Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök
Pterophyllum - Nordiska Ciklidsällskapet

Pterophyllum

Släktet hör till gruppen ciklider från Sydamerika.

Bakgrund - Om släktet

De exemplar av scalare som var underlag för den första vetenskapliga beskrivningen samlades troligen i nedre Amazonas (nedströms Óbidos, nedre Tocantins, eller mest troligt i trakten av Belém) någon gång mellan 1801 och 1812 av Friedrich Wilhelm Sieber på uppdrag av Johann Centurius von Hoffmannsegg. Fiskarna hamnade senare på det zoologiska museet i Berlin, som von Hoffmansegg grundade 1809. Under 1800-talet, när ambitionen ofta var att skaffa ett exemplar av varje djur och växtart, fanns en intensiv handel och bytesverksamhet mellan museerna. Den ursprungliga beskrivningen av scalaren var i en katalog över bytesmaterial i Berlin 1823. Släktet Pterophyllum skapades först 1840 av Jacob Heckel i Wien. Formellt består släket idag av tre arter: förutom P. scalare är det Pterophyllum altum i övre Orinoco och övre rio Negro som beskrevs av Jaques Pellegrin i Paris 1903 och Pterophyllum leopoldi, från ett avsnitt av Amazonas (Manacapuru - Santarém + Rupununi i övre Essequibo) och beskriven av Jean-Pierre Gosse i Brüssel, 1963. Inom arten P. scalare finns ett antal populationer som kanske eller kanske inte bör ha artstatus och ett antal publicerade namn med oklar status. Här skulle en noggrann revision liknande de som gjorts för Symphysodon vara klargörande. Till de populationer av P. scalare som hanteras separat inom akvariehobbyn hör den rödryggade som kommer från Manacapuré i centrala Amazonas och den västliga P. scalare, Rio Nanay eller "Peru-scalaren" (ibland missvisande "Peru-altum") som åtminstone ibland uppvisar bruna prickar på kroppssidorna.

Utbredning - Biotop

Släktet förekommer i övre Orinoco, Essequibo, Oyapoque, Amapá samt i Amazonas från Ucayali till mynningen samt i övre rio Negro.

Fylogeni - Släktskap

Pterophyllum är en heroine, alltså tillhör underfamiljen Cichlasomatinae och tribus Heroini. Morfologiska studier visar att Mesonauta och Pterophyllum är systergrupper, närstående Uaru, Heros och Symphysodon (Kullander, 1998). Molekylära studier, t ex Concheiro Pérez et al, 2006, López-Fernández et al, 2010 ger andra, mer motsägelsefulla resultat.

Övrigt

En mängd odlingsformer av P. scalare dominerar marknaden. Trots många försök räknas P. altum till de mest svårodlade cichliderna med endast ett fåtal kända odlingar. Referenser: Kullander, SO 1986. Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru. Swedish Museum of Natural History, Stockholm. 431 pp. Paepke, H-J & I Schindler, 2002. Zur Erstbeschreibung von Pterophyllum scalare (Schultze in Lichtenstein, 1823) (Pisces, Cichlidae). Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin v. 78 (no. 1): 177-182. Kullander, SO. 2003. Family Cichlidae. In: REis, RE, SO Kullander & CJ Ferraris Jr. Check list of the Freshwater Fishes of South and Central America. EDIPURCS. p. 605-654 Kullander, SO 1998. A phylogeny and classification of the South American Cichlidae (Teleostei: Perciformes). Pp. 461-498. In: Malabarba et al. Phylogeny and Classification of Neotropical Fishes. EDIPUCRS.
Externa länkar:

Multilocus phylogeny and rapid radiations in Neotropical cichlid fishes (Perciformes: Cichlidae: Cichlinae)
http://wfsc.tamu.edu/winemiller/lab/PDFs/Lopez%20Fernandez%20et%20al.%202010%20MPE.pdf
Phylogeny and biogeography of 91 species of heroine cichlids (Teleostei: Cichlidae) based on sequences of the cytochrome b gene
http://golab.unl.edu/publications/ConcheiroPerez%26MPE07.pdf

Pterophyllum altum

Pterophyllum leopoldi

Pterophyllum scalare

Pterophyllum scalare x altum


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Sydamerika

Pterophyllum altum
Altumskalar

Foto: Bjarne Sætrang
Släkte: Pterophyllum
Art: altum
Grupp: Övriga
Författare: Pellegrin
År: 1903
Storlek: 18 cm
Handelsnamn: Altumskalar, Altum Angel, Altumscalare
Typlokal: Atabapo, Río Orinoco, Venezuela.
Utbredning: Övre Rio Negros avrinningsområde, i bifloder till övre Rio Orinoco (Rio Inírida och Rio Atabapo) till Puerto Ayacucho.

