Akvariekungen
Annons

Apistogramma sororcula

A193


Blå morf Foto: Wolfgang Staeck
Släkte: Apistogramma
Art: sororcula
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Staeck & Schindler
År: 2016
Tidigare vetenskapligt namn: Apistogramma cf. staecki "Guaporé", A193, Apistogramma sp. "Rio Guaporé"
Populärnamn: A193
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio San Martin, ungefär 5 km uppströms från byn Bella Vista, Beni regionen, Bolivia.
Utbredning: Känd från flera platser övre och nedre rio Guaporé bäckenet, Beni, Bolivia och Mato Grosso, Brasilien.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-10-15

Temperatur
24-28°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
7 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, klar- eller vitvattenbiotoper. De återfinns främst i de mycket grunda områdena längst stränder till sjöar och floder där djupet ligger mellan 5 och 40 centimeter. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Det finns i stora mängder där lövlagret på botten är som tjockast och erbjuder många gömställen. Vissa vattenvegetation förekommer eller nedsänkta landevande växter. Vattnet är mjukt. I området arten lever varierar vattennivåerna på upptill 8 meter mellan regnperiod och torrperiod. De lever tillsammans med A. trifasciata & A. inconspicua

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter som de finner frisimmande eller då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Det är svårt att skilja könen åt, även när det nått lite större storlek. Hanen omkring 7 cm, honan cirka 5 cm. Hanen har kraftiga förlängda fenstrålar i rygg- och bröstfenorna, stjärtfenans spetsar är mer utdragna än honans. Hanen är har gul kropp med mörkar brunaktig sida och får med tiden längre fenstrålar än honan. Arten finns i en gul och en blå morf. Honorna uppvisar tydliga svarta markeringar på bröstfenorna och får en något klarare gul färg på kroppen än hanen. Vid lek och speciellt vid yngelförsvar antar honan en för Apistogramma karakteristiskt citrongul färg men saknar svart fläck på sidan av kroppen som många andra Apistogramma har under lek

Akvariemiljö

Såsom för alla Apistogramma skall vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt. Arten kan vara svår att få att leka, men när de väl hittat varandra och miljön är tillfredställande leker fiskarna både frekvent och med stor avkomma som växer snabbt.

Beteende & lek

En aktiv, nyfiken och rörlig ciklid som utnyttjar även det större akvariet till fullo. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till dödsfall. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Arten leker under högvattensäsongen och leker i de översvämmade skogsområdena. När vattnet sjunker undan lämnar de nu unga cikliderna skogsområdet för att för första gången nå själva floden eller sjön där de lever till nästa högvattensäsong. Som många Apistogramma är arten grottlekande och honan lägger rommen inne i grottan och hanen sprider sin säd utanför öppningen. Efter befruktningen gräver ofta honan igen den enda öppningen till grottan. Vid 27 grader kläcks äggen efter cirka 3 dagar och ynglen börjar simma fritt efter ytterligare 5 dagar. Först när ynglen är frisimmande kommer de tillsammans ut i akvariet igen. Under tiden kan hanen leka med andra honor om sådana finns i akvariet.

Allmänt

Liknar mest Apistogramma staecki, men skiljer sig från denna bland annatgenom att arten har 12 jämfört med 10 vertikala linjer på stjärtfenan hos vuxna hanar och att siolinjen når stjärtfenan hos A. sorocula. Arten har fått sitt namn från det latinska ordet sororcula som betyder lillasyster och syftar till det nära släktskapet med A. staecki
Arten ingår i:
A. cacatuoides complexet

Litteratur

Staeck, Wolfgang & I. Schindler. 2016. "Apistogramma sororcula, a new dwarf cichlid (Teleostei: Cichlidae) from the drainage of the rio Guaporé in Bolivia and Brazil". Vertebrate Zoology. v. 66(n. 22)

Staeck, Wolfgang. 2003. "Cichliden Lexikon, Teil 3: Südamerikanische Zwergbuntbarsche". Dähne Verlag, Ettlingen, Germany. v. 3

Linke & Staeck, 1997, "Amerikanische Cichliden I: Kleine Buntbarsche” (6th Ed)

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


gammal, gul morf
gammal, gul morf
Foto: Wolfgang Staeck

Fångstplatser


Rio Guaporé, Brasilien

Rio San Martin, Bolivia, Brasilien


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Apistogramma sororcula i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201902 "Min nästa resa går till Madagaskar"/Årets Oscarvinnare