Akvarieleasing
Annons

Mesonauta - Nordiska Ciklidsällskapet

Mesonauta

Text: Erik Åhlander

Bakgrund - Om släktet

Efter en 18 år lång insamlingsresa i Sydamerika återvände Johann Natterer hem till Österrike 1835 med stora samlingar av bland annat fiskar. Detta resulterade i att Jacob Heckel på det Naturhistoriska Museet i Wien bearbetade och började beskriva fiskarna. Tyvärr kom bara den första volymen med cichliderna ut. Sedan intresserade han sig för fiskar från andra delar av världen. Boken omfattar ändå beskrivningar av 49 nya cichlidarter, några av dessa dock från Centralamerika. Här finns också de två första flaggcichliderna: Heros festivus och Heros insignis. Några år senare kom en beskrivning av en tredje flaggcichlid. Det var den franske forskningsresanden de Castelnau (enligt Wikipedia var hans kompletta namn: Francis-Louis Nompar de Caumont La Force de La Porte, comte de Castelnau) som 1855 beskrev Chromys acora. Ett eget släkte fick fiskarna 1864 när Albert Günther på Naturhistoriska Museet i London beskrev Mesonauta. Han tyckte emellertid att de var så lika att han buntade ihop alla tre under namnet Mesonauta insignis. Under de följande hundra åren kallades denna enda art oftast Cichlasoma festivum. Det var först 1983 som Sven Kullander (Sverige) återupprättade släktet Mesonauta, för att 1986 beskriva två arter från Peru som han då identifierade som Mesonauta festivus och Mesonauta insignis. År 1991 följdes detta upp med en revision av släktet, nu i samarbete med Anders Silfvergrip. Revisionen omfattar dock inte Amazonas nedre huvudfora och Guianas-området. Resultatet blev fem arter, med en brasklapp om att det finns minst 2-3 arter till. 1998 beskrev den tyske akvaristen Ingo Schindler en sjätte art från Venezuela-Guyana.

Utbredning - Biotop

Släktet förekommer i Orinoco, Guianas, Amazonas samt övre Río Paraguay, men är inte rapporterad från Paraná.

Fylogeni - Släktskap

Mesonauta är en heroine, alltså tillhör underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Heroini. Morfologiska studier visar att Mesonauta och Pterophyllum är systergrupper, närstående Heros, Symphysodon och Uaru (Kullander, 1998), molekylära studier, t ex Concheiro Pérez et al, 2006, López-Fernández et al, 2010 ger andra, mer motsägelsefulla resultat. Det finns fortfarande utrymme för en mer djupgående analys av släktet inkluderande både morfologiska och molekylära metoder - eller med andra ord vi vet fortfarande inte så mycket om arter och släktskap, och många av djuren i handeln som ofta kommer från centrala Amazonas kan mycket väl vara av obeskrivna arter.

Övrigt

Flaggcichliderna erinrar i mycket om scalarena vad gäller utseende och skötsel. Åtminstone delvis verkar de leva i liknande habitat: inte så mycket bäckar som lite större vattendrag ofta bland nedfallna trän eller i det fria vattnet (det finns troligen många undantag). Skötseln är som för scalare, men de kräver, åtminstone som vuxna, lite mer utrymme och allmänt verkar de också lite kinkigare med vattenkvalitet. Tyvärr är de förvånansvärt sällsynta och okända i handeln (jämfört med t ex Pterophyllum, Symphysodon och Heros). Även om de inte är lika spektakulära i färg och form som sina närmaste släktingar, så är fullvuxna djur av flera av arterna en prydnad. Eftersom arterna är ganska svåra att skilja åt, säljs de nästan alltid som M. festivus eller insignis oavsett art. Det skulle vara intressant med fler akvarieobservationer på artbestämda djur när det gäller sociala mönster och lek. Leker de t ex helst på grenar eller blad? osv.

Referenser:
Kullander, SO & AMC Silfvergrip, 1991. Review of the South American cichlid genus Mesonauta

Günther (Teleostei, Cichlidae) with descriptions of two new species. Revue Suisse de Zoologie v. 98 (no. 2): 407-448.

López-Fernández, H, KO Winemiller & RL Honeycutt, 2010 Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae). Molecular Phylogenetics and Evolution 55 (2010) 1070–1086

Kullander, SO 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS.

Referens

Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte - http://www.biodiversitylibrary.org/page/11766431

Phylogeny and biogeography of 91 species of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of the cytochrome b gene - http://golab.unl.edu/publications/ConcheiroPerez%26MPE07.pdf

-

Identifieringsnyckel, läs mer i CB #3 2016

Foto: Ingo Schindler

Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Mesonauta

Mesonauta acora

Marmorerad Flaggciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
5,5-7

Mesonauta egregius

Orinocoflaggciklid

Temperatur 25-29°C
Volym
110 cm & 250 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Mesonauta festivus

Flaggciklid

Temperatur 24-29°C
Volym
110 cm & 300 l
Längd
20 cm
pH
5-7

Mesonauta guyanae

Nätmönstrad flaggciklid, Fisknätsflaggciklid, Netback flag cichlid

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Mesonauta insignis

Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid

Temperatur 23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Mesonauta mirificus

Peruansk Flaggciklid

Temperatur 24-28°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Mesonauta sp. "manapiare"

Temperatur 23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Mesonauta sp. "xingu"

Temperatur 23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Tillbaka till artregistret