Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Fabien Naneix
Text: David Rejdemyhr

Geophagus surinamensis
Surinamjordätare


Släkte: Geophagus
Art: surinamensis
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Bloch
År: 1791
Populärnamn: Surinamjordätare
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Surinam.
Utbredning: Saramacca och Suriname floderna i Suriname, Marowijne floden i Suriname och Franska Guiana.

Temperatur
22-30°C
Volym
120 cm & 500 l
Längd
20 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Finns i huvudsak i vattendrag med sandbotten och söker där föda i sanden. Likt många jordätare finns de i många biotoper och kan även påträffas i grunda vatten intill växtlighet med nedfallna trädgrenar såväl som multnande växtmaterial från omgivande vegetation. Typiskt är också en variationsrik botten med stenar sand och grus, med sin specialitet att filtrera sand i sitt sökande efter föda är sand ett viktigt element i deras biotop. Stora yngelkullar förekommer i svagt strömmande och grunda vatten med stora ansamlingar av löv och annat material från närliggande skogar.

Föda

I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut.

Akvariemiljö

Då de har ett beteende som innefattar ett mer eller mindre ständigt silande av finns sand genom munnen och ut genom gälarna är det viktigt att erbjuda en botten av finkornig sand (0-2mm) utan vassa kanter. Blir de för mätta av att matas för mycket kommer beteendet att sila sand minska. Även om de naturligt förekommer runt sandbankar med starkt ljussken föredrar de något mörkare belysning i akvarium. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs förhållandevis stora öppna sandytor.

Tänk också på att om möjligt placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket störning som förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Parbildande art som dock kan byta partner i ett akvarium med många individer. De är biparentala larvofila munruvare. Äggen läggs på ett vågrät eller lutande underlag som noggrant gjorts ren. Äggen kläcks efter 2-3 dagar och tas då upp av föräldrarna. ynglen är sedan frisimmande efter ytterligare 7 dagar. De vaktas då noggrant av båda föräldrarna.

Allmänt

En stor ciklid som ofta är felidentifierad på grund av sin likhet med exempelvis proximus. Identifiering kräver kunskap om fångstplats som då ska vara i Surinam, därav namnet. Den saknar dock svart markering på gälen vilket ger en viss ide vid identifieringen. Surinam exporterar inte akvariefisk så arten är ytterst sällsynt i handeln. De är inte lämpliga att hålla som ensamma individer utan en liten eller ännu bättre större grupp är att föredra.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se

g_surinamensis-05ungdjur-Fabien_Naneix.jpg

Ung vuxen

Foto: Fabien Naneix

g_surinamensis-05unggrupp-Fabien_Naneix.jpg

Grupp med unga individer

Foto: Fabien Naneix

G_surinamensis-05par-F_Ingemann_Hansen.JPG

Par

Foto: F. Ingemann Hansen


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Geophagus surinamensis

Rio Surinam


Foto: F. Ingemann Hansen

Foto: F. Ingemann Hansen

Rio Maroni

Övre rio Maroni.
Övre rio Maroni
Foto: Andreas Jekel
Övre rio Maroni
Foto: Andreas Jekel

Sinnamary


Foto: Andreas Jekel