Stuart Grant Cichlid Fund
Bujurquina - Nordiska Ciklidsällskapet

Bujurquina

Bujurquina är ett släkte av ciklider från Sydamerika, kända för sina vackra färger och intressanta lekmönster. Bujurquina trivs bäst i växttäta akvarier med mjukt vatten och en diet som inkluderar både växt- och djurmaterial.

Övrigt

Mönster och teckning som skiljer de 16 arterna åt inom släktet Bujurquina. (A) Bujurquina pardus, (B) B. moriorum, (C) B. huallagae, (D) B. peregrinabunda, (E) B. ortegai, (F) B. oenolaemus, (G) B. hophrys, (H) B. apoparuana, (I) B. eurhinus, (J) B. cordemadi, (K) B. megalospilus, (L) B. robusta, (M) B. tambopatae, (N) B. syspilus, (O) B. labiosa, (P) B. vittata. Bilderna B–P är baserade på fotografier och beskrivningav utförda av Kullander (1986, 1987) & Casciotta (1998).

Släktesöversikt

Släktesöversikt
Foto: Jessica Arbour
Sponsrad av

Fiskar som ingår i släktet Bujurquina

Image
Temperatur 24-28°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 8 cm
pH 5-7
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 10,5 cm
pH
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 9 cm
pH
Image
© Daniel Blom
Temperatur 23-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
© David Rejdemyhr
Bujurquina oenolaemus
Vithalsad ciklid, Chiquitano-Ciklid
Temperatur 24-41°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 10 cm
pH 6-7,5
Image
Temperatur C°C
Volym cm cm & lite l
Längd 14 cm
pH
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 100 cm & 200 l
Längd 13 cm
pH 6-7
Image
© Jeff Rapps
Temperatur 24-28°C
Volym 80 cm & 100 l
Längd 11 cm
pH 6-7
Image
Temperatur 24-29°C
Volym 60 cm & 100 l
Längd 12 cm
pH 5-7
Image
© Mattias Allroth
Bujurquina vittata
Randig ciklid, Bandad acara, Golden Acara, Acará-pirambocaia
Temperatur 23-30°C
Volym 80 cm & 150 l
Längd 12 cm
pH 4,5-7
Tillbaka till artregistret