Akvarieleasing
Santa Isabel do Rio Negro - Nordiska Ciklidsällskapet

Santa Isabel do Rio Negro

Ingen beskrivning än


Fiskar på platsen Santa Isabel do Rio Negro

Image
© Ricardo Britzker
Temperatur 22-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 5 cm
pH 4,2-7
Image
© Christian Alfredsson
Pterophyllum scalare
Skalar, scalare, rödryggad skalar
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 275 l
Längd 16 cm
pH 6-7,5
Tillbaka till artregistret