CARES
Annons

Nordiska Ciklidsällskapet

Logga in | Bli medlem | Facebook | Youtube | Instagram | Sök

Bli medlem!

Genom att bli medlem så sponsrar du detta artregister.

Bli medlem

Foto: Frans Vermeulen - www.itrainsfishes.net
Text:

Apistogramma helkeri


Släkte: Apistogramma
Art: helkeri
Grupp: Dvärgciklider
Beskrivning: Schindler & Staek
År: 2013
Geografiskt område: Sydamerika
Typlokal: Nedre rio Cuaro, Venezuela.
Utbredning: Nedre rio Cuao, avrinningsområdet till Orinoccofloden, Venezuela

Temperatur
24-29°C
Volym
80 cm & 100 l
Längd
6 cm
pH
4-7

Naturlig biotop

Finns ofta i långsamflytande, nära stillastående, svartvattenbiotoper. Flodbottnen är ofta täckt av mängder med grenar och halvt förmultnade löv som bildar mängder med gömställen. Vattnet är i allmänhet mjukt och har ett lågt pH-värde.

Allmänt

Namngiven efter Oliver Helker, en av samlarna. Tillhör Hongsloi-complexet. Insamlad i ett svartvattenträsk.


Hela artregistret sponsras av

www.petsexpert.se


Bli medlem!

Genom att bli medlem så kan du ser utbredningen.

Bli medlem

Fångstplatser för Apistogramma helkeri

Rio Cuao


Foto: Frans Vermeulen - www.itrainsfishes.net