Stuart Grant Cichlid Fund
Satanoperca - Nordiska Ciklidsällskapet

Satanoperca

Text: Mathias Eriksson

Satanoperca är ett släkte av ciklider från Sydamerika, kända för sitt speciella lekbeteende där de silar sand genom gälarna. Satanoperca kräver ett akvarium med sandbotten och gott om gömställen, samt en diet rik på små ryggradslösa djur.

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Satanoperca

Image
© Andreas Jekel
Satanoperca acuticeps
Spetshuvad jordätare, Pärljordätare, Sharphead Eartheater
Temperatur 20-28°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 22 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Albin Ekenberg
Satanoperca daemon
Trefläcksjordätare, Threespot Eartheater
Temperatur 24-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 25 cm
pH 3,5-7
Image
© Mats Petersson
Satanoperca jurupari
Vattendjävul, Demon Eartheater, Jurupari-jordätare
Temperatur 20-28°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 24 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Mathias Eriksson
Satanoperca leucosticta
Vitprickig Jordätare, Guyana Jordätare, Whitespotted Eartheater
Temperatur 20-28°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 20 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Laurent Picot
Satanoperca lilith
Enfläcks-jordätare, Lilith-jordätare
Temperatur 20-28°C
Volym 200 cm & 720 l
Längd 30 cm
pH 5-7,5
Image
© Cindy Buhs
Satanoperca mapiritensis
Blue Pearl Geophagus, Mapiritensis Jordätare
Temperatur 22-32°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Matz Karlsén
Temperatur 20-28°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 22 cm
pH 5,5-7,5
Image
© Pablo Tärning
Satanoperca rhynchitis
Rödläppad Jordätare, Redlip Eartheater
Temperatur 25-30°C
Volym 120 cm & 400 l
Längd 25 cm
pH 4-7
Image
© Lee Newman
Temperatur 24-31°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 5,9-7,5
Image
Temperatur 25-30°C
Volym 130 cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 5,5-7,5
Tillbaka till artregistret