Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Bjarne Saetrang
Text: David Rejdemyhr

Mesonauta insignis
Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid


Släkte: Mesonauta
Art: insignis
Grupp: Övriga
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Tidigare vetenskapligt namn: Heros insignis
Populärnamn: Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Marabitanos, Rio Negro, delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: I övre Rio Negros avrinningsområde i Brasilien och längs Rio Orinoco i Colombia och Venezuela.

Temperatur
23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Förekommer i långsamt flödande floder med svartvatten till klarvatten. Och ses ofta i mindre stim under flytande växter eller grenar och rötter. Bottensubstratet varierar från fin sand till multnande växtrester.

Föda

Äter i naturen huvudsakligen vegetabilisk föda med inslag av räkdjur och vatteninsekter. I akvarium tar den gärna föda från ytan och flingfoder med högt vegetabiliskt innehåll är lämpligt. Variera gärna med frysta insekter såsom artemia, mygglarver och mysis.

Könsskillnad

Det få kännetecken som skiljer könen åt. Hanarna bli något större och får aningen längre, mer utdragna stjärt-och analfenor och får med tiden ett gult bröst. Denna könsskillnad är lättare att se på jämngamla djur.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på lutande eller lodräta ytor uppskattas även kraftiga växter med långa breda blad där de kan lägga sin rom. Men stora stenar eller trädgrenar som lutar brant ned mot botten går också bra.

Beteende & lek

Arten är förhållandevis fredlig, viss fientlighet mot andra arter kan förekomma i samband med lek. Inom arten förekommer viss men mild aggressivitet. Äggen läggs gärna på en vertikal eller lutande yta, likt P. scalare, exempelvis ett växtblad som putsats i förväg, men även rötter och anan inredning kan fungera. Både hanen och honan deltar lika mycket i ägg- och yngelvården. Efter att ynglen blivit frisimmande, söker de sig upp i till flytväxterna för skydd mot fiender.

Allmänt

Kännetecken: Nätformigt mönster av mörkkantade fjäll på ryggen, hanarna (ofta) med gult bröst.

Litteratur

Heckel, Johann Jakob. 1840. "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte.

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés - Taxinomie". Bulletin de la Société Zoologique de France.

Günther, Albert C. L. G. 1862. "Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Acanthopterygii, Pharyngognathi and Anacanthini in the collection of the British Museum". Catalogue of the fishes in the British Museum London. Vol 4


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

M_insignis05-vakatar_agg-daniel_blom.jpg

Fiskarna vaktar sina ägg.

Foto: Daniel Blom

M_insignis01-daniel_blom.jpg

Par

Foto: Daniel Blom

Lek Film av: Mats Bryzell‎
I sin biotop, Venezuela Film av: aqua-media.TV

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Mesonauta insignis
Pozo Azul

I sin naturliga miljö Film av: aqua-media.TV