Akvariekungen
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Christian Alfredsson
Text: Kjell Fohrman och Ola Svensson

Pterophyllum scalare
Skalar, scalare, rödryggad skalar


Släkte: Pterophyllum
Art: scalare
Grupp: Övriga
Beskrivning: Lichtenstein
År: 1823
Tidigare vetenskapligt namn: Pterophyllum eimekei, Plataxoides dumerilii, Pterophyllum scalaris, Platax scalaris, Zeus scalaris.
Populärnamn: Skalar, scalare, rödryggad skalar
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Brasilien.
Utbredning: Rio amazonas flodområde i Peru, Colombia, och Brasilien, längs med Rio Ucayali, Rio Solimões och Rio Amazonas, Floder i delstaten Amapá, Brasilien, Rio Oyapock i Franska Guiana; Essequibo floden i Guyana.

Temperatur
24-29°C
Volym
120 cm & 275 l
Längd
16 cm
pH
6-7,5

Naturlig biotop

I sin naturliga miljö återfinns den bland en massa rötter. Deras lek är i den naturliga miljön säsongsbunden och inträffar under regnperioden då floderna svämmar över och då blir levnads/lekutrymmet större och mer mat finns tillgängligt.

Föda

Köttätare som i sin naturligamiljö främst lever av insekter och deras larver vilka de fångar i de mellersta och övre vattenlagren. Den lilla munnen kan "fölängas" vilket gör det lättare för dem att fånga insekterna.

Den äter i akvarium smått levande och fryst foder, men även torrfoder. Bör inte hållas med små fiskar som t.ex. neontetror eftersom dessa riskerar att bli mat.

Könsskillnad

Det är nästintill omöjligt att skilja könen åt vilket gör det än viktigare att starta med en liten grupp. Hanar som lekt utvecklar en liten puckel.

Akvariemiljö

Det kanske mest avgörande och speciella att tänka på då man håller Pterophyllum-arter är att ha ett tillräckligt högt akvarium, eller rättare sagt tillräckligt stor simhöjd. Vuxna fiskar av arten behöver en simhöjd på minst 40-45 cm, med bottensubstrat och annan inredning krävs alltså ett akvarium som är högre än så. Detta för att arten ska ha möjlighet att sträcka ut sig i sin helhet. Ett för lågt akvarium kan leda till böjda, fransiga och skadade fenor.

Akvariet skall vara tätt planterat med långbladiga växter, men även innehålla en del stenar och rötter samt ha ett fritt simutrymme. Vattencirkulationen får inte vara för kraftig. De är ganska långsamma graciösa simmare och skall därför inte hållas ihop med tuffa fiskar då de långa fenorna kan utgöra en oemotståndlig frestelse även för arter som normalt inte biter av fenor.

Beteende & lek

Man bör skaffa en grupp på 5-6 individer som får växa upptillsammans och para ut sig på ett naturligt vis.

Skalaren är en parbildande substratruvare som leker fritt. antalet ägg kan uppgå till 1000 per lek, men vanligare är 200-400 st. Dessa läggs i regel på hårda växtblad och vaktas sedan intensivt av bägge föräldrarna. Som ungfiskar är de stimbildande och det är först som vuxna de bildar par. Denna art är revirhävdande, men ändå relativt fredlig.

Allmänt

Det finns många skalarvarianter (såväl naturformer som avelsformer) i handeln. Till de populationer som hanteras separat inom akvariehobbyn hör den rödryggade skalaren som kommer från Manacapuré i centrala Amazonas och den västliga P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") som åtminstone ibland uppvisar bruna prickar på kroppssidorna. Vanliga odlingsvarianter är marmorskalar, rökskalar, guldskalar och svart skalar. Dessa ska skötas på samma sätt som vildformen. Däremot kan slöjskalar kräva ett högre akvarium och vara mer känslig för fenbitande fiskar

Utseendet på odlingsvarianterna kontrolleras av ett fåtal mutationer. Dessa mutationer ger upphov till olika alleler (genvarianter) i ett lokus (plats på kromosomen). De vanligaste ligger i ett lokus som kallas Mörk (Dark). I detta finns allelerna mörk (D), marmor (M), guldmarmor (Gm) och guld (g). Då dessa är i samma lokus kan endast två finnas samtidigt. De kan också finnas tillsammans med vildformens silverallel (+) och då blir karraktären svagare. D D ger en svart skalar medan flera kombinationer av M ger en marmorskalar. Guldmarmor blir det med Gm Gm och Gm g medan endast g g ger guldskalar.

Utöver mörklokuset finns det mutationer på andra ställen i genomet. Rök (Sm) ger till exempel de diffust mörkfärgade rökskalarerna i enkel uppsättning och choklad i dubbel uppsättning. Slöj (V) ger slöjskalarer i enkel uppsättning och superslöjor i dubbel uppsättning. Albino (a) ger albinoskalarer i dubbel uppsättning. Det finns fler mutationer i andra lokus och leopard är till exempel en kombination av specifika alleler i lokusen Rök och Zebra.

