CARES
Annons

Mesonauta acora - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Erik Åhlander

Mesonauta acora

Marmorerad Flaggciklid


Släkte: Mesonauta
Art: acora
Grupp: Övriga
Beskrivning: De Castelnau
År: 1855
Tidigare vetenskapligt namn: Chromys acora
Populärnamn: Marmorerad Flaggciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Araguaia, Brasilien.
Utbredning: Övre rio Xingu och rio Tocantins, avrinningsområdena för övre rio Araguaia (Brasilien).
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-09-26

Lagerstatus

Ingen träff hos Nols Akvariehobby
Ingen träff hos Imazo
Ingen träff hos Ruinemans
Ingen träff hos Akvarieimporten
Ingen träff hos Sandby Ciklidhobby
Ingen träff hos Kungälvs akvarium

Temperatur
24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
9 cm
pH
5,5-7

Naturlig biotop

Förekommer i långsamt flödande floder med svartvatten till klarvatten. Och ses ofta i mindre stim under flytande växter eller grenar och rötter. Bottensubstratet varierar från fin sand till multnande växtrester.

Föda

Äter i naturen huvudsakligen vegetabilisk föda med inslag av räkdjur och vatteninsekter. I akvarium tar den gärna föda från ytan och flingfoder med högt vegetabiliskt innehåll är lämpligt. Variera gärna med frysta insekter såsom artemia, mygglarver och mysis.

Könsskillnad

Det förekommer ytterst få kännetecken som skiljer könen åt. Hanarna bli något större och får aningen längre och mer utdragna stjärt-och analfenor. Denna könsskillnad är lättare att se på jämngamla djur.

Akvariemiljö

För att de ska trivas är det viktigt med ordentligt med utrymme och gömslen. De uppvisar mer trygghet och intressantare beteende om de har möjlighet att gömma sig under en grov gren eller liknande. Då de lägger sin rom på lutande eller lodräta ytor uppskattas även kraftiga växter med långa breda blad där de kan lägga sin rom. Men stora stenar eller trädgrenar som lutar brant ned mot botten går också bra.

Beteende & lek

Arten är förhållandevis fredlig, viss fientlighet mot andra arter kan förekomma i samband med lek. Inom arten förekommer viss men mild aggressivitet. Äggen läggs gärna på en vertikal eller lutande yta, likt P. scalare, exempelvis ett växtblad som putsats i förväg, men även rötter och anan inredning kan fungera. Både hanen och honan deltar lika mycket i ägg- och yngelvården. Efter att ynglen blivit frisimmande, söker de sig upp i till flytväxterna för skydd mot fiender.

Allmänt

Kännetecken: Rand 5 horisontellt uppdelad, ränderna 3 och 6 mer oregelbundna (än hos andra arter i släktet), ofta mörka fläckar mellan ränderna 4 och 6, och två till fyra fjäll på är den främre delen av gällocket.

Litteratur

de Laporte de Castelnau, Francis. 1855. "Poissons". Animaux nouveaux or rares recueillis pendant lexpédition dans les parties centrales de lAmérique du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para; exécutée par ordre du gouvernement Français pen.

Kullander, Sven & A.M.C. Silfvergrip. 1991. "Review of the South American cichlid genus Mesonauta Günther (Teleostei, Cichlidae) with descriptions of two new species". Revue Suisse de Zoologie. v.98(n. 2).


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Rio Araguaia, Brasilien

Río Tocantins, Brasilien

Rio Xingú, BrasilienOdlingsformer