Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cichlasoma boliviense - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jeff Cardwell Text: Kenny Nordlund

Cichlasoma boliviense


Släkte: Cichlasoma
Art: boliviense
Grupp: vriga
Beskrivning: Kullander
År: 1983
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Ro Urugaita, Guapor systemet, biflod till Ro Quizer, Departementet Santa Cruz, Bolivia.
Utbredning: I Madre de Dios avrinningsomrde i Peru, samt Rio Mamor och Rio Guapor systemen.

Temperatur
25-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Lever i trgflytande vattendrag. Med mycket nedfallna trdgrenar och lv p bottnen

Föda

Dom ter rkmix, mysis och mellan stora pellets.

Könsskillnad

Hanen r strre och har mer frg p kroppen n honan. Hanen har ocks lngre rygg o anal fenor

Akvariemiljö

Vill ha ett akvarium med mycket rtter lv och ngra flata stenar p bottnen. Gr att ha vxter men man fr se till att rota fast dom ordentligt i sanden.

Beteende & lek

Dom parar ut sig och frsvarar sitt revir/lekplats mot andra fiskar. Dom rengr en sten eller en rot nere vid bottnen och lgger sedan 200-300 gg som bda frldrana turas om att flkta och frsvara. Efter nn dag s klcks ggen och frldrana flyttar dem till en utgrvd grop bakom en rot eller en undanskymd plats. Efter ytterligare ngon dag s kommer det fram frisimmande i en liten svrm som bda frldarna frsvarar mot andra fiskar.

Allmänt

r en ciklid med lugnt temprament frutom vid lek d den blir aggresiv i sitt revir. Br inte hlla denna fisk i ett akvarium som r mindre n 150 liter.
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Bella Vista, Bolivia
Hane Bella Vista, Bolivia Foto: Jeff Cardwell

Fångstplatser
Odlingsformer