CARES
Surinam River - Nordiska Ciklidsällskapet

Surinam River

Ingen beskrivning än


Fiskar på platsen Surinam River

Image
© Peathenster
Temperatur 24-30°C
Volym 120 cm & 500 l
Längd 15 cm
pH 5-7
Image
© Fabien Naneix
Temperatur 22-30°C
Volym 120 cm & 500 l
Längd 20 cm
pH 6-7
Image
© Gert van Opstal
Temperatur 24-30°C
Volym 100 cm & 150 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Christian Alfredsson
Pterophyllum scalare
Skalar, scalare, rödryggad skalar
Temperatur 24-29°C
Volym 120 cm & 275 l
Längd 16 cm
pH 6-7,5
Tillbaka till artregistret