles et Médicines.

Kullander, Sven (2003) "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America.

Cichocki, F. P. (1977) Tidal cycling and parental behavior of the cichlid fish Biotodoma cupido, - Environmental Biology of Fishes 1(2).

Kullander, S. O. (1986) Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru, Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


Maths Donnerfalk

Bilder


Foto: Patrik Wihlborg
Foto: Patrik Wihlborg
Hane
Hane
Foto: Patrik Wihlborg
Par, honan närmast
Par, honan närmast
Foto: Jog Chang
Hane
Hane
Foto: Jog Chang
Foto: Carl Olszewski
Foto: Chen Li Fan

Fångstplatser


Belém, Brasilien

Essequibo River, Guyana

Igarapé Ambe, Brasilien

Peru, Peru

Varianten från Peru kan ibland handlas under namnet; Biotodoma cupido, Santarém.
Foto: Niklas Blixt

Rio Amazonas, Brasilien

Rio Araguaia, Brasilien

Hane
Hane
Foto: Jog Chang
Hona
Hona
Foto: Jog Chang
Par
Par
Foto: Jog Chang

Rio Aripuanã, Brasilien

Rio Ariranha, Brasilien

Rio Coari Grande, Brasilien

Black
Black
Foto: Enrico Richter
<i>B</i>. cf. <i>cupido</i>, Rio Coari &

Andreas Jekel

Rio Guaporé, Brasilien

Rio Itaya, Peru

Rio Jari, Brasilien

Upptäcktes i floden av Heiko Bleher och anges för närvarande som Biotodoma cf. cupido
Fire Red
Fire Red
Foto: Heiko Bleher

Rio Jutaí, Brasilien

Rio Madeira, Brasilien

Rio Mamoré, Bolivia

Rio Momón, Peru

Rio Nanay, Peru

Hane
Hane
Foto: Miguel Moreno Massón
Närbild hane
Närbild hane
Foto: Miguel Moreno Massón
Par
Par
Foto: Miguel Moreno Massón
Vildfångat par med yngel

John Lugthart

Albino

Miguel Moreno Massón

Rio Napo, Peru & Ecuador

Rio Negro, Brasilien

Rio Purus, Brasilien

Rio Tapajós, Brasilien

Río Tocantins, Brasilien

Rio Ucayali, Peru

Santarém, Brasilien

Red Fin Santerém, Red Fin Tocantins
Biotodoma cupido, Santarém
Foto: Samanta Chudzik
Foto: Samanta Chudzik
Foto: Samanta Chudzik
Foto: Samanta Chudzik
Foto: Patrick Wihlborg
Grupp
Grupp
Foto: Samanta Chudzik
Hane
Hane
Foto: Patrik Wihlborg
Hona
Hona
Foto: Patrik Wihlborg
Par
Par
Foto: Samanta Chudzik

Odlingsformer
Biotodoma cupido i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201903 7 favoriter
201401 Åleds Akvarium
198306 Biotodoma cupido
199905 Biotodoma cupido (Heckel 1840)
197301 Ciklidernas populärnamn - och vad det nu månde betyda
200903 Den vilsna ciklidisten - konsten att välja ciklidbiotop
198402 Gymnogeophagus rhabdotus
198304 Importnytt
198308 Importnytt
200901 Miljön och akvaristiken
200104 Nols Ciklidhobby
201702 Nybörjare på sydamerikanska ciklider
Felanmäl artbeskrivningen