Stuart Grant Cichlid Fund
Rupununi River - Nordiska Ciklidsällskapet

Rupununi River

Ingen beskrivning än


Fiskar på platsen Rupununi River

Image
© F. Ingemann Hansen
Temperatur 24-29°C
Volym 160 cm & 540 l
Längd 20 cm
pH 5,5-7
Image
© Christian Alfredsson
Pterophyllum scalare
Skalar, scalare, rödryggad skalar
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 275 l
Längd 16 cm
pH 6-7,5
Tillbaka till artregistret