Litteratur

Schultze, F.. 1823. "Fischen". in: M.H.C. Lichtenstein, Verzeichnis der Doubletten des Zoologischen Museums der Koeniglichen Universität zu Berlin nebst beschreibung vieler bisher unbekannter Arten von Säugethieren, Voegeln, Amphibien und Fischen. i-x + pp. 1-118

Cuvier, Georges & A. Valenciennes. 1831. "Histoire Naturelle des Poissons". Tome septième. Livre septième. Des Squamipennes. Livre huitième. Des poissons à pharyngiens labyrinthiformes. i-xxix + pp. 1-531

Heckel, Johann Jakob. 1840. "Johann Natterers neue Flussfische Brasiliens nach den Beobachtungen und Mittheilungen des Entdeckers beschrieben (Erste Abtheilung, Die Labroiden)". Annalen des Wiener Museums der Naturgeschichte. pp 325-471

Kullander, Sven. 1986. "Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Peru". Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon. pp. 1-431

Paepke, Hans-Joachin & I. Schindler. 2002. "Zur Erstbeschreibung von Pterophyllum scalare (Schultze in Lichtenstein, 1823) (Pisces, Cichlidae)". Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. (n. 78); pp. 177-182


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

Hane

Foto: Jonas Elofsson

Hona

Foto: Jonas Elofsson

Yngel

Foto: Karl Murgård

P_scalare05_yngel-Wilhelm_Lubkowitz.jpg

Yngel

Foto: Wilhelm Lubkowitz

p_scalare-05Parmedyngel-Peter_Andersson.jpg

Par med yngel

Foto: Peter Andersson

p_scalare_05Narbild_Peter Andersson.jpg

Närbild

Foto: Peter Andersson

vaktar rom Film av: Jonas Elofsson
par med yngel Film av: Mats Bryzell‎

Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Pterophyllum scalare

Rio Manacapuru - Red back scalare

Denna variant är relativt ny i handeln och den är en naturform av den vanliga skalaren. Det som främst skiljer den från den vanliga skalaren är det röda området över nacken. Detta röda område kan variera rätt mycket mellan olika individer.


Foto: Mathias Nilsson

Foto: Mathias Nilsson

Foto: Peter Andersson

Foto: Christian Brams

Foto: Ronald Marcos
Grupp
Foto: My Fish Room
Grupp i biotopakvarium Film av: Mats Bryzell

Rio Nanay - Blue Honey, Spotted scalare

Pterophyllum scalare, "Spotted".
Utbredningen av arten till detta område är den allra västligate delen och den har gått under namnen; P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") och uppvisar, åtminstone ibland, bruna prickar på kroppssidorna. Dessutom har Nanay-scalaren en fläck under ryggfenan mellan sidolinjerna vilket övriga inom släktet ej har


Foto: Hannes Carlsson
Hane
Foto: Hannes Carlsson
Hona
Foto: Robert Wilden
Yngel
Foto: Hannes Carlsson

Foto: Hannes Carlsson

Foto: Linnea Lönn

Foto: Linnea Lönn

Foto: Linnea Lönn
Rio Momón

Par
Foto: MyFishRoom

Rio Tapajos - Golden Tapajos


Foto: Kaj Persson

Foto: Kaj Persson
I igarapé do Jamaraquá, biflod till Río Tapajós Film av: donaldsneffe


Peru


Foto: Sven O. Kullander

Essequibo River - Red Spotted

Par
Foto: David Rejdemyhr
Hane
Foto: David Rejdemyhr
Ung grupp
Foto: David Rejdemyhr

Foto: David Rejdemyhr
Letar mat
Foto: David Rejdemyhr
Närbild
Foto: David Rejdemyhr
Par
Foto: David Rejdemyhr
Unga
Foto: David Rejdemyhr

Foto: David Rejdemyhr

Rio Arapiuns

Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Grupp, Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Rio Tapajos/Rio Arapiuns området
Foto: Ken Olofsson
Grupp scalare i ett grumligt Rio Arapuins Film av: Hudson Crizanto

Surinam River


Foto: Fabien Naneix
hane
Foto: Fabien Naneix
Guyana


Foto: My Fish Room

Foto: My Fish Room

Foto: My Fish Room

Foto: My Fish Room

Santa Isabel do Rio Negro


Foto: Kaj Persson

Foto: Kaj Persson

Foto: Kaj Persson

Odlingsformer för Pterophyllum scalare

Albino/Platinum

Albino kan finnas även vilt men i allmänhet är det odlade former som finns på marknaden.

Foto: Catrine Hansson

Foto: Robert Wilden

Foto: Afif Kurjieh

Foto: Robert Wilden

Foto: Robert Wilden"

Foto: Robert Wilden

Silver


Foto: Corpse89
Silver Yellow Back
Foto: Esben Solfjell

Gold


Foto: My Fish Room
Gold Pearlscale
Foto: Neil916


Black Lace - Zebra Lace


Foto: Robert Wilden

Foto: Robert Wilden

Smokey

Hane, Veilfin variant. Kallas också Veiltail eller Longfin
Foto: Marita Öhr-Eliasson

Foto: Jason Ball

Foto: Lisa Lundgren
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden"
Smokey Pinoy
Foto: Robert Wilden


Halfblack

Halfblack veil
Foto: Neil916

Sunset Blushing


Foto: Neil916

Koi


Foto: Malin Lindgren

Foto: Roxeter

Foto: Robert Wilden

Foto: Robert Wilden

Foto: Jason Ball"

Foto: Leon Lager


Blue Blushing

Blue Neon
Foto: My Fish Room


Pearlscale

Vit slöjfenad pärlemorscalar
Foto: © Hristo Hristov

Veil

Vit Veiltail
Foto: © Hristo Hristov

Foto: Robert Wilden

Marbled


Foto: Quatermass
Stor grupp i utomhusdamm Film av: Jordan Utomo
Stor grupp i utomhusdamm Film av: Jordan Utomo