Sandby Ciklidhobby
Annons

Cichlasoma - Nordiska Ciklidsällskapet

Cichlasoma

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Cichlasoma

Cichlasoma amazonarum

Temperatur
24-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
14 cm
pH
6-7


Cichlasoma bimaculatum

Svart acara

Temperatur
25-30°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
15 cm
pH
6-7

Cichlasoma boliviense

Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Cichlasoma dimerus

Temperatur
24-29°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
14 cm
pH
5,5-8


Cichlasoma orientale

Temperatur
24-29°C
Volym
120 cm & 200 l
Längd
17 cm
pH
6-7,5

Cichlasoma orinocense

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7


Cichlasoma portalegrense

Bandciklid

Temperatur
24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7


Cichlasoma sanctifranciscense

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Cichlasoma zarskei

Temperatur
24-29°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
6-7

Tillbaka till artregistret