Akvarieleasing
Pterophyllum - Nordiska Ciklidsällskapet

Pterophyllum

Text: Erik Åhlander

Pterophyllum (Skalare) är ett släkte av ciklider från Amazonområdet i Sydamerika. De är kända för sin eleganta kroppsform och majestätiska fenor. Pterophyllum trivs bäst i höga akvarier med mycket växter och mjukt vatten.

Bakgrund - Om släktet

De exemplar av scalare som var underlag för den första vetenskapliga beskrivningen samlades troligen i nedre Amazonas (nedströms Óbidos, nedre Tocantins, eller mest troligt i trakten av Belém) någon gång mellan 1801 och 1812 av Friedrich Wilhelm Sieber på uppdrag av Johann Centurius von Hoffmannsegg. Fiskarna hamnade senare på det zoologiska museet i Berlin, som von Hoffmansegg grundade 1809. Under 1800-talet, när ambitionen ofta var att skaffa ett exemplar av varje djur och växtart, fanns en intensiv handel och bytesverksamhet mellan museerna. Den ursprungliga beskrivningen av scalaren var i en katalog över bytesmaterial i Berlin 1823. Släktet Pterophyllum skapades först 1840 av Jacob Heckel i Wien. Formellt består släket idag av tre arter: förutom P. scalare är det Pterophyllum altum i övre Orinoco och övre rio Negro som beskrevs av Jaques Pellegrin i Paris 1903 och Pterophyllum leopoldi, från ett avsnitt av Amazonas (Manacapuru - Santarém + Rupununi i övre Essequibo) och beskriven av Jean-Pierre Gosse i Brüssel, 1963. Inom arten P. scalare finns ett antal populationer som kanske eller kanske inte bör ha artstatus och ett antal publicerade namn med oklar status. Här skulle en noggrann revision liknande de som gjorts för Symphysodon vara klargörande. Till de populationer av P. scalare som hanteras separat inom akvariehobbyn hör den rödryggade som kommer från Manacapuré i centrala Amazonas och den västliga P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") som åtminstone ibland uppvisar bruna prickar på kroppssidorna.

Utbredning - Biotop

Släktet förekommer i övre Orinoco, Essequibo, Oyapoque, Amapá samt i Amazonas från Ucayali till mynningen samt i övre rio Negro.

Fylogeni - Släktskap

Pterophyllum är en heroine, alltså tillhör underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Heroini. Morfologiska studier visar att Mesonauta och Pterophyllum är systergrupper, närstående Uaru, Heros och Symphysodon (Kullander, 1998). Molekylära studier, t ex Concheiro Pérez et al, 2006, López-Fernández et al, 2010 ger andra, mer motsägelsefulla resultat.

Övrigt

En mängd odlingsformer av P. scalare dominerar marknaden. Trots många försök räknas P. altum till de mest svårodlade cichliderna med endast ett fåtal kända odlingar. Referenser: Kullander, SO 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 431 pp. Paepke, H-J & I Schindler, 2002. Zur Erstbeschreibung von Pterophyllum scalare (Schultze in Lichtenstein, 1823) (Pisces, Cichlidae). Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin v. 78 (no. 1): 177-182. Kullander, SO. 2003. Family Cichlidae. In: REis, RE, SO Kullander & CJ Ferraris Jr. Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America. EDIPURCS. p. 605-654 Kullander, SO 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS.

Referens

Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae) - http://wfsc.tamu.edu/winemiller/lab/PDFs/Lopez%20Fernandez%20et%20al.%202010%20MPE.pdf
Phylogeny and biogeography of 91 species of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of the cytochrome b gene - http://golab.unl.edu/publications/ConcheiroPerez%26MPE07.pdf
-

Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Pterophyllum

Image
© Ronald Marcos
Pterophyllum altum
Altumskalar, Altum Angel, Altumscalare
Temperatur 26-30°C
Volym cm & 400 l
Längd 18 cm
pH 4,2-7
Image
© Bjarne Sætrang
Pterophyllum leopoldi
Spetsnosskalar, långnosskalar, dvärgskalar
Temperatur 24-27°C
Volym 70 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 6-7.5
Image
© Christian Alfredsson
Pterophyllum scalare
Skalar, scalare, rödryggad skalar
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 275 l
Längd 16 cm
pH 6-7,5
Image
© My Fish Room
Pterophyllum scalare x altum
Dantumskalar, Dantum, Pterophyllum "dantum"
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 200 l
Längd 20 cm
pH 5-7
Tillbaka till artregistret