Fiskliv
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Cichlasoma orinocense - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Ivan Mikolji Text:

Cichlasoma orinocense


Släkte: Cichlasoma
Art: orinocense
Grupp: vriga
Beskrivning: Kullander
År: 1983
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Laguna Mozambique, Ro Met systemet, departementet Met, Colombia.
Utbredning: I de vnstra bifloderna till Rio Orinoco frn Rio Meta till omkring Ciudad Bolvar.

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras avBli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Par


Fångstplatser
Odlingsformer