Sandby Ciklidhobby
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bujurquina tambopatae

Cheese Creek, Puerto Maldonado, Peru Foto: Jeff Caldwell
Temperatur
23-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
10 cm
pH
5-7
Släkte: Bujurquina
Art: tambopatae
Grupp: Övriga
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Quebrada San Roque vid Puerto Maldonado-Cuzco vägen, Río Tambopatas avrinningsområde, Departamentet Madre de Dios, Peru.
Utbredning: I flodområdet Rio Tambopata, Peru.
NCS Artbeskrivning: David Rejdemyhr, 2016-02-09

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, klarvattenbiotoper. Flodbottnen består av huvudsak sand men även en blandning av lera och grus i varierande storlek. Det finns även gott om grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är mjukt och har ett något lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter och sniglar som de finner då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Mycket svårt att se skillnad på könen, hanen kan få något skarpare och brantare panna och mer utdragna fenor. Annars är det lämpligt att köpa en grupp på 4-8 individer och låta dem para ut.

Akvariemiljö

Såsom för många av de andra arterna i Bujurquina-släktet bör vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En nyfiken och vacker ciklid som lugnt utforskar även det större akvariet till från hörn till hörn. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till skador, men arten är i allmänhet förhållandevis mild mot artfränder. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Flera arter i Bujurquina-släktet har observerats att gräva ned sig i sand eller bottensediment vid fara. Arten skiljer sig från övriga Bujurquina genom att de är ovofila munruvande, åtminstone maternala då endast en hona observerades ruva på ägg vid insamlandet till beskrivningen av arten. Jämför med övriga i släktet vilka är larvofila munruvare och känns igen på beteendet att lägga romen på flyttbara objekt de sedan gömme rundan vid fara. Paret försvarar sedan ynglen under lång tid efter de är frisimmande genom att ta in dem i munnen vid fara.

Allmänt

Ytterst ovanlig i hobbyn. Har fått sitt namn efter den flod holotypen fångades i. Skiljer sig från övrig arter inom släktet genom att den har tjockare läppar, spetsigare huvud, rand 4 och 5 är separerade, kort fläck på roten till stjärtfenan samt inte fult så tydlig överläpp.

Litteratur

Litteratur
Kullander, Sven. 1986. "Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Peru". Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon.

Kullander, Sven. 2003. "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Rio Madre de Dios, Peru, Bolivia

Río Tavara, Peru


OdlingsformerFelanmäl artbeskrivningen

Bujurquina tambopatae i Ciklidbladet

Nummer Artikel
201604 Erfarenheter av Bujurquina oenolaemus Chiquitano-cikliden