Stuart Grant Cichlid Fund
Annons

Bujurquina - Nordiska Ciklidsällskapet

Bujurquina

Övrigt

Mönster och teckning som skiljer de 16 arterna åt inom släktet Bujurquina. (A) Bujurquina pardus, (B) B. moriorum, (C) B. huallagae, (D) B. peregrinabunda, (E) B. ortegai, (F) B. oenolaemus, (G) B. hophrys, (H) B. apoparuana, (I) B. eurhinus, (J) B. cordemadi, (K) B. megalospilus, (L) B. robusta, (M) B. tambopatae, (N) B. syspilus, (O) B. labiosa, (P) B. vittata. Bilderna B–P är baserade på fotografier och beskrivningav utförda av Kullander (1986, 1987) & Casciotta (1998).

Släktesöversikt

Foto: Jessica Arbour

Sponsrat av


Fiskar som ingår i släktet Bujurquina

Bujurquina apoparuana

Temperatur 25°C
Volym
Längd
9,5 cm
pH

Bujurquina cordemadi

Temperatur 24-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
5-7


Bujurquina hophrys

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
10,5 cm
pH
Bujurquina megalospilus

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
9 cm
pH

Bujurquina moriorum

Temperatur 23-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina oenolaemus

Vithalsad ciklid, Chiquitano-Ciklid

Temperatur 24-41°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
6-7,5

Bujurquina ortegai

Temperatur C°C
Volym
cm cm & lite l
Längd
14 cm
pH

Bujurquina pardus

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina peregrinabunda

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Bujurquina robusta

Temperatur 24-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
11 cm
pH
6-7

Bujurquina syspilus

Temperatur 24-29°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
12 cm
pH
5-7

Bujurquina tambopatae

Temperatur 23-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
5-7

Bujurquina vittata

Randig ciklid, Bandad acara, Golden Acara, Acará-pirambocaia

Temperatur 23-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
12 cm
pH
4,5-7

Bujurquina zamorensis

Temperatur 24-30°C
Volym
80 cm & 150 l
Längd
10 cm
pH
6-7

Bujurquina sp. "bolivia"

Temperatur 24-29°C
Volym
80 cm & 120 l
Längd
8 cm
pH
6-7

Bujurquina sp. "peregrinabunda"

Temperatur 24-29°C
Volym
100 cm & 200 l
Längd
13 cm
pH
6-7

Tillbaka till artregistret