Akvarieleasing
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Heros - Nordiska Ciklidsällskapet

Heros

Text: Erik Åhlander

Bakgrund - Om släktet

Efter en 18 år lång insamlingsresa i Sydamerika återvände Johann Natterer hem till Österrike 1835 med stora samlingar av bland annat fiskar. Detta resulterade i att Jacob Heckel på det Naturhistoriska Museet i Wien bearbetade och började beskriva fiskarna. Tyvärr kom bara den första volymen med cichliderna ut. Sedan intresserade han sig för fiskar från andra delar av världen. Boken omfattar ändå beskrivningar av 49 nya cichlidarter, några av dessa dock från Centralamerika. Heckel beskriver också släktet Heros som redan från början omfattar 13 arter (och som ungefär omfattade det som vi idag känner som tribuset Heroini). Bland de nybeskrivna arterna hittar vi Heros coryphaeus, Heros efasciatus, Heros modestus, Heros severus och Heros spurius som alla idag hör till släktet Heros även om inte alla anses som valida. Tre år senare kom nästa art. Den tyskfödde Robert H Schomburgk hade avslutat två expeditioner i Guyana på uppdrag av britterna. I hans rapport om Guyanas fiskar skrev den skotske biologen William Jardine de vetenskapliga beskrivningarna utifrån Schomburgks anteckningar. Jardine kallade den nya hantelcichliden för Centrarchus notatus. År 1855 kom beskrivningar av ytterligare två hantelcichlider. Det var den franske forskningsresanden de Castelnau (enligt Wikipedia var hans kompletta namn: Francis-Louis Nompar de Caumont La Force de La Porte, comte de Castelnau) som 1855 beskrev Chromys appendiculata och Chromys fasciata. Sedan återstår ytterligare två namn Edward D Cope beskrev Uarus centrarchoides 1872 och A de Miranda Ribeiro beskrev Cichlasoma severum perpunctatum 1918. Först i mitten av 1980-talet börjar släktnamnet Heros användas i sin nuvarande betydelse. När Sven Kullander listar Sydamerikas cichlider 2003 slår han samman dessa tio nominella arter till fyra giltiga, dock med reservationen att ytterligare analys behövs. någon revision av släktet i dess nuvarande omfattning har alltså aldrig gjorts. Det behövs en analys av släktet inkluderande både morfologiska och molekylära metoder - eller med andra ord vi vet fortfarande inte så mycket om arter och släktskap. Jag ser det som möjligt att flera av de hantelcichlidarter som förekommer hos som akvariefiskar kommer byta namn så fort en noggrann revision har genomförts.

Utbredning - Biotop

Släktet förekommer i Orinoco, delar av Guianas, samt stora delar av Amazonas inklusive Tocantins.

Fylogeni - Släktskap

Heros är en heroine, alltså tillhör underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Heroini. Morfologiska studier visar att Heros och Uaru är systergrupper, närstående Mesonauta, Symphysodon och Pterophyllum (Kullander, 1998), molekylära studier, t ex Concheiro Pérez et al, 2006, López-Fernández et al, 2010 ger andra, mer motsägelsefulla resultat. I Engelsktalande länder kallas ofta alla fiskar i detta släkte "Severums" vilket kan vara förvirrande, speciellt då det finns en art i släktet med ett snarlikt namn, Heros severus.

Övrigt

Flera av arterna är mycket pampiga, men gör sig kanske bäst i en grupp på 5-10 djur i ett större akvarium.

Referenser:
Kullander, SO. 2003. Family Cichlidae. In: Reis, RE, SO Kullander & CJ Ferraris Jr. Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America. EDIPURCS. p. 605-654

López-Fernández, H, KO Winemiller & RL Honeycutt, 2010 Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae). Molecular Phylogenetics and Evolution 55 (2010) 1070–1086

Kullander, SO 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS.

Referens

Heckel, 1840 - http://www.biodiversitylibrary.org/page/11766431
Jardine, 1843 - http://books.google.se/books?id=1ENKAAAAYAAJ&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Concheiro Pérez et al, 2006 - http://golab.unl.edu/publications/ConcheiroPerez%26MPE07.pdf


Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Heros

Heros efasciatus

Rödbukad hantelciklid, Grön hantelciklid, Green Severum, Turkos hantelciklid, Turquois Severum

Temperatur
24-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Heros liberifer

Munruvande hantelciklid

Temperatur
23-29°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
25 cm
pH
4-6,5

Heros notatus

Prickig hantelciklid, Black Spotted Severum

Temperatur
22-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
20 cm
pH
5,6-7,2

Heros severus

Hantelciklid

Temperatur
24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
4-6

Heros spurius

Acara Preto

Temperatur
23-30°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
16 cm
pH
4-7

Heros sp. "red shoulder"

Rödskuldrad hantelciklid, Rotkeil

Temperatur
24-30°C
Volym
160 cm & 540 l
Längd
25 cm
pH
6.5-7

Heros sp. "tapajos"

Temperatur
24-29°C
Volym
130 cm & 400 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Tillbaka till artregistret