Sandby Ciklidhobby

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Pterophyllum scalare

Skalar, scalare, rödryggad skalar


Foto: Christian Alfredsson
Släkte: Pterophyllum
Art: scalare
Grupp: Övriga
Beskrivning: Lichtenstein
År: 1823
Tidigare vetenskapligt namn: Pterophyllum eimekei, Plataxoides dumerilii, Pterophyllum scalaris, Platax scalaris, Zeus scalaris.
Populärnamn: Skalar, scalare, rödryggad skalar
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Brasilien.
Utbredning: Rio amazonas flodområde i Peru, Colombia, och Brasilien, längs med Rio Ucayali, Rio Solimões och Rio Amazonas, Floder i delstaten Amapá, Brasilien, Rio Oyapock i Franska Guiana; Essequibo floden i Guyana.
NCS Artbeskrivning: Kjell Fohrman och Ola Svensson, 2024-06-22

Temperatur
24-29°C
Volym
120 cm & 275 l
Längd
16 cm
pH
6-7,5

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö återfinns den bland en massa rötter. Deras lek är i den naturliga miljön säsongsbunden och inträffar under regnperioden då floderna svämmar över och då blir levnads/lekutrymmet större och mer mat finns tillgängligt.

Föda

Köttätare som i sin naturligamiljö främst lever av insekter och deras larver vilka de fångar i de mellersta och övre vattenlagren. Den lilla munnen kan "fölängas" vilket gör det lättare för dem att fånga insekterna.

Den äter i akvarium smått levande och fryst foder, men även torrfoder. Ska inte hållas med små fiskar som t.ex. neontetror eftersom dessa riskerar att bli uppätna.

Könsskillnad

Det är nästintill omöjligt att skilja könen åt vilket gör det än viktigare att starta med en liten grupp. Hanar som lekt utvecklar en liten puckel.

Akvariemiljö

Det kanske mest avgörande och speciella att tänka på då man håller Pterophyllum-arter är att ha ett tillräckligt högt akvarium, eller rättare sagt tillräckligt stor simhöjd. Vuxna fiskar av arten behöver en simhöjd på minst 40-45 cm, med bottensubstrat och annan inredning krävs alltså ett akvarium som är högre än så. Detta för att arten ska ha möjlighet att sträcka ut sig i sin helhet. Ett för lågt akvarium kan leda till böjda, fransiga och skadade fenor.

Akvariet skall vara tätt planterat med långbladiga växter, men även innehålla en del stenar och rötter samt ha ett fritt simutrymme. Vattencirkulationen får inte vara för kraftig. De är ganska långsamma graciösa simmare och skall därför inte hållas ihop med tuffa fiskar då de långa fenorna kan utgöra en oemotståndlig frestelse även för arter som normalt inte biter av fenor.

Beteende & lek

Man bör skaffa en grupp på 5-6 individer som får växa upptillsammans och para ut sig på ett naturligt vis.

Skalaren är en parbildande substratruvare som leker fritt. antalet ägg kan uppgå till 1000 per lek, men vanligare är 200-400 st. Dessa läggs i regel på hårda växtblad och vaktas sedan intensivt av bägge föräldrarna. Som ungfiskar är de stimbildande och det är först som vuxna de bildar par. Denna art är revirhävdande, men ändå relativt fredlig.

Allmänt

Det finns många skalarvarianter (såväl naturformer som avelsformer) i handeln. Till de populationer som hanteras separat inom akvariehobbyn hör den rödryggade skalaren som kommer från Manacapuré i centrala Amazonas och den västliga P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") som åtminstone ibland uppvisar bruna prickar på kroppssidorna. Vanliga odlingsvarianter är marmorskalar, rökskalar, guldskalar och svart skalar. Dessa ska skötas på samma sätt som vildformen. Däremot kan slöjskalar kräva ett högre akvarium och vara mer känslig för fenbitande fiskar

Utseendet på odlingsvarianterna kontrolleras av ett fåtal mutationer. Dessa mutationer ger upphov till olika alleler (genvarianter) i ett lokus (plats på kromosomen). De vanligaste ligger i ett lokus som kallas Mörk (Dark). I detta finns allelerna mörk (D), marmor (M), guldmarmor (Gm) och guld (g). Då dessa är i samma lokus kan endast två finnas samtidigt. De kan också finnas tillsammans med vildformens silverallel (+) och då blir karraktären svagare. D D ger en svart skalar medan flera kombinationer av M ger en marmorskalar. Guldmarmor blir det med Gm Gm och Gm g medan endast g g ger guldskalar.

