Stuart Grant Cichlid Fund

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Guianacara owroewefi

Owroewefi Ciklid


Foto: Gert van Opstal
Släkte: Guianacara
Art: owroewefi
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Kullander & Nijssen
År: 1989
Populärnamn: Owroewefi Ciklid
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Maronifloden, nedanför de första forsarna, Maroni systemet, Franska Guyana.
Utbredning: Floderna Maroni, Suriname, Saramacca, och Coppename i Surinam & Franska Guyana.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2017-12-02

Temperatur
24-30°C
Volym
100 cm & 150 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Naturlig biotop

Finns i förhållandevis grunda vatten. I allt från stillastående till medelkraftigt flytande åar. Vattnet är i allmänhet klart, men arten kan även finnas i grumligare områden. I de lugnare vattnen kan även viss vegetation förekomma, medan biotopen i de mer strömmande områdena är avsevärt stenigare. Lever med arter som Krobia itanyi, Corydoras guianensis, Characidium fasciadorsale och Cyphocharax spilurus. I Oelemari River, Surinamn lever den med Guianacara oelemariensis

Föda

Som andra jordätare föredrar arten att finna föda vid botten, ej nödvändigtvis att maten ska silas fram ur sand, men formen på arten gör att det är mer naturligt för den att äta från mat vid botten. I naturen äter de växtdelar och insekter som gömmer sig i sanden eller det fina gruset, även mindre fiskar kan ätas men är inte den huvudsakliga födan. I akvarium kan sjunkande små pellets användas som ger en möjlighet att bibehålla beteendet som är så representativt för arten. Mata gärna upprepande tillfällen och lite åt gången.

Könsskillnad

Arten är väldigt svår att könsbestämma. Hos vuxna djur är honorna mindre och har kortare fenstrålar på bukfenor och ryggfenan. Hanarna kan uppvisa en skarpare lutning på huvudet och allmänt något maskulinare drag. Lämpligen köps en mindre grupp in för att låta dem para ut. Hannarna får en markerad knöl på huvudet som vuxna.

Akvariemiljö

Det är viktigt att vattnet har hög kvalitet och att det finns gömställen och möjligheter att gräva lekgrottor. Hanen och honan skaffar sig gärna två egna grottor de kan använda under tiden de inte leker och för att undvika uppgrävda växter kan det vara lämpligt att inreda så att de har förberedda grottor. En inredning som ger möjlighet för fisken att gömma sig under en gren där de är i skydd från belysningen är lämpligt. Annars krävs några öppna sandytor. Då de är substratruvare kan man med fördel gömma stenar i sanden som endast delvis syns. Dessa grävs då fram vid lek. Tänk också på att placera akvariet på ett ställe i rummet som inte utsetts för alltför mycket förbipassage eller plötsliga rörelser utanför akvariet då det stressar fisken. Det viktigt med god filtrering och regelbundna vattenbyten för att hålla en hög vattenkvalitet.

Beteende & lek

Fiskarna ur det här släktet är generellt mycket fredliga. Arten är en parbildande ciklid som leker i grottor. Äggen läggs på väggen eller i taket till grottan. De kläcks efter 2-3 dagar i 28 graders vatten. Ynglen hålls därefter i grottan tills de är frisimmande, vilket tar ytterligare 7-9 dagar. Hanen vaktar de yttre områdena till grottan , medan honan håller den direkta närheten till ynglen fri från eventuella fiender.

Allmänt

För identifiering hänvisar vi er till identifieringsnyckeln under släktesbeskrivningen. Arten tillhörde släktet Aequidens under lång tid, men har fått ett nytt släkte p.g.a. för stor skillnad från övriga Aequidens-arter. Små exemplar liknar Apistogramma-yngel ganska mycket genom kindteckningen, men de har förhållandevis hög kroppsform jämfört med Apistogramma-yngel.

Litteratur

Kullander, Sven & H. Nijssen. 1989. "The Cichlids of Surinam (Teleostei: Labroidei)". E. J. Brill, Leiden. Cichlids Surinam. i-xxxii + pp. 1-256

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Filmer


Cichlid from French Guiana: Guianacara owroewefi

Arjan Haak

Bilder


Foto: Gert van Opstal
Hane
Hane
Foto: Johnny Fredriksson
Foto: Tonny Brandt Andersen

Fångstplatser


Coppename River, Surinam

Crique Grand Laussat, Franska Guyana

Hane
Hane
Foto: Arkadiusz Zdanowicz
Hona
Hona
Foto: Arkadiusz Zdanowicz
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Arkadiusz Zdanowicz

La Mana River, Franska Guyana

Hona
Hona
Foto: Hadrien Lalagüe
Hona med yngel
Hona med yngel
Foto: Hadrien Lalagüe

Maroni River, Surinam

Oelemari River, Surinam

Saramacca River, Surinam

Surinam River, Surinam


Odlingsformer
Guianacara owroewefi i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201504 Fototävlingen
201702 Nybörjare på sydamerikanska ciklider
Felanmäl artbeskrivningen