Akvarieleasing

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Biotodoma wavrini

Orinocojordätare


Morichal, Venezuela
Morichal, Venezuela Foto: Ivan Mikolji
Släkte: Biotodoma
Art: wavrini
Grupp: Jordätare
Beskrivning: Gosse
År: 1963
Populärnamn: Orinocojordätare
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Övre Río Orinoco, Mellan San Fernando de Atabapo och Río Casiquiare, Venezuela.
Utbredning: Övre och mellersta Rio Negro och Rio Orinoco med bifloder
NCS Artbeskrivning: Hans Appelskog och Olof Blomqvist, 2018-01-20

Temperatur
24-28°C
Volym
110 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
5,0-7

Naturlig biotop

Övre och mellersta Rio Negro och Rio Orinoco med bifloder. Dess biotop är små skogsströmmar med klart vatten eller dammar med mjukt och svagt surt vatten. De föredrar lugna områden relativt nära land.

Föda

Som foder accepterar dessa fiskar gärna Artemia och Cyklops, bra pellets och eventuell flingfoder.

Könsskillnad

Det kan vara svårt att skilja ut könen bland fiskar som inte är lekfärgade. Vid lek får hanen lysande blå fläckar på kinderna. De har även längre rygg- och stjärtfenor jämfört med honan.

Akvariemiljö

Man bör lämpligen inreda akvariet med ett underlag bestående av ett tjockt lager med fin sand. Om man inte har detta bottenmaterial, riskerar man att fiskarna förstör sina ömtåliga gälmembran. Om man inreder akvariet med några större flata stenar, kommer dessa att fungera som ett underlag för äggen vid en eventuell lek. Akvariets vatten bör vara mjukt och svagt surt, med en god filtrering och syresättning. Temperatur 26-30 grader °C. B. wavrini verkar föredra en dämpad belysning.

Beteende & lek

Leken sker på ett underlag av en sten eller i en grop. Ynglen är vid frisimmandet mycket små och äter första tiden foder som är mindre än Artemia. Därför är det viktigt att akvariet har varit igång under en tid, så att det finns mikroorganismer som de kan leva av. Efter hand kan man mata de små på sedvanligt sätt med Artemia och frånsilade Cyklops.

Allmänt

B. wavrini är en relativt liten representant urgruppen "jordätare". De söker sin föda genom att sila bottenmaterialet genom sina gälar för att därigenom urskilja det som är ätbart. Arten skiljer sig från B. cupido genom att den har en mer utdragen kropp, i vuxen ålder många blå iriserande prickar på kinden (mot enstaka) samt att sidofläcken sitter under övre längsgående sidolinjen, dvs längre ned än hos B. cupido och är placerad längre fram på kroppen än hos B. cupido där den sitter strax under bakre delen av ryggfenan.

Litteratur

Gosse, J.-P., 1963, "Description de deux cichlidés nouveaux de la région amazonienne.", Bulletin de lInstitut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 39(35): 1-7

Cichocki, F. P. , 1977, "Tidal cycling and parental behavior of the cichlid fish Biotodoma cupido.", - Environmental Biology of Fishes 1(2): 159-169

Kullander, S. O., 1986, "Cichlid fishes of the Amazon River drainage of Peru.", Department of Vertebrate Zoology, Research Division, Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Sweden, 394 p.: 1-431

López-Fernández, H., R. L. Honeycutt and K. O. Winemiller, 2005, "Molecular phylogeny and evidence for an adaptive radiation of geophagine cichlids from South America (Perciformes: Labroidei)", Molecular Phylogenetics and Evolution 34(1): 227?244

Reis, R. E., S. O. Kullander and C. J. Ferraris, Jr. (eds), 2003, "Check list of the freshwater fishes of South and Central America. CLOFFSCA", EDIPUCRS, Porto Alegre: i-xi + 1-729

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo (grossist)
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby
Sponsrad av

Bilder


Morichal, Venezuela
Morichal, Venezuela
Foto: Ivan Mikolji
Grupp ungdjur
Grupp ungdjur
Foto: Stefan Zelinka
Foto: Robin Hedström
hane
hane
Foto: Haakon Haagensen
Vildfångade
Vildfångade
Foto: Kristoffer Thörnblom

Fångstplatser


Rio Amazonas, Brasilien

Río Cinaruco, Venezuela

Río Inirida, Colombia

Rio Negro, Brasilien

Rio Negro, Övre, Brasilien, Colombia

Rio Trombetas, Brasilien

Río Ventuari, Venezuela


Odlingsformer
Biotodoma wavrini i Ciklidbladet

Nummer Artikel
199404 Colombia 1993. Del I
199405 Colombia 1993. Del II
199507 Colombia's hovedstad
202004 Fototävlingen
198402 Gymnogeophagus rhabdotus
200901 Miljön och akvaristiken
201702 Nybörjare på sydamerikanska ciklider
199309 Pterophyllum slægten - Scalarer-slægten
199202 Reise til Colombia, Del 2
199203 Reise til Colombia, Del 3
199205 Reise til Colombia, Del 5
Felanmäl artbeskrivningen