Akvarieleasing
Annons

Dicrossus gladicauda - Nordiska Ciklidsällskapet artregister

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Master Dmz

Dicrossus gladicauda


Släkte: Dicrossus
Art: gladicauda
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Schindler & Staeck
År: 2008
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Canu jigua, västlig biflod till Nedre Rio Atabapo, söder om San Fernando de Atabapo, lombia.
Utbredning: Nedre Rio Atabapo, Colombia och Venezuela.

Temperatur
24-29°C
Volym
60 cm & 80 l
Längd
5 cm
pH
5-7

Allmänt

Skiljer sig från alla andra Discrossus genom sin osymmetriska stjärtfena

Litteratur

Schindler, Ingo & W. Staeck. 2008. "Dicrossus gladicauda sp. n. – a new species of crenicarine dwarf cichlids (Teleostei: Perciformes: Cichlidae) from Colombia, South-America". Vertebrate Zoology. 58 (1) 2008 pp. 67-73

Bork, Dieter. 2002. "Kleine Fische, große Freude: Dicrossus sp. aff. filamentosus". Das Aquarium. v. 36 (n. 8): pp. 27–28


Sponsrat av

Filmer


BilderFångstplatser
Odlingsformer