Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Apistogramma geisleri
A58, A59, A60, A61


Släkte: Apistogramma
Art: geisleri
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Meinken
År: 1971
Populärnamn: A58, A59, A60, A61
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Rio Curusamba nära Obidos, delstaten Amazonas, Brasilien.
Utbredning: I nedre Rio Trombetas området.

Temperatur
20-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
3,5 cm
pH
5,8-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående biotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar många gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.


Bli medlem!

Enbart medlemmar kan läsa Ciklidbladet online

Bli medlem


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma geisleri

A58

Rio Curuçambá & nedre Rio Tapajós, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma geisleri , A58Rio Amazonas - A61, Brazil

Apistogramma sp. Brazil Nedre Amazonasfloden, Brasilien

Skicka in bild på Apistogramma geisleri , Rio Amazonas