Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Heros spurius - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Wolfgang Staeck

Heros spurius

Acara Preto


Släkte: Heros
Art: spurius
Grupp: Övriga
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Tidigare vetenskapligt namn: Heros coryphaeus, Heros modestus, Acara spuria
Populärnamn: Acara Preto
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Sumpområden vid Rio-Guaporé, Brasilien.
Utbredning: I Rio Guaporés avrinningsområde.

Temperatur
23-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
16 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Arten finns i långsamflytande floder av svartvatten, dvs mörkt med lågt pH. De finns i stora mängder vid strandkanter intill fallna stockar och knotiga rötter, där de också finner skydd från rovdjur. Ett pH-värde runt sju eller något under och ett något mjukt vatten.

Föda

De flesta hantelciklider kan vara mycket svåra att ha tillsammans med växter. Dels äter de växterna men även de mest oätliga kan gå åt om de växer i närheten av lekplatsen och rivs av den anledningen sönder. För att få växterna att klara sig kan man mata hantelciklider med förvällda grönsaker, även om det finns väldigt blandade åsikter om detta.

Hantelciklider är förhållandevis långsamma vid matning och föredrar i akvarium flytande foder eller föda som åtminstone inte sjunker till botten. Flytande pellets med hög vegetabiliskt innehåll är utmärkt foder. Om de har utrymme håller de sig gärna 20-30 cm under ytan och gör utfall mot maten vid ytan, liknande det många tetror gör. De kan också ta mindre fiskar och drar sig inte för att jaga dessa även dagtid om de är små nog.

Könsskillnad

Hanen har en något högre kropp än honan som fullvuxen. Hanens längre fenstrålar skiljer honom också från honan. Mest karakteristiskt för hanar är de kraftigare och fler fläckarna man ser på gällocket.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på lutande eller lodräta ytor uppskattas även stora stenar eller trädgrenar som lutar brant ned mot botten.

Det finns erfarenheter att crinumlökar av olika varianter fungerar, men Anubias brukar sluta i små sönderrivna bitar som flyter i kring i akvariet.

Beteende & lek

De är biparentala substratruvare (båda föräldrarna ruvar) och lägger rom på en lutande yta som noggrant rengjorts. Äggen kläcks efter cirka två dagar vid 28 °C. Därefter flyttas larverna till en intilliggande plats som valts ut i förväg, ofta genom att en liten grop i sanden grävts ut. Var vaksam om de valt en högt belägen plats för äggen då de kan blottläggas vid vattenbyten.

Larverna är frisimmande efter cirka 5-7 dagar och ofta ser man stora svärmar med yngel kring de båda föräldrarna som kraftfullt vaktar sin avkomma. De kan under denna tid göra häftiga utfall mot övriga invånare, men väldigt sällan som ger faktiska skador. Om man ska lyckas med att få lek är det viktigt med skyddade områden och rymligt akvarium med inte alltför många andra fiskar.

Allmänt

Som unga är de svåra att könsbestämma, bäst är att starta med en grupp och därefter låta dem para ut sig efter hand.

Litteratur

Litteratur
Heckel, Johann Jakob. 1840. "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte. pp 325-471.

Kullander, Sven. 2003. "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America. pp. 605-654.

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés - Taxinomie". Bulletin de la Société Zoologique de France. pp 121-400.

Steindachner, Franz. 1875. "Beiträge der Kenntniss der Chromiden des Amazonenstromes". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe. v. 71 (pt. 1); pp. 61-137.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Rio Amazonas, Brasilien

Rio Aripuanã, Brasilien

Rio Guaporé, Brasilien

Rio Japurá, Brasilien

Rio Jutaí, Brasilien

Rio Madre de Dios, Peru, Bolivia

Rio Mamoré, Bolivia

Rio Novo, Brasilien

Rio Solimões, Brasilien

Rio Tapajós, Brasilien

Rio Xingú (N), BrasilienOdlingsformer