Akvariekungen
Aequidens - Nordiska Ciklidsällskapet

Aequidens

Text: Erik Åhlander

Aequidens är ett släkte av ciklider från Sydamerika. De är kända för sina starka färger och tåliga natur. Aequidens trivs bäst i akvarier med mycket växter och gömställen, samt en diet som inkluderar både växt- och djurmaterial.

Bakgrund - Om släktet

Från och med Jakob Heckels klassiska verk om sydamerikanska cichlider 1840 fram till slutet av 1800-talet användes släktnamnet Acara för de arter som vi idag uppfattar som Aequidens men också för många andra cichlider. Typart för Acara var A crassipinnis som är en påfågelcichlid. Namnet Acara hamnade därför som synonym till Astronotus som råkar vara ett år äldre (Swainsson, 1839). För att ersätta Acara skapade amerikanerna Carl H Eigenmann och William Bray namnet Aequidens 1894, ursprungligen som ett undersläkte till Astronotus, med A tetramerus som typart. Fortfarande in på 1980-talet omfattade släktet Aequidens en mängd arter med ganska varierande utseende, men efter ett antal revisioner, framför allt av Sven Kullander, knoppades ett antal nya släkten av: Andinoacara, Bujurquina, Cleithracara, Guianacara, Krobia och Laetacara. En art flyttades dessutom till Cichlasoma. Det återstående släktet Aequidens omfattar nu circa 17 arter.

Utbredning - Biotop

Aequidens tetramerus finns över ett stort område i Amazonas, Orinoco och Guyana, Surinam och Franska Guiana. De övriga arterna är kända från mindre eller oftast mycket mindre delar av detta område. A plagiozonatus finns dessutom i övre Rio Paraná (och närliggande delar av Amazonbäckenet). De flesta arterna lever i svart eller klarvatten och kan vara ganska färgstarka. A. tetramerus förekommer ofta i vitvatten. Färgen hos denna art varierar påtagligt men djur från vitvatten är vanligen ganska grå även i akvarium. Lekdjur från någon klarvattenpopulation kan dock ha spektakulära färger (gäller åtminstone för Franska Guiana).

Fylogeni - Släktskap

Släktet hör till underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Cichlasomatini liksom släktena Cichlasoma, Laetacara, Cleithracara, Nannacara, Krobia, Bujurquina, Andinoacara och Tahuantinsuyoa (Kullander, 1998) . I senare molekylära studier (Smith et al 2008, López-Fernández et al 2010) hamnar Aequidens och Cichlasoma i stort sett som systergrupper.

Övrigt

Den dåligt kända och i akvariesammanhang nästan helt okända A. viridis verkar vara mycket vacker, helgrön.

Referens

Kullander, SO 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 431 pp.

Referens

Phylogeny, taxonomy, and evolution of Neotropical cichlids - http://homepage.mac.com/wmleosmith/pubs/assets/20_SmithetalCichlinae.pdf
Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes - http://wfsc.tamu.edu/winemiller/lab/PDFs/Lopez%20Fernandez%20et%20al.%202010%20MPE.pdf
-

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Aequidens

Image
© Ivan Mikolji
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 22-30°C
Volym 160 cm & 400 l
Längd 20 cm
pH 4,9-7,5
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 23-27°C
Volym cm & 150 l
Längd 14 cm
pH 6-8
Image
© Johan Lindgren
Aequidens metae
Gul Acara, Metaciklid, Yellow acara
Temperatur 25-30°C
Volym 140 cm & 300 l
Längd 18 cm
pH 4,8-7,5
Image
© Jan Bukkems
Temperatur 23-27°C
Volym cm cm & 150 l l
Längd 20 cm
pH 6-8
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 18 cm
pH 6-7
Image
© Carl Westholm
Temperatur 24-29°C
Volym 150 cm & 375 l
Längd 20 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-28°C
Volym 110 cm & 200 l
Längd 18 cm
pH 6-7
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-28°C
Volym 120 cm & 250 l
Längd 25 cm
pH 6-8
Image
© Alf Stalsberg
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 14 cm
pH 6-7
Image
© Felix Brun
Temperatur 24-30°C
Volym 100 cm & 250 l
Längd 15 cm
pH 6-7
Tillbaka till artregistret