Utöver mörklokuset finns det mutationer på andra ställen i genomet. Rök (Sm) ger till exempel de diffust mörkfärgade rökskalarerna i enkel uppsättning och choklad i dubbel uppsättning. Slöj (V) ger slöjskalarer i enkel uppsättning och superslöjor i dubbel uppsättning. Albino (a) ger albinoskalarer i dubbel uppsättning. Det finns fler mutationer i andra lokus och leopard är till exempel en kombination av specifika alleler i lokusen Rök och Zebra.

Litteratur

Schultze, F.. 1823. "Fischen". in: M.H.C. Lichtenstein, Verzeichnis der Doubletten des Zoologischen Museums der Koeniglichen Universität zu Berlin nebst beschreibung vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Voegeln, Amphibien und Fischen. i-x + pp. 1-118

Cuvier, Georges & A. Valenciennes. 1831. "Histoire Naturelle des Poissons". Tome septième. Livre septième. Des Squamipennes. Livre huitième. Des poissons à pharyngiens labyrinthiformes. i-xxix + pp. 1-531

Heckel, Johann Jakob. 1840. "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte. pp 325-471

Kullander, Sven. 1986. "Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Peru". Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon. pp. 1-431

Paepke, Hans-Joachin & I. Schindler. 2002. "Zur Erstbeschreibung von Pterophyllum scalare (Schultze in Lichtenstein, 1823) (Pisces, Cichlidae)". Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. (n. 78); pp. 177-182

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


Wild Pterophyllum scalare from Rio Cuiuni

Dave M

Planted Tank With Angelfish

Tropictank

P. Scalare ”Rio Nanay”

PiaJo71

Bilder


Hane
Hane
Foto: Jonas Elofsson
Hona
Hona
Foto: Jonas Elofsson
Yngel
Yngel
Foto: Karl Murgård
Yngel
Yngel
Foto: Wilhelm Lubkowitz
Par med yngel
Par med yngel
Foto: Peter Andersson
Närbild
Närbild
Foto: Peter Andersson

Fångstplatser


Essequibo River, Guyana

Red Spotted
Foto: David Rejdemyhr
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Letar mat
Letar mat
Foto: David Rejdemyhr
Närbild
Närbild
Foto: David Rejdemyhr
Par
Par
Foto: David Rejdemyhr
Par
Par
Foto: David Rejdemyhr
Ung grupp
Ung grupp
Foto: David Rejdemyhr
Unga
Unga
Foto: David Rejdemyhr

Guyana, Guyana

Foto: Miguel Moreno Massón
Foto: Miguel Moreno Massón
Foto: Miguel Moreno Massón
Foto: Miguel Moreno Massón

Maquari creek, Brasilien

Santa Isabel scalare i Maquari Creek

Katie Hausmann (Project Piaba)

Oyapok River, Franska Guyana

Peru, Peru

Foto: Sven O. Kullander

Rio Arapiuns, Brasilien

Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Grupp scalare i ett grumligt Rio Arapuins

Hudson Crizanto

Rio Japurá, Brasilien

Rio Juruá, Brasilien

Rio Jutaí, Brasilien

Rio Madeira, Brasilien

Rio Manacapuru, Brasilien

Red back scalare
Denna variant är relativt ny i handeln och den är en naturform av den vanliga skalaren. Det som främst skiljer den från den vanliga skalaren är det röda området över nacken. Detta röda område kan variera rätt mycket mellan olika individer.
Foto: Ronald Marcos
Foto: Christian Brams
Grupp
Grupp
Foto: Miguel Moreno Massón
Hane
Hane
Foto: Mathias Nilsson
Hane
Hane
Foto: Mathias Nilsson
Hona
Hona
Foto: Peter Andersson
Grupp i biotopakvarium

Mats Bryzell

Rio Momón, Peru

Par
Par
Foto: Miguel Moreno Massón

Rio Nanay, Peru

Blue Honey, Spotted scalare
Pterophyllum scalare, "Spotted".
Utbredningen av arten till detta område är den allra västligate delen och den har gått under namnen; P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") och uppvisar, åtminstone ibland, bruna prickar på kroppssidorna. Dessutom har Nanay-scalaren en fläck under ryggfenan mellan sidolinjerna vilket övriga inom släktet ej har
Foto: Linnea Lönn
Foto: Linnea Lönn
Foto: Linnea Lönn
Foto: Hannes Carlsson
Foto: Hannes Carlsson
Hane
Hane
Foto: Hannes Carlsson
Hona
Hona
Foto: Robert Wilden
Yngel
Yngel
Foto: Hannes Carlsson

