Sandby Ciklidhobby
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Apistogramma geisleri - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Bild saknas

Apistogramma geisleri

A58, A59, A60, A61


Släkte: Apistogramma
Art: geisleri
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Meinken
År: 1971
Populärnamn: A58, A59, A60, A61
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Curusamba nära Obidos, delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: I nedre Rio Trombetas området.

Temperatur
20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3,5 cm
pH
5,8-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.
Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser


Rio Amazonas, BrasilienOdlingsformer