Stuart Grant Cichlid Fund
Annons
För att se ditt medlemskort och se all information:
Logga in

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bujurquina cordemadi

Bild saknas
Temperatur
24-28°C
Volym
60 cm & 100 l
Längd
8 cm
pH
5-7
Släkte: Bujurquina
Art: cordemadi
Grupp: Övriga
Beskrivning: Kullander
År: 1986
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Nära Lago Tupac Amaru, Río Madre de Dios området, Deptementet Madre de Dios, Peru.
Utbredning: I Madre de Dios avrinningsområde vid Puerto Maldonado, Peru.

Lagerstatus

Akvarieimporten
Imazo
Kungälvs akvarium
Nols Akvariehobby
Ruinemans
Sandby Ciklidhobby

Naturlig biotop

Finns ofta i svagt tefärgade långsamflytande, nära stillastående klarvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Föda

I naturen äter de små vattenlevande insekter och sniglar som de finner då de bökar i bottensedimentet. I akvarium äter arten de flesta typer av flingfoder och pellets av de allra minsta storlekarna. Bjud också regelbundet på mygglarver, Artemia och annat fryst eller ännu hellre levande foder. Långvarig diet på torrfoder rekommenderas inte.

Könsskillnad

Grundfärg på båda könen är ljust gulaktig med vita inslag, kinderna är något brunaktiga. Mycket svårt att se skillnad på könen, hanen kan få något skarpare och brantare panna och mer utdragna fenor. För att vara säker på att få ut ett lekpar är det lämpligt att köpa en grupp på 4-8 individer och låta dem para ut.

Akvariemiljö

Såsom för många av de andra arterna i Bujurquina-släktet bör vattencirkulationen hållas vid ett minimum om inte helt stillastående. Inred akvariet med gott om gömställen och områden där arten kan få utlopp för sitt beteende att rota i bottensedimentet i jakt på föda. Undvik alltför stark belysning då det leder till en skygg art som du alltför sällan får se. Är akvariet stort nog kan flera grupper hållas., Då krävs också väl separerade områden med förtätade gömställen. Arten är förhållandevis tålig när det gäller olika vattenparametrar. Vattenbyten sker med fördel i små mängder men ofta för att hålla vattenvärdena så konstanta som möjligt.

Beteende & lek

En nyfiken och vacker ciklid som lugnt utforskar även det större akvariet till från hörn till hörn. Aggressionen mellan honor kan i för små akvarier leda till mindre skador, men arten är i allmänhet förhållandevis mild mot artfränder. Ett par kan hållas i förhållandevis små akvarier. Flera arter i Bujurquina-släktet har observerats att gräva ned sig i sand eller bottensediment vid fara. Arten är en biparental, larvofil munruvare. Honan lägger romen på ett löv eller något annat flyttbart föremål och vaktar där äggen tills de kläcks och tas då upp i munnen. Föräldrarna turas om att munruva ynglen. Saknas flyttbart objekt kan stenar eller rötter användas. Paret försvarar sedan ynglen under lång tid även efter de är frisimmande genom att ta in dem i munnen vid fara.

Allmänt

Skiljer sig från övriga arter genom sin mindre storlek, rand 5 och 6 är sammanslagna till en, de har smala läppar och kort nos och kortare fäste till stjärtfenan (caudal peduncle). Arten saknar också ljus rand mellan ögonen och näsborrarna.

Namngiven efter den organisation som i stor del bidrog till insamlandet av arter under expeditionen 1983, Corporacíón Departamental de Desarrollo de Madre de Díos.

Litteratur

Litteratur
Kullander, Sven. 1986. "Cichlid Fishes of the Amazon River Drainage of Peru". Swedish Museum of Natural History. Cichlids Amazon.

Kullander, Sven. 2003. "Family Cichlidae (Cichlids)". Check list of the freshwater fishes of South and Central America.


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Felanmäl artbeskrivningen

Bujurquina cordemadi i Ciklidbladet

Nummer Artikel