Rio Napo, Peru & Ecuador

Rio Negro, Brasilien

Rio Negro, Nedre, Brasilien

Rio Purus, Brasilien

Rio Solimões, Brasilien

Rio Tapajós, Brasilien

Golden Tapajos
Foto: Kaj Persson
Foto: Kaj Persson
I igarapé do Jamaraquá, biflod till Río Tapajós

donaldsneffe

Rio Tefé, Brasilien

Río Tocantins, Brasilien

Rio Uatumã, Brasilien

Rio Ucayali, Peru

Rio Xingú, Brasilien

Rio Xingú (N), Brasilien

Rupununi River, Franska Guyana

Santa Isabel do Rio Negro, Brasilien

Foto: Sławek Mrożkiewicz
Foto: Sławek Mrożkiewicz
Foto: Kaj Persson
Foto: Kaj Persson
Foto: Kaj Persson
Grupp
Grupp
Foto: Sławek Mrożkiewicz

Surinam River, Surinam

Foto: Fabien Naneix
Hane
Hane
Foto: Fabien Naneix

Odlingsformer


Albino

Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Catrine Hansson
Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Robert Wilden
Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Afif Kurjieh
Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Robert Wilden
Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Robert Wilden
Albino/Platinum
Albino/Platinum
Foto: Robert Wilden

Black Lace

Foto: Robert Wilden
Foto: Robert Wilden

Blue Neon

Foto: Miguel Moreno Massón

Gold

Foto: Miguel Moreno Massón
Gold Pearlscale
Gold Pearlscale
Foto: Neil916

Koi

Foto: Malin Lindgren
Foto: Roxeter
Foto: Robert Wilden
Foto: Robert Wilden
Foto: Jason Ball
Foto: Leon Lager

Marbled

Foto: Marie Sandberg
Foto: Marie Sandberg
Marbled
Marbled
Foto: Quatermass

Silver

Foto: Corpse89
Silver Yellow Back
Silver Yellow Back
Foto: Esben Solfjell

Smokey

Foto: Jason Ball
Smokey Grey
Smokey Grey
Foto: Lisa Lundgren
Smokey Pinoy
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden
Smokey Pinoy
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden
Smokey Pinoy
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden

Sunset Blushing

Foto: Neil916

Veil

Halfblack veil
Halfblack veil
Foto: Neil916
Hane, Veilfin variant. Kallas också Veiltail eller Longfin
Hane, Veilfin variant. Kallas också Veiltail eller Longfin
Foto: Marita Öhr-Eliasson
Veil
Veil
Foto: Robert Wilden
Vit slöjfenad pärlemorscalar
Vit slöjfenad pärlemorscalar
Foto: © Hristo Hristov
Vit Veiltail
Vit Veiltail
Foto: © Hristo HristovPterophyllum scalare i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201502 Ett besök på Dubai Aquarium and Underwater Zoo
202301 5 Favoriter
201903 7 favoriter
201102 Crenicichla marmorata − observationer i naturen
201204 Heroina isonycterina – en trevlig bekantskap
201801 Uaru amphiacanthoides Ett får i ulvakläder
197704 Aggressionbegrebet
202301 Akvariehelg & Ciklidstämman
201501 Akvaristikens och Nordiska Ciklidsällskapets bakgrund
201603 Back to my roots
202003 Cichlidhobbyn för dryga 100 år sedan
201604 Cikliden - Crenicichla zebrina
198510 Cikliders beteende
198706 Ciklidinventering 1987
198709 Ciklidinventeringen 1987
201704 Darwin, Wallace och Rio Negros cichlider
197806 Den vanligaste Tropiska akvariefisken i U.S.A.
202002 Diskusarnas utveckling
201801 En guide till identifieringen av arterna inom släktetPterophyllum
201803 Erfarenheter av Bujurquina vittata, Poconé Golden Acara
202002 Fem favoriter
201003 Fototävling
201103 Fototävlingen
201204 Fototävlingen
200404 Från tigerbarb till Tropheus...
200901 Miljön och akvaristiken
202304 Mitt bidrag till IAPLC
200804 Munruvande hantelciklid, Heros severus
201803 Nybörjare på Apistogramma
201702 Nybörjare på sydamerikanska ciklider
201902 Ordföranden har ordet/Årets Guldaborre
200401 På besök hos Gabriella Ekström
199008 Pterophyllum scalare
200002 Pterophyllum scalare
199309 Pterophyllum slægten - Scalarer-slægten
201904 Sex favoriter
201802 Stipendieartikel
199310 Substratlekare - något för dig?
198104 Sydamerika
196804 Systematik för diskus och scalare
201801 Test av fodret Northfin
200202 Vad betyder namnet?
Felanmäl artbeskrivningen