Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Retroculus acherontos - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Hane Foto: Oliver Lucanus

Retroculus acherontos


Släkte: Retroculus
Art: acherontos
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Landim, Moreira & Figueiredo
År: 2015
Tidigare vetenskapligt namn: Retroculus sp. "alto tocantins"
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio de las Almas, Rio Tocantinsbäckenet, Brasilien.
Utbredning: Känd från Serra da Mesa dammen i övre Rio Tocantinsbäckenet, Brasilien.

Temperatur
19-24°C
Volym
200 cm & 720 l
Längd
25 cm
pH
5-7

Naturlig biotop

Lever huvudsakligen i snabbt flödande klar- eller vitvattenbiotoper ibland innehållande humussyra. Temperaturen i vattnen där de fångats är ovanligt kallt för centrala Brasilien och har uppmätts till 22 grader celsius i slutet av torrperioden, vilket är den varmaste tiden på året. Bland annat då den har en högre kropp än sina kusiner samt inte står på botten med sina bröstfenor är det troligt att den inte håller till i de mest strömmande delarna av floderna. Flodbotten består av sand med fläckar av grus med insprängda flata stenar som sticker upp ur botten. Andra arter som lever tillsammans med R. acherontos är stora antal av tetror såsom Astyanax, Leporinus, Leporellus & Parodon samt Loricadiier såsom Hoplias, Ancistrus & Rineloricaria

Föda

Ytterst få observationer finns kring deras naturliga födoval, men Lucanus har observerat att de i naturen äter insekter som gömmer sig i sanden eller gruset. Trots att de varit omgivna av små tetror har den inte observerats att försöka äta dessa. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Båda könen får en markerad knöl på huvudet som vuxna vilken blir mer uttalad hos hanarna.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten med finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter, inblandat grus går utmärkt att använda. Om de matas rikligt minskar behovet att sila sand. De föredrar en något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor. Tänk också på att placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Inget är känt om arten lekbeteende

Allmänt

Namngiven efter typlokalen Rio de las Almas (Själarnas flod) som i grekiska mytologin kan jämföras med floden till Hades som heter Acheron. Arten upptäcktes först av Oliver Lucanus 2011. Skiljer sig från övriga i släktet då större exemplar (>12 cm SL) av båda könen utvecklar en pannknöl samt att de har en svart fläck i bakre delen av ryggfenan. De har aldrig hållits i akvarium och har en ytterst begränsad spridning, därmed är det inte troligt att den dyker upp i handeln i närtid.

Litteratur

Landim, María Isabel & C.R. Moreira & C.A. Figueiredo. 2015. "Retroculus acherontos, a new species of cichlid fish (Teleostei) from the Rio Tocantins basin". Zootaxa. v. 3973(n. 2).

Lucanus, Oliver. 2011. "A new eartheater from the Alto Rio Tocantins in Brazil". Cichlid News Magazine. v. 20(n. 2).

Moreira, S. S. & J. Zuanon. 2002. "Dieta de Retroculus lapidifer (Perciformes: Cichlidae), peixe reofílico do rio Araguaia, Estado do Tocantins, Brasil". Acta Amazonica.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Lago de Cana Brava, Brasilien

Rio das Almas, Brasilien

Rio Maranhão, Brasilien

Río Tocantins, Brasilien

Rio Traíras, BrasilienOdlingsformer