Fångstplatser för Pterophyllum altum

Rio Orinoco Foto: Sumer Tiwari

Rio Inirida Foto: Ronald Marcos

Rio Atabapo Foto: Udo J. BreuerGå överst på sidan

Pterophyllum leopoldi
Spetsnosskalar

Foto: Bjarne Sætrang
Släkte: Pterophyllum
Art: leopoldi
Grupp: Övriga
Författare: Gosse
År: 1963
Storlek: 12 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Plataxoides leopoldi
Handelsnamn: Spetsnosskalar, långnosskalar, dvärgskalar
Typlokal: Furo du village de Cuia (västra stranden av Rio Solimôes uppskattningsvis 90 km uppströms från Manacapuru)
Utbredning: Längs Rio Solimões Amazonas mellan ungefär Manacapuru och Santarém, Rupununi floden i Essequibo flodens avrinningsområde i Guyana.

Fångstplatser för Pterophyllum leopoldiGå överst på sidan

Pterophyllum scalare
Skalar

Foto: Christian Alfredsson
Släkte: Pterophyllum
Art: scalare
Grupp: Övriga
Författare: Lichtenstein
År: 1823
Storlek: 16 cm
Tidigare vetenskapligt namn: Pterophyllum eimekei, Plataxoides dumerilii, Pterophyllum scalaris, Platax scalaris, Zeus scalaris.
Handelsnamn: Skalar, scalare, rödryggad skalar
Typlokal: Brasilien.
Utbredning: Rio amazonas flodområde i Peru, Colombia, och Brasilien, längs med Rio Ucayali, Rio Solimões och Rio Amazonas, Floder i delstaten Amapá, Brasilien, Rio Oyapock i Franska Guiana; Essequibo floden i Guyana.

Fångstplatser för Pterophyllum scalare

Rio Manacapuru Foto: Mathias Nilsson

Rio Nanay Foto: Hannes Carlsson

Rio Momón Foto: MyFishRoom

Rio Tapajos Foto: Kaj Persson

Peru Foto: Sven O. Kullander

Essequibo River Foto: David Rejdemyhr

Rio Arapiuns Foto: Ken Olofsson

Surinam River Foto: Fabien Naneix

Guyana Foto: My Fish Room

Santa Isabel do Rio Negro Foto: Kaj Persson


Odlingsformer för Pterophyllum scalare

Albino/Platinum Foto: Catrine Hansson

Silver Foto: Corpse89

Gold Foto: My Fish Room

Skicka in bild på Pterophyllum scalare från Zebra

Black Lace Foto: Robert Wilden

Smokey Foto: Marita Öhr-Eliasson

Skicka in bild på Pterophyllum scalare från Chocolate

Halfblack Foto: Neil916

Sunset Blushing Foto: Neil916

Koi Foto: Malin Lindgren

Skicka in bild på Pterophyllum scalare från Leopard

Blue Blushing Foto: My Fish Room

Skicka in bild på Pterophyllum scalare från Ghost

Pearlscale Foto: © Hristo Hristov

Veil Foto: © Hristo Hristov

Marbled Foto: Quatermass


Gå överst på sidan

Pterophyllum scalare x altum
Dantumskalar

Foto: My Fish Room
Släkte: Pterophyllum
Art: scalare x altum
Grupp: Övriga
Författare: Ej beskriven
År: 2016
Storlek: 20 cm
Handelsnamn: Dantumskalar, Dantum, Pterophyllum "dantum"
Utbredning: Odlad form, kan förekomma i naturen i gränszoner mellan P. scalare och P. altum


Gå överst på sidan