Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Mesonauta sp. xingu - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Mesonauta sp. "xingu"


Släkte: Mesonauta
Art: sp. "xingu"
Grupp: välj undergrupp
Beskrivning: Ej Beskriven
År: 2016
Geografiskt område: välj geo område
Utbredning: Rio Xingu

Temperatur
23-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
12 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Förekommer i långsamt flödande floder med svartvatten till klarvatten. Och ses ofta i mindre stim under flytande växter eller grenar och rötter. Bottensubstratet varierar från fin sand till multnande växtrester.

Föda

Äter i naturen huvudsakligen vegetabilisk föda med inslag av räkdjur och vatteninsekter. I akvarium tar den gärna föda från ytan och flingfoder med högt vegetabiliskt innehåll är lämpligt. Variera gärna med frysta insekter såsom artemia, mygglarver och mysis.

Könsskillnad

Det få kännetecken som skiljer könen åt. Hanarna bli något större och får aningen längre och mer utdragna stjärt-och analfenor. Denna könsskillnad är lättare att se på jämngamla djur.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på lutande eller lodräta ytor uppskattas även kraftiga växter med långa breda blad där de kan lägga sin rom. Men stora stenar eller trädgrenar som lutar brant ned mot botten går också bra.

Beteende & lek

Arten är förhållandevis fredlig, viss fientlighet mot andra arter kan förekomma i samband med lek. Inom arten förekommer viss men mild aggressivitet. Äggen läggs gärna på en vertikal eller lutande yta, likt P. scalare, exempelvis ett växtblad som putsats i förväg, men även rötter och anan inredning kan fungera. Både hanen och honan deltar lika mycket i ägg- och yngelvården. Efter att ynglen blivit frisimmande, söker de sig upp i till flytväxterna för skydd mot fiender.

Allmänt

På grund av likheter med M. guyanae och M. festivus kan det möjligen vara en hybrid av dessa arter eller egen art, det får framtida studier utvisa. (Schindler 2005, Stawikowski 2006).

Litteratur

Stawikowski, R. och U. Werner (1998). Die Buntbarsche Amerikas, Band 1. Ulmer-Verlag, Stuttgart

Schindler, I. (2003-2005). Die Gattung Mesonauta (Teil 1-8). DCG-Informationen 34 (4)

Stawikowski, R. (2006). Alte Bekannte? Neues über Flaggenbuntbarsche. DATZ-Sonderheft "Amazonas" 2


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer