CARES

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Aequidens sp. "jenaro herrera"


hane
hane Foto: Olof Blomqvist
Släkte: Aequidens
Art:sp. "jenaro herrera"
Grupp: Övriga
Beskrivning: Ej beskriven
År: 2012
Geografiskt område: Sydamerika
Utbredning:

Peru kring området Jenaro Herrera.


NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2018-11-10

Temperatur
22-27°C
Volym
cm & 540 l
Längd
30 cm
pH
6,5-7

Naturlig biotop

I mycket mjukt vatten med pH strax under 7. I Peru förekommer denna art i bäckar på aguajalvåtmark. Denna typ av våtmark har fått sitt namn av aguajalpalmen vilken är ett kännetecken för biotopen. Arten förekommer både i vit och svartvatten.

Föda

Arten är omnivore och opportunistisk i sina val av föda. Växter, små vattenlevande organismer men även mindre fiskar kan utgöra födan. I akvarium uppskattas pellets av lämplig storlek.

Könsskillnad

Hanen är större och har längre fenstrålar på ryggfena, stjärtfena och anafena. I övrigt är det svårt att skilja könen åt annat än vid lek.

Akvariemiljö

Då arten leker på lutande ytor är det lämpligt att skapa sådana för att uppmuntra till lek. I övrigt är kan man med fördel inreda med växter och rötter som skapar undanskymda ytor där den kan hitta skydd vid behov.

Beteende & lek

Arten är substratruvare där båda föräldrarna förbereder en lekplats på en slät sten eller rot. Ofta väljs ytor som sluttar eller är lodräta framför vågräta ytor om det finns tillgängligt.

Till skillnad från A. diadema är denna art inte larvofil munruvare utan substratruvare och gräver en grop intill äggläggningsplatsen där larverna placeras efter de kläckts. Båda föräldrarna försvarar effektivt ynglen under den första tiden.

Allmänt

Aequidens sp. "janero herrera" har mer rödaktiga fenor och kropp samt mer grönt skimmer på nedre kroppshalvan än A. diadema,men kanske denmest avgörande skilnaden är den lilla svarta triangeln strax nedanför bakom ögat. I Kullanders rappport beskriver han dock att variationen bland arterna fångade vid Jenaro Hererra skiljer sig mer inom gruppen än jämfört med Rio Negro varianten, inklusive den svarta kindfläcken. Således är det mycket möjligt att detta bara är en lokal variant av A. diadema.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Foto: David Rejdemyhr
Foto: David Rejdemyhr
lekande par
lekande par
Foto: Alf Stalsberg
hona
hona
Foto: Mikael Andersson

FångstplatserOdlingsformer
Aequidens sp. "jenaro herrera" i Ciklidbladet

Nummer Artikel
Felanmäl artbeskrivningen