Cyberzoo
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bujurquina robusta - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Jeff Rapps Text:

Bujurquina robusta


Släkte: Bujurquina
Art: robusta
Grupp: vriga
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Biflod till Ro Chinipo, ca. 10 km sder om Chicosa, Ro Ucayalis avrinningsomrde, Departamentet Ucayali, Peru.
Utbredning: Flodomrdet Rio Chinipo, Peru.

Temperatur
24-28°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
11 cm
pH
6-7
Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem


Filmer


Hane, hona och yngel


Fångstplatser
Odlingsformer