CARES

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Mesonauta insignis

Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid


Foto: Bjarne Saetrang
Släkte: Mesonauta
Art: insignis
Grupp: Övriga
Beskrivning: Heckel
År: 1840
Tidigare vetenskapligt namn: Heros insignis
Populärnamn: Gulbröstad flaggciklid, Yellow-breast flag cichlid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Marabitanos, Rio Negro, delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: I övre Rio Negros avrinningsområde i Brasilien och längs Rio Orinoco i Colombia och Venezuela.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-09-28

Temperatur
23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Förekommer i långsamt flödande floder med svartvatten till klarvatten. Och ses ofta i mindre stim under flytande växter eller grenar och rötter. Bottensubstratet varierar från fin sand till multnande växtrester.

Föda

Äter i naturen huvudsakligen vegetabilisk föda med inslag av räkdjur och vatteninsekter. I akvarium tar den gärna föda från ytan och flingfoder med högt vegetabiliskt innehåll är lämpligt. Variera gärna med frysta insekter såsom artemia, mygglarver och mysis.

Könsskillnad

Det få kännetecken som skiljer könen åt. Hanarna bli något större och får aningen längre, mer utdragna stjärt-och analfenor och får med tiden ett gult bröst. Denna könsskillnad är lättare att se på jämngamla djur.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på lutande eller lodräta ytor uppskattas även kraftiga växter med långa breda blad där de kan lägga sin rom. Men stora stenar eller trädgrenar som lutar brant ned mot botten går också bra.

Beteende & lek

Arten är förhållandevis fredlig, viss fientlighet mot andra arter kan förekomma i samband med lek. Inom arten förekommer viss men mild aggressivitet. Äggen läggs gärna på en vertikal eller lutande yta, likt P. scalare, exempelvis ett växtblad som putsats i förväg, men även rötter och anan inredning kan fungera. Både hanen och honan deltar lika mycket i ägg- och yngelvården. Efter att ynglen blivit frisimmande, söker de sig upp i till flytväxterna för skydd mot fiender.

Allmänt

Kännetecken: Nätformigt mönster av mörkkantade fjäll på ryggen, hanarna (ofta) med gult bröst.

Litteratur

Heckel, Johann Jakob. 1840. "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte.

Pellegrin, Jacques. 1904. "Contribution à létude anatomique, biologique et taxinomique des poissons de la famille des Cichlidés - Taxinomie". Bulletin de la Société Zoologique de France.

Günther, Albert C. L. G. 1862. "Catalogue of the fishes in the British Museum. Catalogue of the Acanthopterygii, Pharyngognathi and Anacanthini in the collection of the British Museum". Catalogue of the fishes in the British Museum London. Vol 4

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


I sin biotop, Venezuela

aqua-media.TV

Bilder


Foto: Daniel Blom
Fiskarna vaktar sina ägg.
Fiskarna vaktar sina ägg.
Foto: Daniel Blom
Par
Par
Foto: Daniel Blom

Fångstplatser


Marabitanas, Brasilien

Pozo Azul, Venezuela

I sin naturliga miljö

aqua-media.TV

Rio Negro, Övre, Brasilien, Colombia


Odlingsformer
Mesonauta insignis i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199502 Acaronia-slægten - En slægt med rusemund
202003 Cichlidhobbyn för dryga 100 år sedan
199404 Colombia 1993. Del I
199507 Colombia's hovedstad
201603 En praktisk ID-nyckel, översikt av flaggciklider, släktet Mesonauta
199506 Ett ciklidsläktes uppgång och fall
201203 Mitt akvarium
199202 Reise til Colombia, Del 2
199203 Reise til Colombia, Del 3
199204 Reise til Colombia, del 4
199206 Reise til Colombia, Del 6
Felanmäl artbeskrivningen